Behövs mera professionell styrning!

När det gäller kommunala bolags styrelser så består de av politiker. När man sitter i en bolagsstyrelse ska man verka för bolaget bästa och inte efter politiska värderingar. Tyvärr finns det många styrelsemedlemmar i de kommunala bolagen som inte har förstått sin roll och det har även synts den sista tiden. Partitillhörighet är inte heller svårt att gissa. Från Liberalernas sida så vill vi ha mera professionell styrning av de kommunala bolagen och har därför lämnat in följande motion.

MOTION TILL UMEÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE

Styrning av kommunala bolag

Kommunala verksamheter som exempelvis skola, kultur, äldre- och handikappomsorg styrs och ska styras av värderingar – alltså av förtroendevalda politiker, inte av experter, experterna är tjänstemän, lärare, sköterskor med flera. För att reglera detta finns kommunallagen, men också särskilda lagar för olika lagreglerade verksamhetsområden.

Kommunala bolag däremot, som verkar kommersiellt på en konkurrensutsatt marknad, regleras av aktiebolagslagen. Där stadgas att bolagsstyrelsen ska verka för bolagets bästa – således inte efter politiska värderingar. De politiska värderingar som ska vara vägledande för bolaget, formuleras i ägardirektiv.

En förtroendevalds beslut fattas normalt på grund av dennes värderingar. Därför är dessa sällan rätt personer på rätt plats i bolag. Vi ska styra genom ägardirektiv – företaget ska sedan skötas av professionella styrelseledamöter. Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om riktlinjer för en valberedning som får i uppdrag att rekrytera lämpliga ledamöter. Fullmäktige skulle exempelvis kunna ställa önskemål om hur styrelsen ska sättas samman.

För att säkerställa den professionella styrningen av kommunala bolag yrkar vi att kommunfullmäktige med ändring av tidigare fattade beslut snarast beslutar:

att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att föreslå en extern valberedning med kommunal medverkan. Valberedningens uppdrag ska vara att rekrytera styrelseledamöter till de kommunala bolagen under Umeå kommunföretag. Ledamöterna ska föreslås av affärsmässiga kriterier och således inte efter politiska maktförhållanden. Styrelseledamöter ska ha dokumenterad erfarenhet av bolagsstyrning och kan rekryteras även bland personer som inte är bosatta i kommunen.

 

 

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.