Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets alla kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål.

För att få ett aktuellt svar när det gäller sjukfrånvaron i kommunen, så har jag ställt en interpellation till personalnämndens ordförande.

Här kommer interpellationen!

Interpellation

Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

När det gäller sjukfrånvaron i Umeå kommun, så har den tyvärr legat högt de senaste åren och det är mycket oroande. Det innebär att vår personal är utarbetad, sjuk och icke arbetsföra, något som också leder till stort personligt lidande för den enskilde – men också stora kostnader för kommunen. Umeå kommun har också som arbetsgivare ett stort ansvar för arbetsmiljöfrågor och det innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Frågor till personalnämndens ordförande Tomas Wennström (S)

1. Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron?

2. Vad är Umeå kommuns årliga kostnader för sjukfrånvaron

3. Har sjukfrånvaron i kommunen ökat de senaste åren?

Umeå 2019-09-19

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.