Etikett: norrland

Dags att flytta myndigheterna från Stockholm!

Av , , Bli först att kommentera 6

I maj 2015 fick statskontoret i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag avseende statliga myndigheters beslut om lokalisering.

Nu har man släppt sin rapport och det var ingen överraskning att man bekräftade att fler och fler myndigheter hamnar i storstadsregionerna. Nu när det är bekräftat, så tycker jag att det är dags att regeringen tar ett krafttag och ser till att myndigheterna utlokaliseras till mindre orter. Nu får vi hoppas att den här utredningen leder till något och inte bara blir en hyllvärmare.

Ibland önskar man att man satt i riksdagen och kunde driva frågan. Det är kanske dags, att börja fundera på att kandidera till riksdagen. Om jag skulle hamna där någon gång i framtiden, skulle jag driva frågor, som utlokaliseringar av myndigheter från Stockholm. Andra viktiga frågor skulle vara bensin skatten och en satsning på infrastrukturen i Norrland.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Förhindra inte utvecklingen på landsbygden!

Av , , Bli först att kommentera 9

Sista dagarna har det varit en debatt kring strandskyddet. Jag vill börja med och betona att det är viktigt att det finns ett starkt strandskydd. Men det får inte ligga som en våt filt över utvecklingen i landsorten och på landsbygden. När det gäller strandskyddet så är det till för att skydda från överexploatering, inte för att förhindra utveckling på landsbygden.

Om man ser till Norrland som inte är så högt exploaterad vid stränder jämfört med delar av södra Sverige. Så tycker jag att det är viktigt att kommuner i Norrland med lågt exploateringstryck får större utrymme att bevilja nybyggnationer. Det som kan nämnas är att vi idag också har vi ett lagsystem som är mera flexibelt utifrån de lokala förhållandena

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ett hårt slag för Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 13

Enligt prognoser kommer bensinpriset att stiga den närmsta tiden och det kommer även att fortsätta efter sommaren. Med tanke på den tidigare skattehöjningen som regeringen genomförde i början på året, så kommer det att påverka många. Man kan även läsa på miljöpartiets hemsida, att man vill fortsätta höja bensinskatten.

Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av ett högt bensinpris är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. För många är bilen också helt nödvändigt för att få vardagslivet att fungera. Ett högt bensinpris kommer också att drabba hushåll med låga inkomster.

För många Norrlänningar kommer det också få stora konsekvenser, när bensinpriset höjs. Av naturliga skäl, har vi inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät i Norrland

I Norrland är vi också beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och ett högt bensinpris innebär även en stor ökning av transportkostnaderna.

Magdalena Andersson