Önskar att fler partier sluter upp!

Nu har Kvarkenprojektet stött på motvind i Finland. Den finska regeringen har inte med den i listan på ärenden som bereds för att skicka till EU-kommissionen. Om inte finska regeringen är med på tåget, så kommer det att bli svårt att genomföra projektet. Nu tror jag inte sista ordet är sagt i den här frågan och jag hoppas på en öppning från den finska regeringen.

Från Liberalernas sida så är Kvarkentrafiken en viktig fråga och på vårt landsmöte bifölls också min motion om Kvarkentrafiken. Maria Lundqvist Brömster min partikamrat motionerade också i samma fråga. Jag skulle också önska att fler partier sluter upp på riksnivå och gör precis som Liberalerna har gjort. Vad jag förstår så är Liberalerna också det enda parti på riksnivå .som har tagit ett beslut om att stötta färjeprojektet. Att prata och nämna det är en helt annan sak.

Här kommer vårt pressmeddelande efter landsmötet!

Kvarkentrafik prioriteras av Folkpartiet

Maria Lundqvist-Brömster och Peder Westerberg har i en motion föreslagit att Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för att hitta en gemensam lösning för en hållbar Kvarkentrafik mellan Sverige och Finland. Folkpartiet Liberalernas landsmöte, som äger rum under helgen, har beslutat att stödja motionen fullt ut då Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga utan såväl en nationell som europeisk fråga av stor betydelse.

Jag är väldigt nöjd att partistyrelsen instämmer i att de öst-västliga förbindelserna är viktiga för näringslivet, för kulturen och för samhället i stort och att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att förbindelserna fungerar och hitta en gemensam lösning, säger Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Kvarkentrafiken är inte bara en regional fråga, utan i högsta grad en nationell och europeisk fråga. Det är därför viktigt att Folkpartiet nu ligger på regeringen och EU-kommissionen att uppskatta värdet av en hållbar färjetrafik och att man också tar ansvar för eventuellt investeringsstöd, säger Peder Westerberg (FP)

Här kommer min motion till Landsmötet!

Motion – Bind ihop Europaväg 12!

Kommunikationer är en förutsättning för den fria rörligheten av såväl mäniskor som varor och tjänster. Inom Europa finns ett Europa-vägnät som bidrar till den fysiska rörligheten, inte minst av människor och varor. Europaväg 12 är den sådan väg, som går i väst-östlig riktning, från Mo-i-Rana i Norge till Pedrozavodsk i ryska Karelen. Samfärdsel i väst-östlig riktning har historiskt haft en mycket stor betydelse för de nordligaste delarna av Europa.

Det allt överskuggande problemet är Europaväg 12 är att den är avskuren mellan Umeå i Västerbotten och vår närmaste grannstad, Vasa i Österbotten. (Notera landskapsnamnen: Västra och Östra Bottnen – landskapen på vardera sidan av Bottenviken.) Förbindelsen över Kvarken – denna del av Bottenviken – har under långa tider skett med båt; ibland också över isen, när vintrarna varit hårda.

Kommunerna Umeå och Vasa har bildat ett gemensamt färjebolag som idag trafikerar rutten, framför allt för att underlätta godstransporter, som annars skulle behöva ta vägen runt Bottenviken (alltså via Haparanda – Tornio). En ny, modernare, snabbare färja projekteras nu. Finansieringen av denna kräver en samverkan mellan EU och de två nationerna, Finland och Sverige. Hittills har framför allt den svenska staten varit synnerligen avvaktande, medan tongångarna varit mer positiva i Finland. Nu finns dock en svag ljusning, eftersom nuvarande regering antytt att ett stöd skulle kunna vara tänkbart.

Jag yrkar, att Folkpartiet liberalerna kraftfullt stöder ett initiativ till finansiering av färjan Umeå – Vasa, för att åstadkomma en modern, miljövänlig lösning av trafiken på Europaväg 12.

http://www.vk.se/plus/1627007/kvarkenprojektet-hotat

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.