Umeå behöver ett maktskifte!

Idag har vi från alliansen i Umeå, presenterat vårt budgetförslag. Jag är oerhört glad att det blir en satsning på äldrenämnden och för och grundskolenämnden. Det är viktiga frågor för oss Liberaler. Det känns också bra att vi gör en satsning på föreningslivet i Umeå, som gör ett fantastiskt arbete och behöver allt stöd man kan få.

Här kommer vårt pressmeddelande!

Alliansens förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för Umeå kommun

Frihet – Trygghet – Välstånd

Frihet och valfrihet – för individ och familj
Alliansen i Umeå släpper idag sitt förslag till budget och verksamhetsplan för 2019. Alliansen fortsätter ställa individen i centrum. Vi skapar mer frihet i familjers vardag samtidigt som vi utökar valfriheten i välfärden och ökar insatserna för ett tryggare Umeå. Fortsatta satsningar på ett gott företagsklimat och näringsliv i hela kommunen står i fokus för alliansen i det goda ekonomiska klimat vi upplever.

Alliansens satsningar

Alliansens budget ökar resurserna till äldrenämnden, för- och grundskolenämnden samt fritidsnämnden jämfört med socialdemokraternas budgetförslag.
Fritidsnämnden får ett tillskott på en miljon kronor som ska användas till föreningsstöd i förebyggande arbete. Det är viktigt att fortsätta stödja föreningslivet och se dem som en självklar del i att förebygga utanförskap bland unga och skapa en miljö där alla för chansen att växa, oavsett bakgrund. Föreningslivet ger också ett mervärde i Umeå och är viktigt del av kommunen.
Ytterligare trygghetssatsningar och satsningar på förebyggande arbete görs genom att fördubbla ramen för uppdraget ”Umeå växer tryggt och säkert” under kommunstyrelsen. 1,6 miljoner skjuts till för att fortsätta arbetet kring att skapa ett tryggare Umeå.

Alliansen skjuter till resurser till Äldrenämnden. Umeå kommun har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att klara budget är oacceptabel. Därför lägger vi i alliansen tio miljoner kronor ytterligare till Äldrenämnden för att höja hemtjänstersättningen för att servicen och hjälpen till de som behöver inte ska försämras.

För- och grundskolenämnden får ett tillskott på 10 miljoner för att fortsatt arbeta med att uppnå målet om 15 barn per förskoleklass. Vi ser stora utmaningar för förskolan i Umeå kommun. Det är samtidigt viktigt att vi inte låter förskoleklasserna växa sig för stora eller släppa det mål vi antagit.

Alliansen gör satsningar på Umeå kommuns äldre och unga. Alliansen stärker valfriheten i en kommun där socialdemokraterna aktivt motverkar människors möjlighet att välja varifrån man vill få sin vård. Samtidigt som vi gör satsningar för att öka tryggheten, stärka valfriheten och höja kvalitén ger vi tillbaka pengar till de som har jobbat hårt och förtjänar mer i plånboken. Alliansen föreslår en skattesänkning på 10 öre för 2019. Att få behålla mer av sin inkomst stärker människors känsla av frihet och visar att alliansen alltid sätter individen framför systemet.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Vesterberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

2 kommentarer

  1. Leif

    Nej, det är det sista Umeå behöver. Ni i Liberalerna är väl ändå rätt ok. men tänk galningen Ågren vid styret? Har du sett honom kritisera nazisterna vid skolan på Teg än?

    Den mannen är en smygnazist. Absolut vedervärdiga åsikter!

  2. Snorre

    Ärlighet vara längst. Det Socialdemokratiska förljugna partiet börjar nu ta ut sin rätt. Partistödet sjunker totalt över landet, Umeå inget undantag. Ett maktskifte skulle rensa luften betydligt. Heja!

Lämna ett svar till Snorre Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.