En ekvation som inte går ihop!

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt socialdemokraterna så ska Sverige vara alliansfritt och inte vara med i NATO. Samtidigt så vill man utöka samarbetet med NATO. Det är en ekvation som inte går ihop för mig Man driver nämligen frågan om värdlandsavtalet hårt. Ett avtal som kommer att förenkla samarbetet mellan Sverige och NATO. Nu ser det ut som att man kommer att förlora i den frågan, eftersom vänsterpartiet och sverigedemokraterna kommer att rösta på en vilandeförklaring. Det kommer troligtvis innebära att avtalet skjuts upp.

Jag tycker Sverige istället borde ansöka om ett fullvärdigt medlemskap i NATO och ta del av alla fördelar med ett medlemskap. Det är också flera partier har också följt Liberalernas linje om ett NATO-medlemskap. Centern och Kristdemokraternas ledning har ändrat sig i frågan om ett medlemskap. Jag tror också att det bara är en tidsfråga innan socialdemokraterna ändrar sig i frågan och då kommer det att finnas en bred majoritet i riksdagen för ett medlemskap

 

Bli först att kommentera

Oseriösa företag!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har försäkringsbolaget IF gått ut och varnat för bluffande flyttfirmor. Jag har själv jobbat inom flyttbranschen för en större flyttfirma och det var även då vanligt med oseriösa konkurreande flyttfirmor. Kännetecknet brukade vara låga timpriser och endast kontant betalning. Men jag tror att antalet oseriösa företag har minskat kraftigt, dels på grund av alla krav från myndigheter.

Det är också viktigt att man också kollar upp företagen och ser om de har trafiktillstånd och försäkringar. När det gäller försäkringar så måste man också kolla upp vad försäkringen innehåller. Många transportbolag försäkrar per kilo och går tex en cykel sönder eller försvinner så får man knappt något. Jag vet många som har råkat ut för det. Därför är det viktigt att man kollar om det finns en speciell bohagsförsäkring.

http://www.vk.se/1728766/varnar-for-bluffande-flyttfirmor

 

Bli först att kommentera

Det måste bli enklare att få bygga!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det måste bli enklare att få bygga och därför känns det bra att bygglov på Umeå kommun lyckats korta ner handläggningstiderna. Att få ett bygglov idag är det inte enklaste och det är en lång tidskrävande process.

Överklaganden av bygglov och detaljplaner är också ett stort hinder till att det inte byggs mer i Umeå. Nu har man i och för sig skärpt kraven i den nya plan och bygglagen, för vem som har rätt att överklaga, men trots det är det fortfarande alldeles för lätt för att överklaga.  Regelverket kring buller är också ett hinder för byggandet i Umeå och där ser även jag emot en förändrad lagstiftning

Det är även viktigt att vi från kommunen skapar förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs och det sker genom en god planberedskap. Kommunen måste också möjliggöra för mindre byggherrar och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden. Något som är mycket positivt och viktigt är att vi stärker upp bygglov med fler handläggare

 

Bli först att kommentera

Äntligen helg!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skönt med helg och lite ledig tid! Jag har också lovat min sambo att för länge sedan, att jag skulle umgås med henne den här helgen. Det blir inte riktigt en ledig helg, för det dök upp ett viktigt möte idag. Men sen när det är slut, så blir det att umgås med familjen som jag har lovat. Mötet idag är ett årsmöte med Handikapföreningars samarbetsorgan i Västerbotten (HSO) och det kändes viktigt att närvara.

Trevlig Helg!

Bli först att kommentera

Trafikverket undviker det verkliga problemet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Trafikverket vill sänka hastigheterna på många av länets vägar. Man borde istället se till att investera i vägnätet, så att vi får bättre vägar. Att sänka hastigheterna på sex mil av E4 mellan Umeå och Skellefteå är helt fel väg att gå. Trafikverket flyr istället det verkliga problemet med sitt förslag. Det som istället skulle behövas är en upprustning av E4 mellan Umeå och Skellefteå. Nu kommer deras förslag även att beröra andra vägsträckor och väg 363 är också en sträcka som kommer att drabbas. Man glömmer också bort att det är många som arbetspendlar och de behöver bättre vägar istället för hastighetssänkningar.

http://www.vk.se/plus/1674993/90-ska-bli-80-pa-manga-lansvagar

Spekulationerna ökar!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har det dykt upp ytterligare ett nytt misstänkt sabotage mot en mast och på bara några dagar, finns det misstanke om tre saboterade master i Västsverige.

Med tanke på gårdagens händelser inom flygtrafiken och tågtrafiken så spekuleras det mycket, om vad som ligger bakom den sista tidens händelser. Det kommer att bli intressant att få höra vad man kommer fram till. Samtidigt visar den sista tidens händelser hur sårbart samhället är och det måste tas på stort allvar.

 

 

Bli först att kommentera

Visar hur sårbart samhället är!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det har varit totalt kaos i den svenska infrastrukturen idag och fortfarande har man inte fått veta den direkta orsaken. Det man vet är att den digitala kommunikationen har totalhavererat. Haveriet har drabbat flyget hårdast, som har haft sitt luftrum avstängd i stora delar av Sverige. Det har inte heller gått att boka tåg på SJ.

En sådan här händelse visar hur sårbart samhället är och det kommer att bli intressant och höra vad orsaken var. Med tanke på dagens händelser och den sista tidens sabotage mot master, så börjar många också spekulera att det kanske inte är en slump.

Med tanke på dagens händelser, så känns inte heller förslaget med en fjärrstyrd flygledning i Umeå så smart.

 

Bli först att kommentera

Tyvärr tog han inte chansen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har Stefan Löfven lämnat beskedet att miljöpartiet stannar i regeringen. Jag tror att det är en stor felsatsning och jag tror också att många socialdemokrater håller med om det. Han hade chansen att slopa miljöpartiet, men tyvärr tog han inte det. Även LO har visat sitt missnöje med samarbetet. Jag tror inte heller att allt löser sig med miljöpartiet för man har bytt ut ett språkrör. Ett språkrör är hur som helst kvar och när Fridolin tillsattes som skolminister tappade man också skolpolitiken. Nu kommer den stora frågan i regeringsombildningen bli, om Löfven törs peta Fridolin som skolminister.

 

 

Otroligt ansvarslöst!

Av , , Bli först att kommentera 6

När det gäller kommunen så har vi också fortsatta stora behov av investeringar. Men det gäller att göra rätt avvägningar och prioriteringar när det gäller nya investeringar. Vi kan definitivt inte höja investeringstakten som miljöpartiet vill, för det kommer att drabba kommunens ekonomi hårt. Oavsett ränteläget så har vi redan idag dyra lånekostnader. Om vi också ska nå det finansiella målet att finansiera investeringar med egna medel, måste vi istället minska det årliga investeringsutrymmet. Jag tycker miljöpartiets förslag är otroligt ansvarslöst.

När det gäller den stora låneskulden som Umeå har är den mycket oroande. 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget så är den uppe i 1,8 miljarder. Om kommunen skulle följa den fastställda investeringsplanen, så skulle kommunens låneskuld vara 2,9 miljarder 2019

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ett bra initiativ av (S)!

Av , , 1 kommentar 9

Jag välkomnar att socialdemokraterna vill ha en översyn över färdtjänsten, efter den sista tidens diskussion kring ett beslut om färdtjänsten i Umeå kommun. När det gäller färdtjänsten så finns det mycket lagstiftning, men kommun har också möjligheter att ha egna ambitioner. Nu får vi se vad översynen kommer att innebära. Men hur som helst är jag glad över att man lyfter frågan och tar detta initiativ. Jag vill åter klargöra att vi i Liberalerna kommer att följa upp frågan noggrant och aldrig ställa upp på försämringar för funktionsnedsatta!

1 kommentar
Etiketter: , , ,