Många orosmoment!

Det finns många orosmoment för Umeå kommun i framtiden. Jag tänker först och främst på vår dåliga ekonomi och vår framtida personalförsörjning.

En stor anledning till vår dåliga ekonomi, beror på att Umeå kommun har dragit på sig mera kostnader än jämförbara kommuner. När det gäller vår höga låneskuld så är den också mycket oroande. År 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget är den uppe i hela 1,8 miljarder kronor.

Jag känner även en stor oro över den höga sjukfrånvaron vi har bland kommunens personal. När det gäller sjukskrivningarna så har vi också genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner. Det är också förenat med stora kostnader: ca 100 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

När det gäller vår framtida personalförsörjning i kommunen, så känner jag också en stor oro. De närmsta åren kommer det att bli brist på personal och det är även en stor omsättning bland personalen. Det kommer också i sin tur, innebära stora kostnader för kommunen

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.