Ändra minerallagsstiftningen!!

Lennart Holmlund kan ha en poäng i det Han skriver idag, om att inlandet inte kan leva om man motsätter sig jobb som kommer i konflikt med Tex. rennäringen.

Gruvnäringen måste givetvis skötas efter gällande lagar och regler,och man får ju hoppas att dom är tillräckligt högt satta.

En sak som Jag tror skulle hjälpa till vore ju om markägaren och Kommunerna kunde få ha kvar lite av kakan också. Som det är idag kan vem som helst muta in mark var dom vill och börja prospektera. Markägaren har ingen som helst äganderätt till mineralerna som finns under jord.

I Alberta,Kanada, där det finns stora oljefyndigheter så är det ingen som opponerar sig mot att ev.oljefyndigheter på deras mark ska få tas upp. Men dom får också ekonomisk ersättning för det som pumpas upp.

På samma sätt tror Jag det skulle gå att få större acceptans om markägaren fick ersättning för den malm som tas fram på Hans/Hennes ägor. Och om en del av uttaget samtidigt kunde beskattas i Kommunen där fyndigheten finns, då tror Jag att protesterna skulle minimeras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.