En budget för frihet, trygghet och välstånd

På måndag är det budgetfullmäktige och vi i Alliansen har lagt en gemensam budget. Vi har också en gemensam debattartikel i dagens VK!
Här kommer den!

En budget för frihet, trygghet och välstånd

Alliansens gemensamma budget för 2019 är en budget som sätter individen i fokus och som satsar på kommunens kärnverksamhet. Människor som har jobbat, jobbar eller kommer att jobba ska veta att deras skattepengar kommer dem till del. Vi lyfter fram betydelsen av ett tryggt Umeå, både i miljö och verksamhet. Vi ställer oss bakom frihet för individer, och att den friheten alltid går före systemet i politiken. I staden så väl som på landsbygden.

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Därför sänker vi skatten för att det är rättvist att människor som arbetar förtjänar att behålla mer av sina hårt intjänade pengar. Idag är det många människor som lever på små marginaler vilket ger enskilda och familjer små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Det vill vi ändra på. Det ska alltid löna sig att arbeta och det ska alltid vara ett mål att ge tillbaka så mycket vi kan av kommunens pengar till dess invånare.

Vi skjuter till resurser till Äldrenämnden. Umeå kommun har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Socialdemokraternas lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst till exempel inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att kommunen ska spara pengar är oacceptabel. Därför tillför vi tio miljoner kronor ytterligare till Äldrenämnden för att höja hemtjänstersättningen för att hindra att servicen och hjälpen till de som behöver inte ska försämras.

Vi skjuter också till 10 miljoner extra till För- och grundskolenämnden för att fortsätta arbetet med att uppnå målet om 15 barn per avdelning i förskolan. Förskolan har stora utmaningar, men det är ytterst viktigt att vi fortsätter arbetet med att inte låta barngrupperna i förskolan bli för stora. Här vill vi också se fler alternativ som familjedaghem och barnomsorgspeng vilka kan avlasta förskolan samtidigt som det ökar familjers valfrihet.

Unga som ska börja sina liv och äldre som precis avslutat sina yrkesliv ska känna sig trygga med att veta att skattemedel används på rätt sätt innan dessa satsas på museum och andra projekt utanför kommunens kärnverksamhet. När vi blir allt fler i Umeå kommun är det självklart att kärnverksamheterna prioriteras. Att kommunen driver museum är fel från början, men att göra det när resurser behövs till sådant kommunen främst ska arbeta med blir felet ännu tydligare.

Vi lägger en miljon extra på Fritidsnämnden som ska användas till föreningsstöd. Ett starkare föreningsliv ger ett mervärde för Umeå. Det är viktigt att fortsätta stödja föreningslivet och se dem som en självklar del i att förebygga utanförskap bland unga. Föreningslivet ger också unga chansen att ha någonting att göra utanför skolan. Att skapa en miljö där unga oavsett bakgrund kan träffas, bilda nya vänskaper och skapa nya mål för sig själva är något vi håller högt. Alliansen satsar även på trygghet och förebyggande arbete genom att fördubbla den ekonomiska ramen för uppdraget ”Umeå växer tryggt och säkert”. Vi satsar på trygghetsinsatser för att fortsätta arbetet kring att skapa ett tryggare Umeå och bemöta de tendenser till oro vi ser i kommunen.

Vi gör satsningar på Umeå kommuns äldre och unga. Vi stärker valfriheten i en kommun där de styrande socialdemokraterna aktivt motverkar människors möjlighet att välja varifrån man vill få sin vård. Samtidigt som vi gör satsningar för att öka tryggheten, stärka valfriheten och höja kvalitén ger vi tillbaka pengar till de som har jobbat hårt och förtjänar att behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Att få behålla mer av sin inkomst stärker människors känsla av frihet och visar att vi i alliansen alltid sätter individen framför systemet.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, gruppledare (L)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

En kommentar

  1. Olle

    Ni går till val med ett parti som vägrar ta avstånd från NMR’s attack mot skolan på Teg.

    När dras ni med i skiten?

Lämna ett svar till Olle Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.