Flytt av Nolia!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är storslagna planer att flytta hela Noliaområdet och jag har oerhört svårt att se hur kommunen ska ha råd med det. Oavsett det går in en eller flera exploatörer i projektet, så måste kommunen också in med pengar. Pengar som inte kommunen har och inte kommer att ha på längre sikt. Med tanke på kommunens framtida utmaningar inom bland annat skolan och äldreomsorgen, så är det därför helt vansinnigt att ens ha tanken på att flytta Nolia.

När det gäller Umeå kommuns låneskuld så är det mycket oroande. År 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget är den uppe i hela 1,8 miljarder kronor. Den stora låneskulden innebär att det inte finns några medel till investeringar. Vart socialdemokraterna ska ta pengarna till en flytt av Nolia är för mig obegripligt

http://www.vk.se/plus/1797433/vill-flytta-nolia-till-i20-omradet

Bli först att kommentera

Har man gett upp målet?

Av , , Bli först att kommentera 5

På måndag är det dags för kommunfullmäktige igen! Som jag skrivit i min blogg tidigare så upplevs jag tjatig när det gäller vissa frågor. Men det ser jag bara som positivt. En fråga som jag kommer att fortsätta och kämpa för, är målet om 15 barn per barngrupp. Därför har jag ställt en enkel fråga till För och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten . Här kommer den enkla frågan!

 Har Umeå kommun gett upp målet om 15 barn per barngrupp i förskolan?

Det har framkommit att det finns 23 barn i en förskolegrupp i Umeå kommun trots riktmärket på 15 barn. Redan 2005 togs det uppsatta målet i för och grundskolenämnden, om att det skulle vara max 15 barn per avdelning till 2009. Kommunfullmäktige tog även samma mål. Det är också över ett tio år gammalt mål och trots tillskjutande av medel, under åren för att minska barngruppernas storlek, så har det inte heller uppfyllts

Min fråga till För och grundskolenämndens ordförande är därför!

Har Umeå kommun gett upp målet om 15 barn per barngrupp i förskolan?

Liberalerna

Peder Westerberg

Bli först att kommentera

Jag har svårt att förstå?

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har regeringen presenterat de ekonomiska förutsättningarna för höstbudgeten. Det var en optimistisk budget man presenterade, men man måste låna till reformerna. Det stora orostecknet att man har Vänsterpartiet och Miljöpartiet med på vagnen. När det gäller miljöpartiet så vill man inför skatter på allt som rör sig och det kommer att drabba Norrland hårdast.

Sen har jag också svårt att förstå hur regeringen ska nå EU:s lägsta arbetslöshet?  Regeringen har en företagarfientlig budget, där man gör det dyrare för företag att anställa. Man höjer också skatterna för företagen. Det som behövs är istället förutsättningar för att hjälpa företagen att anställa.Försämrade RUT- villkor gör det också svårare för lågutbildade, inte minst flyktingar, men också ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv. Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Men det verkar inte regeringen förstå

Bli först att kommentera

Inte förankrat!

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag är glad att Liberalernas länsförbund säger nej till en storregion och som jag skrivit i min blogg tidigare så finns det många frågetecken. Men tyvärr tror jag att frågan redan är avgjord för länge sedan. Det som inte heller känns bra, är att det inte är förankrat hos medborgarna i länet. Det här är en så stor fråga, så jag tycker att det borde ha förankrats.

Se min tidigare blogg om att det finns många frågetecken kring bildandet av en storregion

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2016/08/23/manga-fragetecken/

Bli först att kommentera

Kommer att drabba Norrland hårt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringens förslag om kilometerskatt för lastbilar, kommer att bli ett hårt slag mot svensk åkerinäring. Avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. Nu har Lantbrukets affärstidning också räknat ut kostnaden för Norrmejerier. Det kommer att innebära en kostnadsökning med hela 22,5 miljoner för Norrmejerier. Med tanke på den tuffa konkurrensen inom mejeribranschen så är det ett hårt slag och i slutändan kommer det också att drabba länets bönder.

Skatten kommer inte heller ge något tillbaka till Norrland. De miljarderna som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige. Våra klimatmål är viktiga, men att införa straffskatter som kilometerskatt och höja bensinpriset kommer att straffa Norrland hårt.

Bli först att kommentera

Tystnaden fortsätter!

Av , , Bli först att kommentera 7

Tystnaden fortsätter kring byggandet av en fotbollshall i Umeå. Idag har jag fått flertalet samtal från ett antal personer som undrar vad som händer med byggandet. Mitt svar till dessa personer var, att jag inte vet vad som händer. Det är nog dags att lyfta frågan till fullmäktige igen. Men min tolkning i dagsläget är att en fotbollshall inte är prioriterat från socialdemokraterna

 

Bli först att kommentera

Tyvärr saknar många stadsdelar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr saknar många stadsdelar i Umeå spontanidrottsplatser. Kulan – anläggningen på Teg är ett exempel på en bra spontanidrottsplats. Man ska inte heller behöva vara med i en förening för att kunna ha goda möjligheter till lek och träning. Det är också viktigt att spontanidrottsplatserna är lättillgängliga och finns i närområdet. Därför är det viktigt att man vid ny bebyggelse och exploatering tar hänsyn till det. Jag tycker också att exploatörerna ska vara med och finansera spontanidrottsplatser.

 

Bli först att kommentera

Många frågetecken!

Av , , 1 kommentar 7

Det finns många frågetecken kring en storregion och i dagsläget saknas det även en folklig förankring. Tyvärr verkar det också som att Regionfrågan även är avgjord. Som det ser ut nu, så kommer Region Norrland också bli verklighet 2019, eftersom det verkar finnas en politisk majoritet för det. Jag är i dagsläget emot en storregion och det här är en stor fråga och jag tycker att det ska vara väl förankrat. Jag känner också att jag inte har en klar bild vad en storregion kommer att innebära. Om det skulle bli en storregion i Norrland så skulle den också geografiskt omfatta ungefär halva landet. Om man ser till Västerbotten så har vi också en tydlig regional och kulturell identitet. Jag har även svårt och förstå hur en storregion ska lösa det ekonomiska underskottet som finns i dagsläget.

Frågetecken kring en storregion

 1. Demokratiperspektivet saknar folklig förankring
 2. Det kommer att slå hårt mot mindre partier och regionala partier som får svårare att ta sig in i parlamentet. En minskning med ca 50 procent av alla politiker. Ett hårt slag mot vårt parti Liberalerna.
 3. Storregion i Norrland omfattar Geografiskt halva landet
 4. På vilket sätt blir det mer pengar till infrastruktur genom att regionkartorna ritas om?
 5. Varför lägga tid och pengar på nya regioner när krafttag krävs för att skapa jobb, bostäder och en bättre skola
 6.  

  Alla fyra Norrlandslandsting har ekonomiska underskott och det är ju inte så att man plötsligt får överskott bara för att man lägger ihop dem. Underskottet blir bara större

 7. Västerbotten har en tydlig regional och kulturell identitet. Vad händer med den
 8. Långa avstånd till makthavarna se punkt 3
 9. Innebär även en negativförändring för föreningslivet som måste omorganiseras. Det blir långa avstånd för många föreningsmänniskor och det innebär en stor risk att många slutar
 10. Av naturliga skäl så har inte Norrland en fungerande kollektivtrafik

   

 

 

1 kommentar

Det kommer att bli intressant!

Av , , Bli först att kommentera 8

Tyvärr är OS över, men som tur är det inte brist på sport på TV. Det som var extra kul med OS, var att det var kvinnorna som dominerade i den Svenska OS-truppen. Extra kul med tanke på att damidrott ofta hamnar i skymundan i media och inte har samma ekonomiska förutsättningar som manliga idrottare.

Jag har tidigare kritiserat media för att man inte tar sitt ansvar när det gäller bevakning av damidrott. Men man ska ha beröm för sin bevakning under OS. Nu är det bara hoppas att media efter OS fortsätter och lyfter fram damidrott. Det kommer bland annat att bli intressant och se hur man kommer att prioritera damallsvenskan i fotboll.

 

Bli först att kommentera

Bra av polisen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag tycker det är bra att polisen gör trafikkontroller och att man prioriterar skolor. Idag i samband skolstarten så gjorde man också ett flertal kontroller i Umeå. Bland annat vid Hedlundaskolan där jag passerade. Tyvärr ser man inte ofta polisen göra kontroller vid skolor och jag skulle önska att polisen hade mera resurser för det.   

Enligt en undersökning av motormännen så kör 6 av tio för fort utanför skolor och det är en skrämmande hög andel. I Umeå så fanns även den högsta hastigheten för en lastbil och den var 61 km/h. Med tanke på bromsträckan för ett tungt fordon så är det skrämmande. Från kommunens sida är det också viktigt att man ser över trafikmiljön kring skolorna.

http://www.vk.se/1795073/trafikrazzia-vid-lanets-skolor

 

Bli först att kommentera