Kommunfullmäktige!

Idag är det kommunfullmäktige och dagordningen är lång. Från Liberalernas fullmäktigegrupp så har vi en motion, en interpellation och en enkel fråga. Lotta Holmberg har skrivet en mycket bra motion som handlar om att äldre kan fortsätta att leva ett självständigt liv så länge vädret tillåter, men att man kan få hjälp och stöd när det känns alltför osäkert att röra sig utomhus. Ulrica Westerlund har en också mycket bra interpellation som handlar om att Umeå kommun i slutet av 2015 27,1 mkr i extra statsbidrag för att kunna hantera flyktingsituationen. I sin interpellation vill Ulrica bland annat ha svar på vad dessa pengar har använts till.

Från min sida så har jag skrivit en enkel fråga till För och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten. Den enkla frågan har rubriken: ”Har Umeå kommun gett upp målet om 15 barn per barngrupp i förskolan?” Från Liberalernas sida känner vi också en stark en oro över att socialdemokraterna har gett upp målet. Med tanke på att det är ett över tio år gammalt mål och trots tillskjutande av medel, under åren för att minska barngruppernas storlek, så har det inte heller uppfyllts.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.