Förutsättningarna för lokalt företagande måste bli bättre!

Umeå tappar bland rankingen av svenska kommuners företagsklimat och det är mycket oroande. Jag börjar även känna en stor oro, över att socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Igår på kommunfullmäktige kunde man också se det klart.

Ett samarbete innebär att man låter (V) påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg, har tyvärr i tidigare samarbeten fått stort genomslag. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

I Folkbladet kan man också läsa en debattartikel från alliansen i Umeå, där vi är oroliga över det lokala företagsklimatet.

Förutsättningarna för lokalt företagande måste bli bättre!

Umeå kommun tappade 20 placeringar i lokalt företagsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking för 2017. Undersökningen visar även försämrade attityder bland politiker och tjänstemän gentemot företagande. Detta är oroande då goda relationer mellan politiken och företag är centralt för att få fler människor i jobb och möjliggöra ett växande Umeå.

Umeå kommun har en av landets högsta kommunalskatter vilket bland annat hämmar studenter och arbetstagare från att stanna i kommunen efter färdig utbildning. Ett av de stora problemen hos företag idag är att hitta rätt kompetens. Umeå kommun måste bli bättre på att ta tillvara de studenter som väljer Umeå som sitt hem och studieort.

Umeå kommun ska fortsätta ha en dialog med entreprenörer och företag i Umeå. Men den måste bli bättre. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag är det extra viktigt att vi bygger goda förutsättningar för företagen på lokal nivå. Fler människor ska vilja driva företag, de företag vi har ska ha de bästa möjligheterna att fortsätta expandera och fler entreprenörer ska välja Umeå som lokaliseringsort. Frågar man företagare i Umeå, så är det följande fem punkter som är viktigast för ett bättre företagsklimat: kortare handläggningstider, bättre förståelse hos politiker och tjänstemän för företagande, fler bostäder, bättre dialog mellan kommunen och företag, samt lägre skatter och avgifter.

Politikens jobb när det kommer till företagande är att skapa goda förutsättningar för företag att bidra till välståndet i vår kommun. För att Umeå kommun ska ha bättre villkor när det kommer till företagande krävs flera förbättringar. Den kommunala skattesatsen bör sänkas och handläggningstiderna förkortas. Utöver det bör kommunen fokusera på kärnuppgifterna och inte bidra till osund konkurrens.

Plats 144 i lokalt företagsklimat duger inte. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 – hamnar Umeå dessutom på plats 127 av 139 kommuner. Som alla förstår är det riktigt illa. Socialdemokraterna och Miljöpartiet saknar ambitioner för Umeås entreprenörer och företag. Vi vill se satsningar som gör att Umeå kommun är bland topp 10 i Sverige när det kommer till lokalt företagsklimat.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, gruppledare (L)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.