Reflektioner från budgetfullmäktige!

Idag har vi budgetfullmäktige och det har varit livliga diskussioner.När det gäller Liberalernas budget så har vi en återhållsam budget och vi vill att nämnderna tar sitt ansvar och prioriterar inom ramarna. När det gäller investeringarna, så vill vi hålla tillbaka

Något jag känner också en stor oro över den höga sjukfrånvaron vi har bland kommunens personal. När det gäller sjukskrivningarna så har vi också genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner.Det är också förenat med stora kostnader: ca 100 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

Något jag inte tror på, är minskade anslag till tekniska nämnden, för det kommer innebära stora kostnader för kommunen i framtiden.Där har vi från Liberalerna valt en betydligt mer ansvarsfull linje med vårt budgetförslag. När det gäller en växande stad så behöver man både satsa på infrastrukturen och se till att vägar och fastigheter underhålls.

Sen hoppas jag också att Hans tänker om när det gäller att sälja ut delar av AB Bostaden för att ska finansiera nybyggen genom att sälja av delar av sitt bestånd. Därmed skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter. Det som inte nämnts i budgetdebatten är hur socialdemokraterna ska finansera flytten av Nydalastugorna. Det är runt 40 miljoner kronor som det kostar och vart ska de pengarna tas från.

Det var också intressant att höra, att miljöpartiet vill öka investeringstakten trots kommunens stora låneskuld. Miljöpartiet är också det enda partiet som har den åsikten och där är man inte överens med socialdemokraterna.

När det gäller vår framtida personalförsörjning i kommunen, så känner jag också en stor oro. De närmsta åren kommer det att bli brist på personal och det är även en stor omsättning bland personalen och det är oerhört kostsamt för kommunen. Därför är sex timmars arbetsdag helt fel väg att gå

När det gäller vänsterpartiet förslag till budget för Umeå kommun. Så var det inga, större överraskningar som man presenterade. När det gäller sex timmars arbetsdag, så tror jag man inte förstår konsekvenser av ett sådant förslag. Det är oerhört kostsamt och vart finns personalen för att genomgöra det. Jag blev inte heller överraskad, över vänsterns syn på näringslivet. Man vill minska på anslagen till näringslivsservice som betyder mycket för Umeås utveckling. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Det finns även ett stort ogillande av valfrihet inom skola och omsorg, något som man också ser i vänsterns budgetförslag

Jag börjar också känna en stor oro, över att socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Den strategiska planen är ett alldeles färskt exempel och den baserar också socialdemokraterna sin budget på. Tidigare har socialdemokraterna också varit öppna för ett samarbete över blockgränserna. Men i dagsläget så gör man allt för att inte samarbeta och hitta överenskommelser över blockgränserna.

När det gäller socialdemokraterna så har man inte egen majoritet i kommunfullmäktige och behöver stöd för sin politik. Att man då söker stöd från Vänsterpartiet för att få igenom sin politik, är ändå lite överraskande. Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.