Politiken måste skapa bättre förutsättningar för turismen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Coronapandemin har slagit hårt mot turismnäringen i Sverige och man behöver allt stöd man kan få. Som det ser ut nu, så är det också en stor ovisshet kring sverigesemestrar i sommar på grund av pandemin. Men det kommer en tid efteråt och då kommer vi nog få se en kraftigt ökad turism inom sverige. Turism och besöksnäring med olika evenemang och upplevelser har i dag också stor betydelse för samhällsekonomin. Därför måste politiken skapa bättre förutsättningar för en ökad turism i kommunen efter pandemin. Något som skulle stärka Umeå är en central gästhamn och fler centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Det är heller ingen stor investering för att ordna det, jämfört med vad man får tillbaka ekonomiskt. Sen behöver heller inte kommunen driva det, utan det finns många duktiga entreprenörer som vi kan ge bra förutsättningar.

Det här är frågor som vi liberaler drivit länge och lyft vid ett flertal tillfällen i kommunfullmäktige. På måndag har vi också en interpellation till kommunfullmäktige som handlar om det kommer att skapas bättre förutsättningar för turismen. Vi har fått det skriftliga svaret och det är bara tyvärr att konstatera att det finns inga planer på en central gästhamn i Umeå. Det finns inte heller några planer på att utveckla ställplatser för husvagnar och husbilar centralt. Man verkar helt ha glömt att alla turister inte kommer med tåg eller flyg och om man ser till övriga sverige så är det också många städer som gör stora krafttag för att utveckla ställplatser centralt.

Tycker det är otroligt dåligt att en stad i Umeås storlek inte ser möjligheten i med husvagnar och husbilar och det med tanke på den kraftiga ökningen av dom i sverige. Sen har jag också svårt att förstå varför man inte kan ha en central gästhamn mitt i staden. Det skulle också gynna handeln och restaurangnäringen. Trots de styrandes motstånd så kommer vi Liberaler fortsätta driva frågorna om att utveckla centrala ställplatser och att det ska tillskapas en central gästhamn.

Bli först att kommentera

Skattehöjning?

Av , , Bli först att kommentera 2

Corona slår hårt mot den svenska ekonomin och det kommer att få långtgående effekter. Alla pengar som regeringen också delar ut i stöd i olika former, kommer inte heller att räcka i all evighet. Med tanke på det finns det en stor risk, att vi kommer att få se framtida skattehöjningar och det flaggar även finansminister Magdalena Andersson för. Jag skulle inte heller bli överraskad om de styrande i Umeå kommer med ett förslag på skattehöjning när budgeten ska tas i höst. Man flaggade också redan förra året på en skattehöjning i Umeå och det var före pandemin. Det är också svårt att få en klar bild av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen när det gäller pandemin. Men det får inte bli så att de styrande utnyttjar coronatider för att få till en skattehöjning. Regeringen kommer också täcka upp det mesta som är coronarelaterat. Man får inte heller glömma att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner och man borde ta tag i det först. Sen brukar också skattehöjningar vara enda lösning för röda politiker. Men om verksamheterna inte sköts förståndigt, ska politikerna verkligen få mer att slarva bort.

Bli först att kommentera

Det går inte bara att skylla på regeringen

Av , , Bli först att kommentera 8

Tyvärr får vi se nedskärningar på vårdpersonal både inom regionen och kommunen och det är helt fel väg att gå. Något som också sker under coronatider och det gör det ännu mer obegripligt. Umeå kommun har också en stor hemläxa att göra som arbetsgivare när det gäller vårdpersonalen. Bland annat måste arbetsmiljön bli bättre och lönerna vara konkurrenskraftiga. Arbetstiderna måste också ses över. Men det behövs tillföras resurser till det och det går inte bara att skylla på att regeringen inte tillför pengar. De styrande i Umeå måste bli bättre på att prioritera inom den befintliga budgeten och tyvärr väljer man där att inte prioritera vårdpersonalen. För vi Liberaler är det en självklarhet att det är välfärden som måste vara i fokus och när vi tog budgeten förra året i Umeå kommun ville vi Liberaler satsa 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ och familjenämnden ville vi satsa 42,5 miljoner mer än de styrande. Tyvärr fick vi inte bifall till det och de styrande partierna socialdemokraterna och miljöpartiet valde andra prioriteringar.

Bli först att kommentera

Skjuts upp till hösten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det var ett väntat beslut att socialdemokraterna och miljöpartiet skulle skjuta upp budgetfullmäktige till hösten. Med tanke på all den osäkerhet som råder på grund av corona så hade man inget val. Det blev också stora påtryckningar från andra partier i kommunfullmäktige om att skjuta upp budgetfullmäktige. Jag tror inte det ekonomiska läget kommer att ha förbättrats till hösten, men de ekonomiska förutsättningarna har nog klarnat lite till hösten. Sen när väl budgeten tas i höst så kommer det att handla om att prioritera och då får vi hoppas att de styrande väljer Liberalernas linje från förra årets budgetförslag. Där vi Liberaler i vårt budgetförslag hade 32 miljoner mer än de styrande till äldrenämnden och på individ och familjenämnden hade vi 42,5 miljoner mer än de styrande.

Bli först att kommentera

Politik handlar om att prioritera

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är glädjande att socialdemokraterna öppnar upp för att ta kommunens budget i höst. Som jag skrev i min blogg igår så är det för mycket osäkerhetsfaktorer som finns i dagsläget på grund av corona. Men när budgeten väl tas så måste våra välfärdsnämnder prioriteras och genomgående anser vi Liberaler också att kommunen först och främst ska ägna sig åt sina kärnuppdrag och inte konkurrera med det privata näringslivet eller civilsamhället. Politik handlar också om att prioritera och när vi tog budgeten förra året ville vi Liberaler satsa 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ och familjenämnden ville vi satsa 42,5 miljoner mer än de styrande. Dessa extra miljoner hade varit oerhört välbehövliga i dessa cornonatider.

Bli först att kommentera

Svårt att ta en budget i dagsläget

Av , , Bli först att kommentera 5

Just nu arbetas det för fullt med Umeå kommuns budget för nästa år, som ska tas i juni i kommunfullmäktige. Det är ett mycket svårt läge och coronakrisen kommer att slå hårt mot kommunens kassa och det kommer även bli minskade skatteintäkter till kommunen. Det råder också en stor osäkerhet kring kostnaderna för corona och det är också mycket osäkert om kommunen kommer få täckning för alla kostnader rörande corona från regeringen. Många kommuner och regioner väljer också att skjuta upp budgetprocessen till hösten på grund av alla osäkerhetsfaktorer. Det rimliga borde också vara att Umeå skjuter upp budgetprocessen till hösten, med tanke på det osäkra läget

Bli först att kommentera

Teg är inte längre den bortglömda stadsdelen!

Av , , Bli först att kommentera 4

För flera år sedan så lämnade vi Liberaler in en motion som hade frågeställningen Teg den bortglömda stadsdelen.Det är mycket glädjande att det har hänt så mycket på Teg sedan dess och bland annat har det nya handelsområdet Avion med IKEA tillkommit. Det är också många projekt på gång i framtiden och där är ön det största projektet som kommer innebära bostäder med plats för uppemot 7 000 boende. En fråga som vi Liberaler har drivit länge är en ny gymnastikhall på Tegs Centralskola och det kommer äntligen bli av. Andra frågor som vi har drivit är Lundabron och konstgräsplan på Teg. Nu är dom genomförda och dom har blivit otroligt lyckade. När västra länken är klar så kommer man också omvandla vägen från Avion in till Tegsbron så det blir en stadsdelsgata med bostäder intill. Det kommer också innebära att Tegs centrum kommer utvecklas och det var också något vi önskade i motionen. Det som kommer behövas är medfinansiering från staten för att kunna genomföra det och det är mycket stor chans till det. Det känns så otroligt kul att det händer mycket på Teg och att man äntligen slipper kalla Teg den bortglömda stadsdelen.

Här kommer en bild från möjliga framtida stadskvarter på Teg, från Avion in till Tegsbron.

Bli först att kommentera

Välbehövliga pengar för företagen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Liberalerna har drivit på regeringen om att få ett direktstöd till företagarna och idag kom beskedet att det blir ett direktstöd till svenska företag på 39 miljarder. Det kommer innebära välbehövliga pengar för många företagare som drabbats av coronakrisen och det kommer också förhindra många onödiga konkurser. Att rädda våra företag är oerhört viktigt och utan dom så kommer det försvinna stora skatteintäkter som behövs för att finansiera tex skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Liberalerna har drivit igenom direktstöd till Sveriges företag

Bli först att kommentera

Demokratin måste fungera även i coronatider

Av , , Bli först att kommentera 10

Självklart ska vi politiska partier hjälpas åt under coronapandemin, men demokratin får inte försvagas. Trots inställda möten och färre ledamöter så måste den demokratiska processen fungera. Det får inte heller bli så att styrande partier kan driva igenom beslut, utan politisk majoritet. Om corona pandemin fortsätter under en längre tid, så måste det också hittas lösningar så att alla ledamöter kan delta via distans i nämnder och kommunfullmäktige. Något som också går enligt kommunallagen.

Det måste också få finnas utrymme för alla politiska partier att få driva politik under corona pandemin och även kritisera åtgärder som tas i krisen. Vi politiska partier har också olika förslag på lösningar som behöver göras under den här krisen och finns det en politisk majoritet för ett förslag, så måste de styrande lyssna. Tyvärr känns det som att fallet inte är så.

Bli först att kommentera

Läget är mycket akut för många företag

Av , , 1 kommentar 8

Jag har fått signaler från många företagare i Umeå att läget är mycket akut och nu behövs snabba insatser av regeringen. Regeringen har tidigare gjort många bra insatser för att hjälpa företagen, men det företagen behöver är ett direktstöd och kommer det inte inom närmaste tiden, så kommer vi få se många onödiga konkurser. Tyvärr har också vissa tidigare insatser också haft stora brister. När det gäller till exempel hyresstödet så måste man komma överens med hyresvärden och tyvärr har vissa hyresvärdar inte gått med på förhandlingar. Det är en svår balansgång för regeringen och kommunerna. Men det är företagen som bär upp Sveriges välfärd och om vi får många företag som går i konkurs så kommer det försvinna stora skatteintäkter som behövs för att finansiera tex skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Umeå kommun har också gjort mycket för att stötta företagen, men det behövs mera. Man hade tex en stor möjlighet att stötta lokala restauranger och kaféer genom att erbjuda gymnasieluncher. Något som också flera kommuner i landet har genomfört, men Umeå kommun valde istället en egen lösning där man hämtar matlådorna i kommunens tillagningskök. Det här var också något vi liberaler påpekade och det fanns även fler partier som ville det.

1 kommentar