Många frågor och synpunkter!

Av , , 1 kommentar 6

Det är inte bara i Västerbottenskuriren som granskar hur skattepengar används. Även i Aftonbladet kan man följa en granskning, om att offentliga Sverige lägger nästan 5,7 miljarder på representation, kurser och konferenser. Jag tycker det är bra att det granskas hur skattepengar används. Självklart ska man ha en omvärldsanalys i en kommun, men det måste vara något som kan tillföra kommunens verksamhet. Sen måste också kostnaden för omvärldsanalysen vara realistisk. Sen behöver man inte heller åka så många vid varje tillfälle.

Jag har fått många frågor och synpunkter, när det gäller det granskningen som Västererbottenskuriren gjort. Där tänker jag inte uttala mig förrän vi har fått all fakta på bordet

1 kommentar

Bra att kommunen granskas!

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag tycker det är bra att VK granskar hur våra skattepengar används. Det är bra att kommunen granskas och för mig är det också en självklarhet att det ska granskas hur skattepengar används. Från politiken sida så vill vi nu ha upp all fakta kring det som har hänt och se hur kommuns regler och riktlinjer följts. Har inte det följts så måste det också få konsekvenser.

Bli först att kommentera

Glädjande nyheter!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är glädjande nyheter att Sverige förbättrar sina resultat i PISA-rapporten som presenterades idag. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller skolan, men det här är ett viktigt trendbrott. Nu kommer Gustaf Fridolin (MP) försöka ta åt sig äran, men är det någon politiker som ska ta åt sig äran, så är det Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Men det är ändå kul att man får höra något från, vår utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP). Det har vi inte varit bortskämda med. När det gäller Fridolin så kommer man också att minnas hans löfte före valet att lösa skolans problem på 100 dagar. Något som han också misslyckades med när han väl blev utbildningsminister Med facit i handen, så har också Fridolin varit ganska osynlig efter de första 100 dagarna.

 

Bli först att kommentera

Bra motion av Anders Å (M)!

Av , , Bli först att kommentera 7

Såg att Anders Ågren har lämnat in en motion om att kommunen bör sälja sina semesterlägenheter i Hemavan. Vi har också tidigare haft upp frågan på kommunstyrelsens arbetsutskott.. Lägenheterna införskaffades för att ge kommunens personal möjligheter att hyra billigt. Som det har sett ut så har också, endast en procent av kommunens personal utnyttjat möjligheten.

Nu gick tyvärr inte socialdemokraterna på tjänstemännens förslag och istället så valde man, att sälja en av de fyra lägenheterna för att finansera renovering av de andra.

Med tanke på vårt ekonomiska läge, så hade pengarna från försäljningen varit välbehövliga. Vi har idag ett eftersatt underhåll på många av våra skolor och där hade pengarna verkligen behövts.

 

Bli först att kommentera

Lång tid fram till nästa val!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har det kommit en ny opinionsundersökning från SCB, men det man måste tänka är att mätningen inte är valresultatet. Givetvis tar jag åt mig Liberalernas siffror, men jag börjar lita mindre och mindre på opinionsmätningar. Folkomröstning i Storbritannien och valet i USA var två exempel där opinionsmätningar visat totalt fel.

När det gäller Liberalerna så har vi börjat synas mer och mer i media. Det är ett bevis på att vår politik är intressant. Nu är det också lång tid fram till nästa val och mycket kan hända.

 

Bli först att kommentera

Det behövs bättre vägar istället för hastighetssänkningar!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är det klart att flera vägar i länet får sänkta hastigheter. Nu blev det inte så många sänkningar, om man ser till det ursprungliga förlaget. Trafiksäkerheten är anledningen till sänkningar, men jag tycker att man istället borde se till att investera i vägnätet, så att vi får bättre vägar. Man glömmer också bort att det är många som arbetspendlar och de behöver bättre vägar istället för hastighetssänkningar.

http://www.vk.se/1874106/hastigheten-sanks-pa-flera-vagar

Bli först att kommentera

Bra Hans Lindberg (S)!!

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har utredningen om flygskatten presenterats och som väntat blev det tyvärr ett förslag att Sverige ska införa en flygskatt 2018. Nu är det inte säkert att förslaget går igenom, eftersom det finns ett starkt motstånd ute i landet. Jag är också otroligt glad att vårt kommunalråd Hans Lindberg (S) tycker att man ska skrota förslaget.

Som väntat är det bara miljöpartister i länet som tycker det är positivt. Precis som jag skrev i min blogg igår så vill miljöpartiet straffa Norrland. Ett parti som vill införa skatter på allt som rör sig.

Bli först att kommentera