Etikett: regeringen

Det bådar inte gott!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har Stefan Löfven presenterat sin nya regering och det blev tyvärr inga överraskningar. Jag hade hoppats att vi skulle få en ny skolminister istället för Gustaf Fridolin, eftersom han har nästan helt varit osynlig.

Det blev ingen stor ombildning av regeringen, men den blev större. Sen bådar det inte heller gott när statsministern, inte kan namnet på en ny minister. En liten överraskning var att miljöpartiet fick bostadsministerposten och det tror jag var en stor felsatsning.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Måste uppmuntra företagande, istället för att bestraffa!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har finanspolitiska rådet presenterat sin nya rapport och det är svidande kritik mot finansministern Magdalena Andersson.

Bland annat kritiseras regeringen för att man bryter mot det finanspolitiska ramverket genom att man inte följer överskottsmålet.I rapporten bedömer man också att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020 och man vill att man omformulerar sitt mål.

Med tanke på den politik som regeringen för, så har jag aldrig trott på målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Det man har nu gjort i sin budget gör det inte lättare. Det är en företagarfientlig budget, där man gör det dyrare för företag att anställa och det som också saknas i budgeten, är förutsättningar för att hjälpa företagen att anställa. Försämrade RUT och ROT villkor har inte heller varit bra.

Det som behövs i Sverige är en företagarpolitik som uppmuntrar eget företagande, istället för att bestraffa det. Sen måste också den negativa attityden till företagande, bli mera positiv.

Det är också företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi inte ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.  Bra villkor för företag är också en förutsättning för fler jobb. Men det verkar inte regeringen förstå.

Ett hårt slag för Norrland!

Av , , Bli först att kommentera 13

Enligt prognoser kommer bensinpriset att stiga den närmsta tiden och det kommer även att fortsätta efter sommaren. Med tanke på den tidigare skattehöjningen som regeringen genomförde i början på året, så kommer det att påverka många. Man kan även läsa på miljöpartiets hemsida, att man vill fortsätta höja bensinskatten.

Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av ett högt bensinpris är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. För många är bilen också helt nödvändigt för att få vardagslivet att fungera. Ett högt bensinpris kommer också att drabba hushåll med låga inkomster.

För många Norrlänningar kommer det också få stora konsekvenser, när bensinpriset höjs. Av naturliga skäl, har vi inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät i Norrland

I Norrland är vi också beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och ett högt bensinpris innebär även en stor ökning av transportkostnaderna.

Magdalena Andersson