Lång dag!

Idag är det kommunfullmäktige och det verkar bli en lång dag. Tyvärr började fullmäktige inte så bra, på grund av att min dator havererade. Nu har jag fått en lånedator, så nu är man tillbaka på banan. Från Liberalernas så hade vi tyvärr en motion som ej bifölls. I vår motion föreslog vi att kommunfullmäktige skulle utreda förutsättningarna för Umeå kommun, att ingå ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun.

Här kommer vår motion i sin helhet!                                                              

Utveckla ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien

Under de senaste åren har allt fler människor, särskilt från Rumänien och Bulgarien, använt sig av sin rätt som EU-medborgare att vistas i ett annat EU-land i tre månader och sökt sig till Sverige. Orsaken är att alltför många EU-medborgare fortfarande lever i djup fattigdom. Mest utsatta är romerna, som runt om i Europa möts av en utbredd antiziganism (hat mot romer). Fattigdom, diskriminering och en känsla av hopplöshet gör att människor tigger på gator och torg i många svenska orter. En verklighet vi också ser här i Umeå

Under det senaste året har det förts en livlig debatt om den situation som råder. Många Umeåbor uttrycker en oro och frustration över att människor tvingas tigga. Politiken står nu inför ett vägval. Antingen riktar vi insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på Europas gator eller så riktar vi fokus på att underlätta tillvaron på plats i Sverige och Umeå.

För oss i Folkpartiet är inriktningen tydlig. Umeå kommun bör fortsätta stödja akuta insatser i form av hjälp till hemresa och tillfälligt boende men enbart vid absolut nödsituation på max några dygn. Hittills har det visat sig att det stöd som kommunen bidragit till inte alltid blivit det kortvariga stödet som det var tänkt att vara. På sikt är det inget hållbart och ansvarstagande förhållningssätt. Ett betydligt mer ansvarsfullt och medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger.

Lösningen på diskriminering och utsatthet är inte att möjliggöra för människor att tigga på Umeås gator eller på andra platser i Europa. Samma bedömning gör också biståndsorganisationer, exempelvis Hjärta till hjärta, som arbetar på plats i Rumänien.

Vi behöver lösa roten till problemen på plats i hemländerna i stället för att införa särregler för EU-migranter. Regeringens egen samordnare i dessa frågor betonar i Dagens Samhälle (2015 14.8) att likabehandlingsprincipen ska gälla och säger: ”Man kan inte ha en camping bara för vissa”.

Det bör finnas möjligheter för Umeås kommun att söka EU-finansiering för att bidra till att förbättra levnadsförhållanden på plats i en rumänsk kommun. En sådan insats ger förutsättningar för en långsiktig lösning där Rumänien dessutom inte längre dräneras på den arbetsföra delen av sin befolkning. Det görs redan i mindre skala men det bör finnas möjlighet att ytterligare utveckla och förstärka ett långsiktigt formaliserat samarbete på plats i Rumänien. Vår egen organisation skulle även berikas av ett sådant erfarenhetsutbyte och ge möjlighet för personal att kompetensutveckla sig.

Genom ett formaliserat samarbete med det civila samhället kan Umeå kommun bidra med kunskaper och erfarenheter för att utveckla t.ex. socialtjänsten eller skolan. Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna och nya samarbeten mellan företag och enskilda. Det skulle även vara positivt om man tar hjälp av organisationer som Hjärta till hjärta för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

Folkpartiet Liberalerna föreslår med anledning av ovanstående kommunfullmäktige besluta 

Att             Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för Umeås kommun att ingå i ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun- med syfte att få till stånd ett sådant samarbete samt ge förslag till kommun i Rumänien för framtida samarbete.

Att             Ett framtida samarbete ska bygga på möjligheten att berörda parter söker extern finansiering, t.ex. genom EU:s fonder och stöd.   

Umeå 2015-09-06

För Folkpartiet Liberalerna i Umeå

Ulrica Westerlund, Peder Westerberg och Peter Sedlacek

 

En kommentar

  1. Carl-Axel Otterhall

    Hej Peder. Det där är ju ett lysande förslag! Borde väl alla politiker (utom SD förstås) backat upp. Här skulle Umeå kunna bli föregångare/förebild för andra städer i Sverige/Europa angående romernas situation – i Rumänien och i Sverige. Mycket bättre att lägga fokus på något konkret i ställt för flummet med ”miljöhuvudstad”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.