Umeå har brist på bostäder och det måste visas handlingskraft

När det gäller Umeå så står vi inför en stor utmaning, när det gäller bristen på bostäder. Det Umeå skulle behöva är mera hyresrätter, för att alla ska få en möjlighet att få ett eget boende. När det gäller bristen på hyresbostäder i Umeå så är det också ett stort hot mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål för bostadsbyggandet. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt, behövs fler hyresrätter och då måste nyproduktionen av hyresrätter öka. Nu har bostadsbyggandet ökat senaste året, men det räcker ändå inte och det går heller inte bara, att låta den privata marknaden ta hela ansvaret. Kommunen måste också ta sitt ansvar. AB Bostaden skulle behöva sälja delar av sitt bestånd för att finansiera nyproduktionen och därmed bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter.

Den senaste försäljningen av Bostaden AB:s fastighetsbestånd har också gått alldeles utmärkt och de farhågor som lyftes i debatten har inte heller besannats. Det är inte heller en kommunal angelägenhet att äga bostäder, annat än sociala bostäder. En viss allmännytta är bra, men det finns ingen anledning att ett kommunalt bolag sitter på så mycket kapital när kommunens välfärd är i kris. Det är också bara att blicka norrut till Skellefteå, där man är helt eniga politiskt att avyttra 900 lägenheter från det kommunala bostadsbolaget till en privat aktör. Det kommer att innebära 1,3 miljarder för underhåll och nyproduktion. Med det kan man också få en ny stor bostadsaktör som vill investera kapital i kommunen.

En kommentar

  1. Kim

    Hur ser du på att Bostaden faktiskt inte har/får/tilldelas byggrätter, varför man inte kan bygga mer även om man skulle ha mer pengar?

    (Löser man inte det blir ju frågan om försäljning än mer ideologiskt driven snarare än logisk.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.