Varför tar man inte åt sig kritiken?

Igår på kommunfullmäktige fanns det på ärendelistan en motion som handlade om att motverka osund konkurrens i Umeå. Det var en gemensam motion från L, M, C och KD. Tyvärr ville de styrande socialdemokraterna och miljöpartiet inte bifalla motion utan man ville bara besvara den. Det visar att man inte tar frågan på allvar, trots all kritik från näringslivet i Umeå. Vikten av ett bra företagsklimat är också oerhört viktigt för kommunen och tyvärr är den enkla sanningen. att det inte ser bra ut för Umeå. Enligt rankingen av svenska kommuners företagsklimat så ligger vi bland de sämsta i landet och det är alarmerande. Istället för att det på allvar målas det upp en bild av det styrande, att företagsklimatet är bra i Umeå. Man borde kanske istället ta åt sig vad företagarna tycker och det är ju de som är experter på sina områden och kan berätta vad de har för behov. Det är det som man borde fokusera på, istället för att lyssna på sig själv. När det gäller osund konkurrens så blev också Umeå kommun nyligen anmälda av svenskt näringsliv för osund konkurrens och det gällde ersättningen till de privata företagen inom hemtjänsten. I ett skarpt uttalande säger man också att kommunen trampar på det privata näringslivet på ett osunt sätt. Vill de styrande bevisa för företagarna och ta dom på allvar så hade bifall till motionen varit en bra början.

Här kommer motionen

Motverka osund konkurrens i Umeå

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter att tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Det är ett bekymmer och vittnar om behovet av åtgärder. En kommun med ett bra företagsklimat är en attraktiv plats att starta och driva företag och att anställa personal. Ett växande lokalt näringsliv stärker kommunens skattebas och därför är ett bra företagsklimat grunden för en god välfärd. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan sämst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas. I samband med antagande av budget den 17 juni lade de borgerliga partierna i Umeå ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen och det är beklagligt, eftersom det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas.

På kort sikt är det den enskilde näringsidkaren eller företaget som utsätts för snedvriden konkurrens från kommunen som är förlorare. Men osund konkurrens försvagar näringslivet och hämmar tillväxten. I det långa loppet är det samhället och umeåborna som är de verkliga förlorarna.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade

att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Umeå 2019-10-09

Anders Ågren (M)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Veronica Kerr (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.