Den bortglömda stadsdelen Teg!

Äntligen kommer min motion, den bortglömda stadsdelen Teg upp till kommunfullmäktige!

När det gäller Tegs stadsdel, så har den blivit bortglömd under många år och Tegs centrum är ett lysande exempel. Det ska också nämnas att Teg är den enda stadsdelen som inte har en fullstor konstgräsplan för fotboll.

Om man ser till Teg så är det en stadsdel med över 12 000 innevånare, som delas av ett krondike i form av den gamla E4:an. Sen E4:an kom på 70-talet har det inte hänt så mycket på Teg. Teg är en stadsdel som har stora möjligheter att utvecklas och jag tycker att det är ett bra förslag att Gamla E4an genom Teg, ska användas till bostäder. Något som också skulle behöva byggas om och utvecklas så är det Tegs centrum. Men först och främst måste krondiket bort.

Min tanke med motionen är att den bortglömda stadsdelen Teg måste komma upp på kommunens agenda! Här kommer motionen i sin helhet!

 

Teg den bortglömda stadsdelen!

Alltsedan E 4 drogs genom Teg på 70-talet har det vilat något vildvuxet och en ogenomtänkt planering över stadsdelen Teg. Här och var har stadens organ släppt fram bebyggelse på ett icke professionellt sätt.

T.ex. Tegs centrum: Är det någon som med gott hjärta kan påstå att Tegsborna har ett väl fungerande centrum? Nej, istället en trist, blåsig, skräpig asfaltplatta med illa skött underhåll.

”Gamla” E4 fungerar fortfarande som infart söderifrån och alltsedan dess tillkomst som en vattendelare mellan Öst- och Västteg/Böle. Behöver det vara så? Absolut inte, det går att läka centrums sår med en väl fungerande planering.

Denna angelägna fråga måste omedelbart tas om hand! Det finns därför starka skäl att kommunen utlyser en ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING över Tegs centrum med målsättning att på nytt få ett fungerande centrum där båda sidor om E4:an byggs samman. OCH GÖR DET NU! Låt landets ledande arkitektbyråer komma med intressanta, nytänkande förslag om hur man kan förnya ett sönderslaget centrum och återskapa till något som medborgarna gillar. På detta sätt – och genom att i tid fastställa erforderliga översikts- och detaljplaner, kan startskottet gå för det nya, samlade Tegs Centrum så snart kommunen helt övertagit ansvaret för Riksvägen – tidigare E4.

Teg har utvecklats rån en gammal bondby, en plats för varven till ett sjudande modernt samhälle. Men något saknas. Ett fungerande, sammanhållet centrum, inte längre avskuret av ”krondiket” E4. Teg har gått igenom olika stadier av administrativ förvaltning. 1925 ett municipalsamhälle som upplöstes 1960, då det införlivades i Umeå landskommun. 1965 sammanslogs Umeå stad och Umeå landskommun

1963 bildade Teg en egen kyrkoförsamling och några år senare stod Kyrkan Himlaborgen, färdigbyggd. Vid samma tid tillkom Tegstorget.

En stor del av Tegs centrum består idag av ett vägsystem som tillkommit i första hand för att tillgodose biltrafiken. Gående och cyklister hänvisas under gamla E4:an eller över via broar.

BEHOVET av en trafiksignal som gör det möjligt att på ett säkert sätt passera gamla E 4:an är stort.Ett lämpligt läge för en trafiksignal vore förslagsvis vid utfarten av Skeppargatan. Som läget är nu korsas vägen nu och då av gående/cyklister som tycks riskera livet. Det finns en stor population av äldre boende i området väster om gamla E 4:an som har stort behov av att nå Tegs centrum för sitt dagliga behov. På motsvarande sida av älven vid Västra Esplanaden har under alla åren sedan brons tillkomst funnits en trafiksignal som möjliggör att korsa gatan utan att hänvisas under jorden , det är svårt att acceptera olikheterna i samma stad.

I avvaktan på en arkitekttävling måste kommunen nu satsa på en allmän uppsnyggning av Tegs centrum. Bättre vinterhållning, lagning av befintliga trappor och tillfartsvägar till Tegstorget, uppsnyggning av den sedan 40 år tillbaka ”provisoriska” undergången nära älven, (stadens klotterplank?). En minnesplatta i Tegs varvspark borde sättas upp för att intresserade skall kunna ta del av den skeppsbyggarverksamhet som under 1800-talet präglade Teg..

Med stöd av det ovan framförda anhåller vi att kommunen måtte besluta om Att utlysa en allmän arkitekttävling över Tegs centrum med målsättning att på nytt få ett fungerande centrum där båda sidor av gamla E4:an byggs samman

 

Att i avvaktan på detta en trafiksignal över gamla E4:an placeras förslagsvis vid anslutning av Skeppargatan för att underlätta för gående och cyklister att passera gatan

 

Att en allmän uppsnyggning av Centrumområdet genomförs i enlighet med motionens skrivning

 

Umeå den 25 augusti 2014

För Folkpartiet liberalerna

Peder Westerberg

Gruppledare

En kommentar

 1. Olle

  Och hur var det då med den FULLKOMMLIGT bortglömda landsbygden runt Umeå.
  Dagens politiker focuserar enbart på städer och sin egen närhet.
  Proffspolitikerna i Stockholm har fullständigt glömt oss i ”spenaten”.
  Ytterkanterna i landet skärs sakta ner av stockholmspolitiker , ytterkanterna i kommunerna skärs sakta ner av lokalpolitikerna.
  Titta på hela landet och få det att leva och inte sakta förtvina, här finns jobb att hämta.
  Lokal förädling av skogsråvaror ,jordbruk och lokal förädling av livsmedel
  Vinsten blir många jobb samt miljövinster i form av minimala transporter och mindre utsläpp.
  När ska nån börja fundera i dessa banor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.