Etikett: umeå

Borde vara en självklarhet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag på kommunfullmäktige var det en mycket bra interpellation som hade rubriken ”Kommer Umeå kommun införa bärgningshjälp för rullstolar?”

Som det ser ut idag så får man bara hjälp på kontorstid och det är inte acceptabelt. Det här har också inneburit att elrullstolar blivit stående utomhus i flera dagar i sträck och det har även inneburit stora risker för stöld och skadegörelse.

Att få hjälp med sin rullstol, även utanför kontorstid tycker jag borde vara en självklarhet och det är något jag kommer att jobba för.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Kommer det att bli en fullstor fotbollshall?

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag har tidigare ställt en fråga i kommunfullmäktige, om att Umeå behöver en fullstor fotbollshall. I debatten fick jag till svar att man förde samtal med en intressent och att initiativrätten låg där. Jag tycker själv att det är fel väg att gå. Är det någon som ska hålla taktpinnen, så ska det vara kommunen.

Efter debatten i fullmäktige har det varit oerhört tyst och jag börjar känna en stor oro, om det överhuvudtaget kommer att bli en fullstor fotbollshall de närmsta åren. När det gäller frågan om en fullstor fotbollshall så har den också diskuterats i över 30 år

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Stora utmaningar i framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är glädjande att Umeå har en stark tillväxt och att vi även har en kraftig befolkningsökning. Men det kostar också att växa och när det gäller Umeå kommun så står vi inför stora ekonomiska utmaningar. Det är en självklarhet att när en stad växer så behövs det bättre infrastruktur och mera bostäder, förskolor, och skolor.

När det gäller Umeå som kommun, så har vi också en hög kostnadsnivå på våra verksamheter med jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett mycket stort bekymmer. Den stora låneskulden som Umeå har är också oroande. 2009 hade vi ingen skuld och i dagsläget så är den uppe i 1,8 miljarder.

Jag börjar också känna en stor oro, över att socialdemokraterna söker mera och mera stöd hos vänstern. Den strategiska planen är ett alldeles färskt exempel.Tidigare har socialdemokraterna också varit öppna för ett samarbete över blockgränserna. Men i dagsläget så gör man allt för att inte samarbeta och hitta överenskommelser över blockgränserna.

När det gäller socialdemokraterna så har man inte egen majoritet i kommunfullmäktige och behöver stöd för sin politik. Att man då söker stöd från Vänsterpartiet för att få igenom sin politik, är ändå lite överraskande.Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

 

Det måste satsas mera på kommundelarna och ytterområdena!

Av , , Bli först att kommentera 4

Med tanke på att vi ser en befolkningsökning ute i våra kommundelar, så måste det finnas möjligheter till att bygga hyreslägenheter där. I Hörnefors har det tex inte byggts hyreslägenheter på 25 år.

Det finns också företag som vill bygga hyreslägenheter i kommundelarna, men tyvärr går det trögt med bankerna. Det är här innebär en svår utmaning för kommundelarna. Hur ska man kunna fortsätta växa om det inte byggs hyreslägenheter. Det finns också de som vill flytta från sin villa och bo i en lägenhet i närheten.

Från politikens sida så måste vi hjälpa till och skapa förutsättningar för att det byggs i våra kommundelar och ytterområden. Nu läggs allt fokus på centrala Umeå och där vill inte alla bo.

Man kan även se i kommunens utbyggnadsordning att kommundelarna inte prioriteras och det har jag haft synpunkter på. Det sänder också helt fel signaler att varken Sävar, Holmsund eller Hörnefors pekas ut specifikt

 

 

 

Umeå är en svart fläck!

Av , , Bli först att kommentera 13

När det gäller Umeå så är det tyvärr en svart fläck på sjökortet för båtturismen. Nu närmar sig också sommaren och är det något båtturismen saknar så är det en central gästhamn.

Från Liberalernas sida så har vi länge drivit frågan om en gästhamn i centrala Umeå, men tyvärr har vi inte fått något stöd för det. Att lägga en gästhamn vid Strömpilen som somliga partier vill, är inget alternativ för oss. En gästhamn ska ligga centralt och det skulle vara ett stort lyft för båtturismen. I Örnsköldsvik har man lagt gästhamnen centralt och där stortrivs gästerna och man betonar också att närheten till centrum, är ett stort plus.

Båtturismen är något vi måste utveckla i Umeå och det har Örnsköldsvik lyckats genom att lägga gästhamnen centralt.

En bild på Örnsköldsviks gästhamn!

ovik2-f-l

 

Vi ställer inte upp när det gäller försämringar!

Av , , Bli först att kommentera 7

Den senaste tiden har det uppstått diskussion kring ett beslut om färdtjänsten i Umeå kommun. Tyvärr verkar det som att det har skett en del missförstånd i kommunikationen mellan olika instanser. Jag vill därför tydliggöra att Liberalerna kommer att följa upp frågan noggrant och aldrig ställa upp på försämringar för funktionsnedsatta!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,