Finand ökar bruttovikten till 76ton på Sina vägar.

Finland kommer den 1Okt iår att höja bruttovikten på sina vägar till 70 ton. Det innebär att deras lastbilar kommer att kunna transportera mer last än idag. De som kommer att kunna utnyttja detta mest är troligen timmertransportörerna.

Jag är ju skeptisk till dessa förslag på höjningar av bruttovikterna som kommer upp med jämna mellanrum. Både för att Jag vet vilka usla vägar/vägunderhåll Vi har i det här landet, men också för att det kommer att bli åkarna och chaufförerna som kommer att få stå för fiolerna.

Nu är ju kanske ST fordonen (Större travar) kanske bättre än det andra alternativet med en trave mer. Det eftersom dom håller sig innanför dagens regler när det gäller längd, bredd och höjd. Skillnaden är 2-3 axlar mer som ska fördela den ökade tyngden.

Vinsten som skogsindustrierna ser det är bla. minskade Co.utsläpp per ton och 10% lägre fraktkostnad. Att Co-utsläppen minskar är det nog ingen som opponerar Sig mot, men 10% lägre fraktkostnad låter som att man förutsätter att åkarna inte tar ut någon höjning av transportkostnaden. Antagligen räknar Dom med att Man ska nöja Sig med den ökade inkomsten till följd av mera last.

Men det tillkommer ju 2par axlar till med 8st hjul+ en vagn som måste byggas lite stadigare. Och det är inte lite pengar Vi pratar om enbart De extra hjulen kostar mellan 25 och 30 000 och en ny vagn är inget som kastas efter En heller.

Sedan tillkommer ökat slitage på hela ekipaget,. De extrautgifter som tillkommer kommer knappast att täckas av den extra lasten om inte ersättningen höjs.

Man säger också att vägslitaget inte kommer att öka i och med att man har 2 axlar till som bär upp den ökade vikten. Men det är inte riktigt sant, 2 extra axlar kommer att slita på vägarna lite till. Åtminstone så kommer ytbeläggningen att nötas. Att vägarna inte kommer att tryckas ner kanske stämmer då vikten fördelas på fler hjul.

En bra sak är ju att Finland inför detta nu, då får ju Vi möjlighet att se hur det fungerar i praktiken och kanske lära av deras misstag vid en ev. höjning här. Jag önskar bara att undersökningarna kunde göras av någon/några som såg objektivt på det här.

Det är en för viktig fråga för att Vi ska stirra oss blinda på Co-utsläpp och miljövinster i direkt samband med transporten. Det finns dolda utsläpp om Man ser på ökad däckförsälning, ökad materialåtgång i vagnar och bilar i samband med förstärkningar. Ökade utsläpp då vägarna måste förstärkas, för det måste Dom. Många har svårt att klara dagens vikter.

Så det är mycket som måste vägas in, och det vore önskvärt att Man tillsatte helt opartiska utredare som utförde en heltäckande konsekvensundersökning helt förutsättningslöst utan att blanda in önskade miljövinster i förväg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.