Ett hårt slag mot Norrland!

Nu har regeringens förslag om kilometerskatt för lastbilar presenterats. Istället för 14 kronor milen så är förslaget 26 kronor milen. Ett hårt slag mot svensk åkerinäring och avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället.

Att transportera något idag är inte billigt och med en kilometerskatt så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera. Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle skatten heller inte ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som kilometerskatt och höja bensinpriset för oss i Norrland känns inte rätt.

3 kommentarer

  1. Sixten Jonsson

    Det kan inte vara möjligt.De flesta bilar som går skift idag kommer upp i 25 till 30 000 mil per år vilketskulle innebära 700 000kr i fraktpåslag som direkt sänker konkurrenskraften för industrin i Sverige. Hela norrlandsframtid står på spel. Kommer förslaget till riksdagen så måste alliansen ta sitt ansvar och rösta bort regeringen till vilket pris som helst.

  2. Mia K

    Hej Peder! Ytterligare ett förslag att subventionera den olönsamma järnvägssektorn! Stoppa förslaget, för företagens skull!

  3. Joachim

    Är det bankernas ständigt ökande ränteintäkter från den den allt större skuldmassan i världens näst totalskuldsatta land som skall försörjas genom alla nedskärningar och åtstramningar eller var tar alla ökade skatter vägen? Är det det någon lokalpolitiker som förstår sig på dessa frågor med baksidan av räntebärande digitala pengar skapade som genom lån?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.