Längre lastbilar?

Det finns krafter som driver på för att se till att vi får längre och tyngre lastbilar på våra vägar. Jag tycker det är ett märkligt resonemang när man på alla andra vis kämpar för att få allt mer gods till järnvägen.

Man hävdar att man gör det för miljön och för att få renare luft,men och det låter ju bra om det inte vore för att det inte blir så. Redan idag går det halvfulla tradare dagligen efter e4an. Man har helt enkelt inte råd att stå stilla och vänta på riktigt fullt lass,eller så kräver den last som är ombord leverans inom en speciell tid.

Några gånger varje år hör vi varningar att en stor procent av lastbilarna underkänns på bilprovningen,till stor del beroende på att bromsverkan är ojämn. Jag tror inte att man löser det problemet genom att sätta dit fler axlar och hjulpar.

Dessutom är våra vägar i inlandet inte anpassade för 90 ton, som dom här 30meters ekipagen ska få väga.Alla som färdas efter dom vet att det i princip är samma vägar som vi körde efter när högsta vikten var satt till 51,4ton.Med vissa undantag,där dom förstärkts. Jag har svårt att tro att vi inte kommer att märka av det i form av ännu sämre vägar. Vi vet ju hur svårt det är att få vägarna upprustade idag redan.

Ändå vill man göra förutsättningarna ännu sämre för järnvägen, för det är främst på långvägen som dom här ekipagen kommer att komma till sin rätt. Att sedan som sosialdemokraterna tro att man löser saker och ting genom att införa kilometerskatt på diesel,det vore ett riktigt dråpslag mot inland och glesbygd.

3 kommentarer

  1. Ronny Jonsson

    Nej,det är riktigt,allt gods kan aldrig gå bara med järnväg. Men Jag tror att våra vanliga 24meters bilar kan frakta det även i framtiden.Om vi däremot tillåter ännu längre ekipage kommer dom att bli starka konkurrenter.Och Jag säger inget om det,men vill vi nu att det mesta möjliga ska gå på järnväg ska vi ju inte försvåra det.

  2. Skogsägare

    Borde det inte vara marknaden som avgör hur godset transporteras? Redan nu är det ju enorma skattebördor som läggs på vägtransporter i form av fordons- och bränsleskatter. Att skattebefria dieseln vore väl ett första steg mot en marknadsanpassad transportsektor? På så vis skulle resurserna användas mer effektivt vilket vore till gagn för oss alla.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.