Fullmäktige!

Idag är det kommunfullmäktige och dagordningen är lång! Från Folkpartiets sida har vi två motioner på agendan. En motion har rubriken ”Teg den bortglömda stadsdelen”.

När det gäller Tegs stadsdel, så har den blivit bortglömd under många år och Tegs centrum är ett lysande exempel. Det ska också nämnas att Teg är den enda stadsdelen som inte har en fullstor konstgräsplan för fotboll. Tegs centralskola är också en skola som skulle behöva ett ansiktslyft.

Om man ser till Teg så är det en stadsdel med över 12 000 innevånare, som delas av ett krondike i form av den gamla E4:an. Sen E4:an kom på 70-talet har det inte hänt så mycket på Teg. Teg är en stadsdel som har stora möjligheter att utvecklas och jag tycker att det är ett bra förslag att Gamla E4an genom Teg, ska användas till bostäder. Något som också skulle behöva byggas om och utvecklas så är det Tegs centrum. Men först och främst måste krondiket bort. Min grundtanke med motionen är att den bortglömda stadsdelen Teg måste komma upp på kommunens agenda!

Vi har även en motion tillsammans med Alliansen som handlar om snedvriden konkurrens.

Från företagshåll i Umeå kommer också ofta synpunkter om att kommuner och landstings affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet. Jag har själv fått många synpunkter från företagare i Umeå att man upplever hur de upplever en osund konkurrenssituation

I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

När det gäller snedvriden konkurrens så upplever cirka 30 procent av alla företag i Sverige att de möter konkurrens från offentliga aktörer i stor eller i mycket stor omfattning. Ett stort problem är att offentlig respektive privat verksamhet inte bedrivs på lika villkor.

Privata aktörer kan till exempel begäras i konkurs, något som varken statlig eller kommunal verksamhet kan. Offentliga aktörer har oftast också en helt annan finansiell styrka och garanti som mycket få privata företag ens kommer i närheten av.Jag tycker också det är viktigt att vi i Umeå kommun lyssnar på företagarna i Umeå och tar åt oss deras kritik.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.