Helt rätt att vidta försiktighetsåtgärder!

Umeå kommun har i ett pressmeddelande sagt att medarbetare i Umeå kommun, förskolebarn och elever som nyligen har vistats i områden smittdrabbade av coronavirus ska stanna hemma i åtminstone två dagar. Men folkhälsomyndigheten har en helt annan uppfattning som tycker det är en onödig åtgärd. Jag tycker kommunen gör helt rätt att vidta försiktighetsåtgärder och coronaviruset måste tas på allvar och där har regeringen, regioner och kommuner ett stort ansvar att förbereda sig för det värsta. Enligt folkhälsomyndigheten så skulle också kulmen nåtts i lördag, men det senaste dygnet så har antalet coronasmittade ökat kraftigt i sverige.

Här kommer pressmeddelandet från kommunen

Medarbetare i Umeå kommun, förskolebarn och elever som nyligen har vistats i områden smittdrabbade av coronavirus ska stanna hemma i åtminstone två dagar.

Som en följd av den senaste händelseutvecklingen i områden i världen som har drabbats av den konstaterade sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset har Umeå kommun fattat följande beslut:

• Elever och medarbetare som nyligen har vistats i och rest från områden där viruset sprids, och som Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till, ska i första hand måndag–tisdag 9–10 mars inte komma till sin arbetsplats eller skola utan stanna hemma i bostaden, även om de känner sig fullt friska.

• Söndag 8 mars gäller detta följande smittdrabbade områden: Kina, Sydkorea, Italien och Iran. Information om vilka områden där smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärd för att minska oro

Umeå kommun har söndag eftermiddag 8 mars inte nåtts av någon information om att någon anställd eller barn/elev skulle bära på bekräftad smitta. Det handlar istället om att minska oro och skapa lugn, inte minst hos medarbetare och elever som inte har befunnits sig i dessa områden och under måndag går till sina arbetsplatser och skolor.
Umeå kommun vill med beslutet vidta en försiktighetsåtgärd och få rådrum för att kunna komma med mer information senast tisdag 10 mars. Umeå kommun är angelägen om att berörda av detta beslut själva tar telefonkontakt. Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef och vårdnadshavare till barn och elever ska kontakta rektor på skolan.

Giltig frånvaro och bibehållen lön

Barn och elever som är hemma som en följd av beslutet kommer att få giltig frånvaro. Medarbetare som är hemma som en följd av detta beslut behåller sin lön.

Beslutet har fattats av Umeå kommuns stadsdirektör Margaretha Alfredsson i samråd med berörda förvaltningschefer, däribland utbildningsdirektören.

Kontakta Vårdguiden vid symtom
Om någon uppvisar symptom i form av feber, hosta eller luftvägsbesvär, kontakta Vårdguiden via telefon 1177. Uppsök inte vårdcentral eller akutmottagning.
Mer information:
Frågor från medier, kontakta:
Jan Bergman
kommunikationsdirektör
070-320 25 00
Medicinska frågor från medier, kontakta:
Ann-Gerd Töyrä
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
070-669 20 84
Anhöriga till förskolebarn och elever med eventuella frågor om beslutet ska kontakta rektor på skolan.
Medarbetare med eventuella frågor om beslutet ska kontakta närmaste chef.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.