Det parti i Umeå som satsar mest på välfärden!

Imorgon är det budgetfullmäktige och det kommer bli en intressant dag när alla partier ska plädera för sina budgetförslag. Det som är genomgående i Liberalerna budgetförslag är att Umeå kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag. Kommunen ska inte heller konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. I Liberalernas budgetförslag ska välfärden och valfriheten också garanteras. När det gäller välfärdsnämnderna var det precis som förra gången vi tog kommunens budget, att det är vi Liberaler som satsar mest av alla partier i kommunen. Om man jämför med den styrande minoriteten S och MP, så vill vi liberaler öka budgetarna för individ- och familjenämnden med 57 mkr, äldrenämnden med 33 mkr och de båda skolnämnderna med 17 mkr.

Här kommer en debattartikel från oss liberaler som man kunde läsa i lördagens VK

L vill satsa på barn, äldre och funktionsnedsatta

Individens frihet är ryggraden i den liberala politik vi vill föra i Umeå kommun. Frihet att välja skola, vård och omsorg, trygghet att röra sig fritt i samhället och slippa socialt utanförskap, men vi vill betona att detta inte bara kan ske genom insatser från socialtjänsten. Det är viktigt att tänka på att när socialtjänsten kommer in i bilden har det ofta gått för långt, det är i skolan vi lägger grunden för ett tryggt samhälle, minskar risken för kriminalitet och för att människor ska hamna på sidan av samhället. Liberalerna vill därför lägga det verksamhetsutvecklingsanslag på 6 miljoner kronor som S och MP föreslagit i sin budget direkt på de nämnder där de verkligen gör skillnad, istället för att begravas under kommunstyrelsens ansvar. Kommunen har en växande grupp årsrika ofta multisjuka och därför behöver kvalificerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Därför satsar vi på fler sjuksköterskor, helst med geriatrisk kompetens. Vi ser även behovet av att kommunen får anställa läkare.

Liberalerna är tydliga med att kommunen ska ägna sig åt sina kärnuppdrag med skola och socialt skyddsnät, inte konkurrera med det privata näringslivet och vill därför se fler privata alternativ. Kommunen är inte bäst på att driva egen verksamhet, där behövs istället privat engagemang. I vårt förslag till kommunbudget för år 2021 har vi prioriterat vård och omsorg, men sparat på kommunstyrelsens budget och på tekniska nämnden. När vi måste prioritera mellan välfärden och tekniska nämnden, då är välfärden viktigast. Effektivitet krävs också inom fler förvaltningar. Idag har de två minsta förvaltningarna mycket chefstätt i toppen – vi kräver där effektivisering och vill att kultur- och fritidsförvaltningarna slås ihop och får en gemensam chef, istället för dagens tre chefstjänstemän. Däremot vill vi fortsatt ha två olika politiska nämnder som styr verksamheten.

Med satsningen på vård, skola och omsorg vill vi lägga totalt 124 mkr mer än S och MP. Detta är områden som fått stå tillbaka i många år.

Peder Westerberg (L)
Björn Kjellsson (L)
Marianne Normark (L)
Anders Norqvist (L)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.