Kommunfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det kommunfullmäktige och det är en lång dagordning. Det är många viktiga frågor på dagordningen och bland annat ska vi anta den nya översiktsplanen. Från Liberalernas sida så har vi en motion som handlar om att det behövs pendlarparkeringar i Umeå kommun. Många tar idag bilen till centrala Umeå och hade vi bra pendlarparkeringar ute på landsbygden och kommundelarna, så skulle vi kunna få fler att åka kollektivt. Jag har även lyft frågan om pendlarparkeringar i regionens kollektivtrafikutskott.

Här kommer motionen i sin helhet!

Pendlarparkeringar!

Många kommuner erbjuder särskilda parkeringar för den som pendlar med kollektivtrafiken. Bland annat erbjuds det i Vännäs kommun för den som pendlar till exempelvis Umeå. I Stockholm är pendlarparkering inte belagt med någon avgift. Detta underlättar för att resa kollektivt, vilket ligger helt i linje med Umeå kommuns mål.
I Umeå kommun är det högst troligt att pendlarparkeringar skulle kunna minska trafiken inne i centrum och underlätta för många som pendlar till och från sin dagliga sysselsättning. Exempelvis skulle det vara praktiskt för den som reser från kommundelarna med Länstrafiken att kunna köra bil till busshållplatsen i kommundelen och ta sig vidare med buss, eller att det finns en parkeringsplats utanför centrum men med direkt anslutning till lokaltrafiken.

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun utreder behov av och lämpliga placeringar av pendlarparkeringar med anslutning till kollektivtrafiken i kommunen.

Bli först att kommentera

Två veckor kvar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu är det bara två veckor kvar till valet och det märks i utspelen från alla partier. Det som har varit positivt i valrörelsen är det stora intresset från väljarna och det känns som det är ett större intresse för det här valet jämfört med tidigare val. Många spekulerar om vad som kommer att hända efter valet och givetvis är det viktigt. Men som jag skrivit tidigare i min blogg tidigare, så tycker att man istället ska fokusera på sin egen politik och göra allt för att lyfta fram den. Det viktigaste måste vara att lyfta sitt eget parti och det kommer jag att lägga mitt krut på.

En fråga som vi Liberaler driver är att återupprätta LSS och vi har också tillskjutit 6 miljarder i vår budget för det. När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. LSS är också en rättighetslagstiftning, men det verkar inte alla partier ha förstått. Tyvärr verkar man hellre vilja prata om fusket inom personlig assistans och man verkar ha bommat att det var bara ett fåtal som blev fällda förra året. Tror att det var totalt fem stycken som blev fällda förra året i hela Sverige och att kalla det för ett stort fusk visar på stor okunskap.

Bli först att kommentera

Företagsklimat måste bli bättre i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi måste få en bättre företagarpolitik i kommun som uppmuntrar företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv. Från företagshåll kommer också ofta synpunkter om att kommunens affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet. Tyvärr så finns det också ett starkt motstånd från vissa partier mot privat företagsamhet i kommunen.

Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Det behövs även enklare regler och lägre skatter för små företag. Därför behövs det en bättre företagarpolitik i kommunen.

Från Liberalernas sida så vill vi också stötta entreprenörer som vill utveckla Umeå och då tänker jag bland annat på Brännbollsyran som motarbetas av de styrande i Umeå.

Bli först att kommentera

Vår politik!

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag kommer att fortsätta att presentera vår politik här i bloggen. Men vill du fördjupa dig mer i vår politik, så besök gärna vår lokala hemsida. Möt oss också gärna i vår valstuga och ställ dina frågor! Vi finns på Rådhustorget fram till valdagen den 9 september.

https://umea.liberalerna.se/politik/

Bli först att kommentera
Etiketter:

Blundar för de verkliga problemen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det finns partier i Umeå som vill ha en skattehöjning och man tror att det är lösningen på alla problem. Att föreslå det är för mig att ge upp och det sänder fel signaler.I dagsläget tar vi ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner och det har även satsats över 400 miljoner mer varje år i kommunens verksamheter. Att då vilja höja skatten är för mig att ge upp problemet och man gör det otroligt enkelt för sig, genom att kräva mera av skattebetalarna. Man borde istället ta tag i det verkliga problemet. I rapport efter rapport sågas även förslag om höjda skatter. Höjda skatter slår hårt mot företagande, jobb, utveckling och tillväxt. Det har också visat sig att skattesänkningar har inneburit ökade intäkterna till välfärden.

Bli först att kommentera

Liberalerna raknas högst!

Av , , 1 kommentar 2

Att Liberalerna har en bra miljöpolitik, är för mig ingen överraskning. Tyvärr har inte alla väljare vetskap om det och där har vi Liberala politiker ett ansvar. Tidigare har vi också uppmärksammats av naturskyddsföreningen i en granskning av partiernas miljöpolitik och det var glädjande att vi rankades högst av alla allianspartier.

Här kommer en länk till granskningen:
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ny-valgranskning-detta-vill-partierna-gora-miljon-under-nasta-mandatperiod

1 kommentar

Barngrupperna måste bli mindre!

Av , , Bli först att kommentera 3

Den absolut största utmaningen i förskolan är att behålla redan anställd personal och att vara en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer. Därför känns det mycket oroande att det väntas en brist på förskolelärare i framtiden. Om man ser till Umeå kommun så har vi även höga sjukskrivningstal när det gäller just förskolelärare.

När det gäller förskolan i Umeå så står man även inför stora utmaningar när det gäller barngruppernas storlek. Trots att medel har tillskjutits så har det nästan inte heller hänt något de sista tio åren. Det känns också som majoriteten har styrt frågan framför sig.

Jag förstår också att många föräldrar och förskollärare är oroliga över barngruppernas storlek och vi får heller inte glömma det viktigaste, som är barnens behov. När det gäller små barn ska de inte behöva knyta an till alltför många andra individer och det handlar om att tillsammans med föräldrarna ge barnen en trygg start i livet.

Jag har sagt det förut men från Liberalernas sida i Umeå, kommer vi aldrig att backa från max 15 barn i förskolegrupperna

Bli först att kommentera

Hoppas på!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har förtidsröstning börjat och jag hoppas att vi får ett stort valdeltagande i valet. Jag hoppas också att man röstar på Liberalerna. En röst på Liberalerna är en röst på ett parti som vill prioritera och fortsätta utveckla äldre- och handikappomsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Vi har även som ambition att stärka den enskildes inflytande över den omsorg och vård som varje person är berättigad till. Givetvis har vi fler frågor som vi driver och som också är viktiga. Men jag sätter äldreomsorgsfrågan högt i mitt politiska arbete.

valsedel

Bli först att kommentera

Kom gärna förbi!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag får vi besök av vår partiledare Jan Björklund. Han kommer att tala på torget kl 12.00 i närheten av vår valstuga. Våra lokala toppkandidater kommer också att finnas vid vår valstuga. Kom gärna förbi!

39594297_10156515160718150_193414338822799360_n

Bli först att kommentera

Desperata politiker!

Av , , Bli först att kommentera 7

Man börjar märka att vissa politiker börjar bli desperata och man angriper hellre andra partier än att stå upp för sin egen politik. Den låga nivån fortsätter tyvärr också i sociala medier. Man försöker även köra med skrämselpropaganda om andra partiers politik. Man märker också hur man lägger mera fokus på hur det ska se ut efter valet. Jag tycker att man istället ska fokusera på sin egen politik och göra allt för att lyfta fram den. Det viktigaste måste vara att lyfta sitt eget parti och det kommer jag att lägga mitt krut på.

Bli först att kommentera