Kommer dieselbilar förbjudas i centrala Umeå?

Idag på kommunfullmäktige fick jag svar på min interpellation som hade frågeställningen ”Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum?”
Vad jag kan tolka av svaret från Hans Lindberg (S) på min interpellation så finns det ingen tanke från majoriteten att förbjuda äldre dieselbilar i centrum. Men svaret öppnade även upp för ett framtida förbud när Västra länken byggs. Min tolkning av det kluvna budskapet, är att det tyvärr finns stora möjligheter till ett förbund.

Jag håller med i svaret på min interpellation att det är viktigt att försöka leda ut den tunga trafiken från centrala Umeå och Västra länken kommer att betyda mycket om den nu blir klar. Sen håller jag med att det är viktigt att vi försöker minska bilkörandet men vi måste vara realistiska och inse att antalet bilar kommer att öka i Umeå oavsett vad politiken vill. Så länge staden växer i den takt som den gör kommer vi att få se mera bilar i Umeå. Det vi kan göra är att få ned bilkörandet per person.

Som jag har sagt tidigare så är det en orealistiskt att förbjuda äldre dieselbilar i centrum och det finns olika skäl till det. Dels handlar det om ekonomi och det är ganska självklart att alla inte har råd att köpa en elbil. För mig är det en klassfråga
Sen om man ser till naturvårdsverkets statistik över vägtrafikens utsläpp av koldioxid så visar den stadigt minskade halter under den senaste tioårsperioden, till stor del tack vare ökad andel dieselbilar. Dieselbilarna är inte bara bränslesnålare, de har dessutom en betydligt större andel biobränsle i tanken. Många dieselmotorer kan redan i dag köras på i stort sett rent biobränsle.

Det finns också många forskare som har synpunkter när det gäller dieselbilar och det går knappt att hänga med i alla turer. Det finns även forskare som hävdar att bensinbilar är värre än dieselbilar. Det finns också dom som hävdar att elbilar inte är framtiden. Därför tycker jag att vi inte ska förhasta oss när det gäller ett förbud av dieselbilar i centrum

En kommentar

  1. Gandalf Denvite

    Tillåt dieselbilar, men det är självklart att diesel måste totalförbjudas som fordonsbränsle! Vi måste tänka främst på alla människor som vistas och bor i staden, vars hälsa tar kraftig skada av dieslbilarnas utsläpp!
    Det är inte alls en självklarhet att bilökandet kommer öka när staden växer! Det går att föra över resandet till kraftigt sänkta, skattefinansierade, biljettpriser på lokalbussarna, och cyklister ska ALLTID ha företräde vid ALLA gång-/cykelöverfarter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.