Önskar att fler partier sluter upp!

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu har färjeprojektet återigen stött på motvind och återigen har regeringen nekat medfinansiering. Det kan också innebära att den finska regeringen backar ur.
Från Liberalernas sida så är Kvarkentrafiken en viktig fråga och på vårt landsmöte bifölls också min motion om Kvarkentrafiken. Maria Lundqvist Brömster min partikamrat motionerade också i samma fråga. Jag skulle också önska att fler partier sluter upp på riksnivå och gör precis som Liberalerna har gjort. Vad jag förstår så är Liberalerna också det enda parti på riksnivå som har tagit ett beslut om att stötta färjeprojektet. Att prata och nämna det är en helt annan sak.

Bli först att kommentera

Ja till rivning!

Av , , 1 kommentar 3

Idag är det kommunstyrelse och det är en lång dagordning. Bland annat ska vi besluta om rivningen av graffitivägen på I 20 området och det kommer vi Liberaler att bifalla. Som det ser ut nu så är det heller ingen förening eller nämnd som vill ta ansvar över väggen. Jag har ofta gått med hunden där och det är verkligen ingen plats som upplevs som trygg. Sen har det varit ordentligt nedskräpat där och när jag har gått där så har jag sett åtskilliga burkar som har varit kastade ut i skogen. Sen har också polisen förordat att platsen avvecklas och det med tanke på att det har förekommit både alkohol och droger i anslutning till området.

1 kommentar

Miljöbil?

Av , , 3 kommentarer 2

Den 1 juli träder den nya fordonsskatten i kraft och som det ser ut nu så kommer förslaget om miljözoner också klubbas igenom. Tanken med den nya fordonsskatten är att premiera bilar med låga utsläpp och det är en bra tanke. Någonting man alltid verkar glömma när man pratar om miljöbilar, är att den större delen av bilens totala energikostnad ligger utanför själva driften. Då tänker jag främst på produktionen, transporter av material och skrotningen. När det gäller skrotningen så är en viktig faktor, hur mycket av bilens material som går att återvinna. Varje gång man går in i en bilaffär så nämns också bara hur mycket en bil släpper ut och hur mycket drivmedel den kan förbruka.
Sen är jag också oerhört skeptisk till ordet miljöbil och en bil är inte miljövänlig. Däremot kan den ha större eller mindre miljöpåverkan.

3 kommentarer

Får inte förhindra utvecklingen på landsbygden!

Av , , 1 kommentar 5

Kommunens Näringslivs- och planeringsutskottet har nu godkänt direktiv och avgränsning för en fördjupad översiktsplan för I20-området. Självklart var vi från Liberalerna positiva till det. När det gäller I20 området så är det ett fantastiskt område med stora utvecklingsmöjligheter.

Från Liberalernas sida så vill också se en satsning på landsbygden och det kommer att bli intressant att följa kommunens program för hållbar landsbygdsutveckling som är ute på remiss. Det finns också många frågor som är viktiga för landsbygdsutvecklingen och något som diskuteras ofta är strandskyddet. Jag vill betona att det är viktigt att det finns ett starkt strandskydd. Men det får inte ligga som en våt filt över utvecklingen i landsorten och på landsbygden. När det gäller strandskyddet så är det till för att skydda från överexploatering, inte för att förhindra utveckling på landsbygden.

Länk till kommunens program för hållbar landsutveckling!
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tycktillomhallbarlandsbygdsutveckling.5.2906939d15f7bd6b2bb1744a.html

1 kommentar

Vad kommer att hända med musikscenen?

Av , , 1 kommentar 5

Som jag skrev i min blogg igår, så är tanken att ”guitarsfastigheten” ska bli en skola. Det kommer i sin tur att innebära att museet måste flytta och en trolig placering blir folkets hus. En flytt kommer i sin tur innebära kostnader för kommunen och jag tror inte heller att det kommer att bli gratis att ha museet på folket hus. Det kommer i sin tur innebära att kommunen kommer att fortsätta finansiera museet.

Sen kan man också undra vad som kommer att hända med musikscenen, som kom till på grund av att man flyttade från Scharinska villan. Blir det en skola kommer också den att försvinna från fastigheten. Det kommer definitivt inte att vara positivt för musiklivet i Umeå. Om man ser till helheten av hela den här affären, så kommer kostnaden för kommunen att bli stor. Hade man sålt fastigheten, hade det funnits en stor möjlighet att behålla musikscenen.

1 kommentar

Stor kostnad för kommunen!

Av , , 1 kommentar 5

Idag på kommunstyrelsens näringslivs och planeringsutskott beslutades det att fastigheten Siv (Guitarsfastigheten) ska behållas i kommunal ägo för framtida utbildningsverksamhet.
Från Liberalerna sa vi nej och det borde ha varit bättre att sälja fastigheten. Det kommer också att kosta minst 17 miljoner att bygga om fastigheten. Vi får inte heller glömma, att vi redan har lagt minst 18 miljoner tidigare för att bygga om fastigheten till ett musikhus. Sen har vi också totalt gått in med 20,5 miljoner för att stötta museet.

Sen är också fastigheten inte anpassad i dagsläget för att bli en skola och det här känns även som en paniklösning när man avbryter markanvisningsprocessen. Anledning till det, är att skolan behov av utbildningslokaler har förändrats det sista året och det känns oerhört konstigt att man inte haft haft koll på det. Sen måste man även ställa sig frågan vad som händer med musikscenen? Nu kommer den att försvinna med tanke på att fastigheten ska byggas om till utbildningsverksamhet. Vid en försäljning av fastigheten hade man kunnat se till att musikscenen hade fått varit kvar. En försäljning hade också gett kommunen en stor intäkt.

1 kommentar

Socialdemokraterna närmar sig tyvärr vänsterpartiet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu är vi inne i valåret och det märks också i den politiska debatten. Jag tror också att det kommande valåret kommer att präglas av ett tufft klimat i debatten. Något som är oerhört negativt för Umeå, är att socialdemokraterna närmar sig vänsterpartiet och det skulle inte gynna Umeås utveckling. Det syns även i den politiska debatten hur partierna närmar sig varandra. Som det ser ut nu så kommer en röst på socialdemokraterna att bli en röst på vänsterpartiet i valet. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet skulle också bidra till en negativ utveckling för Umeå. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Som kommunalpolitiker kommer mitt fokus att vara på Umeå och en av de viktigaste frågorna i den lokala valrörelsen kommer att vara bostadsbyggandet. Äldreomsorgen är en annan viktig fråga och eftersom jag i grunden är socialliberal så kommer den att få ett stort utrymme i mitt politiska arbete. Skolan är självklart en annan viktig fråga.
En annan viktig fråga för mig är Umeås föreningsliv och det har vi Liberalerna också prioriterat i vår budget för kommunen. Man måste också tänka långsiktigt och inse att en satsning på föreningslivet inte är en kostnad, utan en investering för framtiden. Vi har även varit drivande när det gäller byggandet av en fullstor fotbollshall och gymnastikens hus.

Bli först att kommentera

Norrlandsfientlig politik!

Av , , 2 kommentarer 7

Nu har det nya året startat och årets första present från regeringen har kommit. Trots vallöftet från socialdemokraterna att bensinskatten inte skulle höjas, så har det ytterligare kommit en skattehöjning vid nyårsskiftet. Socialdemokraterna gör det också enkelt för sig och skyller på budgetförhandlingar med miljöpartiet. Det är i och för sig ingen överraskning att det är Norrlandsfientliga miljöpartiet som är drivande i frågan och det är också ett parti, som vill att man inför skatter på allt som rör sig.

Den grupp i samhället som påverkas mest av höjd bensinskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Västerbotten har vi också av naturliga skäl, inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Tyvärr saknas den logiken av regeringspartierna
Enligt en ny undersökning av Skattebetalarna, så kan man också se att Västerbotten drabbas hårt av en skattehöjning på bensin. Med tanke på att miljöpartiet sitter i regeringen, så tror jag också vi kommer att få se fortsatta skattehöjningar. Tyvärr har också socialdemokraterna svikit väljarna och oss norrlänningar.

2 kommentarer