Ändra glerna för cabotage!!

Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Internationella lagar tillåter oftast inte att denna typ av tjänster utförs utan ett speciellt tillstånd. Däremot är det vanligtvis tillåtet att utföra transporter till eller från annan stat. Det kan även vara tillåtet att utföra transporter till ett annat land och sen fortsätta transporten inom detta land.

Kontroll och uppföljning av detta är något som är svårt att göra med dagens regelverk, och medför att utländska bilar kör mer inrikestrafik än vad dom egentligen får. Detta medför att Svenska åkerier i dagsläget tvingas säga upp anställda och sälja bort enheter till följd av att De inte kan köra till samma pris som De utländska åkerierna. De slås helt enkelt ut Pga. olaglig konkurrans. De utländska åkerierna betalar ingen skatt eller arbetsgivaravgift i Sverige, och förarlönerna är ibland rena svältlöner.

Finland införde i April iår Europas strängaste regelverk mot cabotagetrafik. De kräver att alla transportörer som utför frakter inom Finland i mer än 7dagar skaffar ett Finskt trafiktillstånd. Alltså registrera ett företag i Finland för att få köra längre tid än en vecka.

Man lägger även ett tydligare ansvar på beställaren, det blir transportköparens plikt att se till att transportören har tillstånd för att köra den aktuella transporten samt att transportören uppfyller alla arbetsgivarplikter och skattemässiga skyldigheter,

Krafttaget som den Finländska regeringen tar för att värna sina inhemska åkerier är ett föredöme tycker Jag. Att transportköparen tvingas ta ett större ansvar för att allt går rätt till är helt riktigt. Jag hoppas den Svenska regeringen sneglar Österut och inför liknande regler i Sverige, innan det är för sent.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.