Vilket ansvar har kommunen?

Tyvärr har rehabiliteringsresurserna i Västerbotten minskat och det slår mycket hårt på personer som har en funktionsnedsättning. Många hamnar också i kläm mellan landstinget och kommunen. Om personer med funktionsnedsättning har bra träningsmöjligheter, så kommer det att betyda mycket för individen. Jag har också ställt en interpellation om det till kommunfullmäktige!

Här kommer interpellationen!

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning?

I den Nationella Folkhälsorapporten ”Hälsa på lika villkor”, framkommer det att personer med funktionsnedsättning uppger att de har sämre hälsa än övrig befolkning. En betydande del av den försämrade hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig utan på välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till livsvillkor.

En av de mest betydande riskfaktorerna är minskad möjlighet till fysisk aktivitet främst för att tillgodose den träning som rekommenderats från hälso- och sjukvården och som nu i ökad omfattning förväntas skötas av individen själv som egenvård.
Enligt folkhälsomyndighetens rapport skall samhället ansvara för att informationen om hur viktigt det är med att fysisk aktivitet utformas så att alla kan ta del av den. Minst lika viktigt är att idrottsklubbar gör olika aktiviteter tillgängliga och även erbjuder anpassade former av aktiviteter.
Exempelvis måste idrottshallar och publika gym vara tillgängliga liksom informationen om dem.

Det finns många funktionsnedsättningar som gör att man inte kan motionera på samma sätt som andra. Rörelsehinder, synskador, astma, hjärt- och lungsjukdomar är några exempel. Många hittar egna sätt att hålla sig igång fysiskt, andra Samhället måste ansvara för att informationen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet utformas så att alla kan ta del av den.

Med hänvisning till att rehabiliteringsresurserna i Västerbotten har minskat och Västerbottens Landsting har som mål ”Världens bästa Hälsa 2020” och att kommunen har övertagit ett rehabiliteringsuppdrag ställer jag mig följande frågor;

Frågor till Andreas Lundgren (S) ordförande i IFN – nämnden:

1.Har kommunen ett ansvar att skapa träningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning?

2. Finns det anpassade gym för personer med funktionsnedsättning?

3. Finns det kompetens för att bistå och assistera personer med funktionsnedsättning under träningen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.