Sociala företag breddar marknaden.

Sociala företag är företag som bygger på att ta tillvara och utveckla människors förmåga. Det innebär att ta stort ansvar och vara lyhörd, nytänkande och kreativ.

Två typer av verksamhet

Utöver sin vanliga näringsverksamhet mot kunder erbjuder de sociala företagen också platser till de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Det ger de sociala företagen en unik samhällsnytta, både mänskligt och ekonomiskt. För varje person som är verksam i de sociala företagen kan samhället spara hundratusentals kronor.

Så här drivs ett socialt företag

Verksamheten anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa av de resurser som finns och att alla arbetar efter sin egen förmåga. De här förutsättningarna kräver att företagen hittar nya marknader och sätt att ta tillvara outnyttjade resurser hos människor. På så sätt breddas arbetsmarknaden och fler kommer ut i meningsfullt arbete. Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapar delaktighet och medbestämmande som ger en stark ansvarskänsla hos medarbetarna. Om företaget går med vinst går den tillbaka in i företaget eller gör nytta i utvecklingen av liknande verksamheter.

Som alla företag betalar de sociala företagen skatt, sociala avgifter och moms. Självklart har de också sedvanligt ansvar gentemot kunder och för sina anställda. När du väljer ett socialt företag som leverantör bidrar du till ökad tillväxt och utveckling i samhället.

De sociala företagen har hittat sin plats och har kommit för att stanna.

 

Källa: Glada hudik-modellen

PS. Finns även olika typer av sociala företag där det inte handlar om att medarbetarna driver och äger företag. För mer kött på benen, besök tex Sofisam eller kontakta GF Chansen AB.