Sprickan som blev en avgrund! // (S) (MP)

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har kommunstyrelsen ställt sig bakom Bostadens förslag att sälja en del av fastighetsbeståndet. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas på kommunfullmäktige nästa måndag. Med facit i handen fanns det inget alternativ för Bostaden att göra, med tanke på Bostadens lånesituation. Ett alternativ hade varit att höja hyrorna för att finansiera underhållsberget. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde sig inte bakom en försäljning och kunde inte heller visa en lösning på hur underhållsberget skulle lösas. Intressant att miljöpartiet inte ställde sig bakom socialdemokraterna i en sådan här viktig fråga och det visar att sprickan mellan partierna har blivit till en avgrund.

Det här är också en fråga som vi har drivit länge i Liberalerna tillsammans med de övriga Allianspartierna. Äntligen finns det också en politisk majoritet och jag ser fram emot det formella beslutet på kommunfullmäktige

 

 

Bli först att kommentera

Intressant dag!

Av , , Bli först att kommentera 5

Från Liberalernas sida så ser vi positivt på det som skrivs i VK om Bostadens planer, när det gäller en försäljning av en del av fastighetsbeståndet. Det här är också en fråga som vi har drivit länge i Liberalerna tillsammans med de övriga Allianspartierna. Idag kommer ärendet upp på bordet och jag kommer att återkomma i bloggen under dagen.

Bli först att kommentera

Vänsterpartiet blundar för de verkliga problemen!

Av , , 1 kommentar 9

Vänsterpartiet i Umeå föreslår en skattehöjning och man tror att det är lösningen på alla problem. Att föreslå det är för mig att ge upp och det sänder fel signaler.

I dagsläget tar vi ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner och det har även satsats över 400 miljoner mer varje år i kommunens verksamheter. Att då vilja höja skatten är för mig att ge upp problemet och man gör det otroligt enkelt för sig, genom att kräva mera av skattebetalarna. Man borde istället ta tag i det verkliga problemet.

 

 

1 kommentar

Vi män måste ta vårt ansvar!

Av , , 1 kommentar 12

Idag har jag talat på en manifestation om mäns våld mot kvinnor. För mig var det en självklarhet att ställa upp och jag var otroligt glad och tacksam att arrangörerna Hand i hand för kvinnofrid frågade mig

Det här är en fråga är som verkligen berör mig mycket. Jag har själv sett det på nära håll själv. När en nära släkting blev utsatt. Jag fick följa hennes kamp, där rättsväsendet blundade i början. Men till slut efter många år fick hon hjälp av samhället.

Vi män måste också ta vårt ansvar och även engagera oss i det främjande och förebyggande arbetet. Att arbeta mot våld och för ett jämställt samhälle är inte enbart ett ansvar för flickor och kvinnor, utan i allra högsta grad ett ansvar för pojkar och män.

1 kommentar

Ökat stöd till föreningslivet!

Av , , 1 kommentar 6

Idag har vi från Liberalerna presenterat vårt budgetförslag för nästa år. Bland annat föreslår vi ett ökat stöd till arbetet mot antisemitism, efter den senaste tidens attacker mot Judiska föreningen.

I dagsläget är det ett stort behov av att arbeta mot just antisemitism specifikt och intolerans generellt. Vi tillför därför en miljon kronor i budgeten till insatser mot detta. Inom samma ämnesområde vill vi också tillföra medel till de nationella minoriteterna genom att budgetera en miljon kronor till insatser för och av de nationella minoriteterna.

Vi vill också konkurrensutsätta delar av verksamheten inom för- och grundskolan och det kommer att innebära att effektiviseringskravet kommer att minskas med tre miljoner kronor. Dessutom tillför vi två miljoner kronor för att utveckla kvaliteten inom för- och grundskolan.

 Inom äldreomsorgen vill vi satsa extra mycket på ”hemlagad” mat, dvs mat lagad på enskilda boenden istället för ett centralkök. Även här räknar vi med att effektiviseringskravet skulle kunna minskas med fem miljoner kronor och vi tillför fyra miljoner kronor för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen generellt.

Föreningslivet i Umeå är oerhört viktigt och möjligheten att uttrycka sig genom olika kulturformer är en av de viktigaste delarna av vår demokrati. Det är på så vis vi kan nyttja vår yttrandefrihet och vår frihet att organisera oss. Därför tillför vi två miljoner kronor till fritidsnämnden och kulturnämnden.

Finansieringen av budgeten går huvudsakligen genom konkurrensutsättning och överföringar från kommunstyrelsens budget för ”oförutsedda utgifter”, därifrån detta år bland annat Guitars the Museum fått bidrag.

1 kommentar

Så otroligt glad!

Av , , Bli först att kommentera 8

Så otroligt glad att Birgitta Ohlsson är till förfogande att bli partiledare i Liberalerna. Det är också otroligt starkt av henne att våga. Nu hoppas jag också, att vi i partiet respekterar varandras åsikter och att det blir en bra process.

http://www.vk.se/plus/2019589/umeapolitiker-stottar-birgitta-ohlsson

 

 

Bli först att kommentera

Jag stöder Birgitta!

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har Liberalernas länsförbund i Örebro och Uppsala nominerat Birgitta Ohlsson till partiledare. Det är något som jag också stöder och har även gjort det under en längre tid. Jag känner också igen mig mera i Birgitta än Björklund.

När det gäller Jan Björklund så är han en oerhört duktig politiker. Men det här är ju precis som med en artist som slutat sälja skivor; säljer man inga fler skivor, då fungerar det inte längre.

Men hur bra föreställningen än är, när publiken sviker, när väljarna vänder ryggen till, då är det också dags att se över repertoaren och rollsättningen.

Ser man också till opinionsmätningarna så ligger vi också stilla och i den senaste mätningen i SCB så ligger vi bara en procent från riksdagsspärren.

Bli först att kommentera