Är det en kovändning under galgen?

Av , , 1 kommentar 14

Nu verkar det som att regeringen insett det horribla i att genomföra en skatt på avstånd, som skulle göra den Svenska glesbygden glesare, eller helt tom.

Vad man undrar är ju, varför de ändrat sig så tvärt, ett förslag som för bara en vecka sen var svaret på alla problem, är helt plötsligt ”inte bra”. Nä!! det är ju det Jag och många med mig hävdat hela tiden!!

Istället har folk från ”den röda sidan” hävdat att man inte förstått det genialiska, det finns ju inga andra vägar att gå. Nu skulle man ju få full kontroll på både vägslitage samtidigt som man skulle kunna kontrollera den utländska trafiken och få den att betala för sitt slitage.Man skulle också få över transporterna från väg till järnväg.

Man undrar ju vad som hänt den senaste veckan som öppnat ögonen på våra regeringspartier.

Om de verkligen insett vad vi andra sett hela tiden är det ju bra och hedervärt, Som Magdalena Andersson sa,”Man ska ju inte lägga fram ett dåligt förslag”. Och det har Hon ju helt rätt i, och ska ha heder av. Men vad har varit så svårt att förstå av kritiken? Bristerna har påtalats hela tiden!!

Har vi en regering som har svårt att förstå hur verkligheten ser ut??

En annan sak är alla ”småpåvar” som stått och hoppat och hejjat på sina stora förebilder i Stockholm. Har NI också insett hur dåligt förslaget är?! Eller fastnade hurraropen i halsen mitt i ett upphopp?! Hoppas Ni inte slår er när ni kommer ner på jorden igen. Eller insåg Ni också, i samma sekund som Magdalena att det var ett dåligt förslag? Det kanske var en kollektiv insikt som gick genom atmosfären helt plötsligt.

Det finns tyvärr en egenhet att helt utan kritik anamma det som kommer uppifrån, lite av ”klubben för inbördes beundran”. Den egenheten finns tyvärr både här och där i samhället, och är inte partibundet.

Nåväl Jag hoppas det här förslaget är skrotat för evigt. Men det är bra om man fortsätter jobba för att få över långväga transporter på järnväg, då skulle man kanske få bort de korta EU trailerdragarna från våra vägar. För där har vi en stor trafikfara.

Man kunde lämna mycket av sina vagnar/varor när man kommit in över gränsen och skicka dem via tåg norrut, för att frakta via lastbil Öst/väst, där det inte finns järnväg.

 

 

1 kommentar

Ska vi fortsätta ha demokratiska val,eller?

Av , , 2 kommentarer 18

Är det någon mening med att fortsätta ha demokratiska val, eller ska några få bestämma vad alla ska tycka i olika frågor? Samma ”kloka” personer ska då givetvis också bestämma vilka som ska få utnyttja offentliga lokaler och färdas med offentliga färdmedel.

Det kallas för diktatur har Jag för Mig, men vissa anser sig visst ha den rätten redan idag att kunna sätta sina egna åsikter högre än andras.

Jag pekar förstås på det rabalder som utspelar sig vid väven i Umeå, och om Sd´s Jimmie Åkesson ska få använda lokalerna eller ej.

Sist Jag kollade var Sd invalt i vårt största folkvalda organ, Riksdagen. Ungefär var 5e människa man möter la sin röst på Dem. Man får tycka vad man vill om den saken, men nu är de invalda och ska givetvis ha den respekten, om inte för sina åsikter, så för sina väljares skull.

Man behöver inte hålla med om deras åsikter, man behöver inte samarbeta med dem eller underlätta deras arbete, på samma sätt som man inte behöver göra det med något annat parti som man inte är ”allierat” med. Men man bör ge dem samma rätt att utnyttja offentliga lokaler so alla andra.

Deras väljare betalar också in skatt, och det är skattepengar som betalat denna ”olickligt”märkliga byggnad.

Om Sveriges”feministiska” regering kan underkasta sig Irans förtryckarregim, och skämma ut sig i omvärlden genom att uppträda så ryggradslöst, borde detta generera mera demonstrationer och ilska än att ett, genom demokratiska val tillsatt riksdagspartis partiledare, väljer att uppträda i en offentlig sammanträdeslokal.

Sd ska bekämpas politiskt genom att de får delta i debatter och därigenom belysa deras svagheter och brister. Det är där Vi andra partier har misslyckats, och det stora misslyckandet skedde redan för över 10år sedan då man trodde man kunde tiga ihjäl dem, och därigenom hindra att de kom in i Riksdagen. En åsikt som man sedan dumt nog trott skulle fungera gång på gång.

Kontentan blir: Ska vi fortsätta ha demokratiska val, måste vi respektera det utfall som blir och handla efter det. Annars blir det diktatur. Vi har val vart 4e år, och partierna har möjlighet att ändra sammansättningen av riksdagen där, genom att lyssna på väljarna och ta sina beslut efter folkets vilja.Gör man det får man också rösterna.

Det sämsta man gör är att låtsas om att ett parti inte existerar, då får det partiet komma med vilka ideér som helst, utan att prövas och få stå till svars för sina åsikter mer praktiskt.

 

2 kommentarer

Politiken måste ändras från grunden!!

Av , , Bli först att kommentera 15

Politiken som förs i vårt land måste ändras ganska så grundligt, och det fort om inte landsbygden ska bli en ödebygd.

Fazer rapporteras vilja flytta sin verksamhet från Lövånger till Umeå. Det är ju en flytt som i och för sig stannar i de norra delarna. Men det flyttar ändå från glesbygd in till centralorten. Och det är ett bevis på att den politik som förs idag fungerar.

En politik som vill ha in all verksamhet från kringliggande orter till en centralort. Genom skatter och avgifter tvingas företag och även medborgare att flytta in mot en centralort. Helt enkelt för att klara ekonomin, för det är snart omöjligt att bedriva en verksamhet ute i glesbygden.

Om skatten på avstånd, den omtalade ”kilometerskatten/slitageavgiften” går igenom, även om den ”bara” hamnar på 10-12 Kr så är det för mycket. Skogen i inlandet kommer att bli värdelös. Följden blir att många som köpt hemman och står med stora lån kommer att ”gå oppne´”. De kommer att gå i konkurs, och bli tvugna att gå från hus och hem.

De fåtal bönder som finns kvar kommer att tvingas lägga ner sin verksamhet för att den inte längre är lönsam. Som ett exempel kan nämnas att i hela Fredrika gamla kommun finns inte en mjölkbonde kvar. Där står en massa bra åkermark och växer igen. Ett tips för alla ”gröna vågare” flytta till Fredrika och odla morötter.

Och när bönderna lagt ner så kommer städerna att få problem med matförsörjningen. Men man får väl leva av den rena luften när inga bilar har råd att åka längre, och när korna försvunnit så har vi ju löst problemet med kofisar som värmer upp vår stackars jord.

Vi måste se helheten, alla kan inte bo i tätorten. Men alla skatter som läggs på avstånd, utan att erbjuda ett bra alternativ, kommer osvikligt att slå mot dem som redan idag kämpar för att få sina verksamheter att gå ihop. Vi har inte fungerande kollektivtrafik överallt. Vi kan inte skicka varor och folk på räls, Vi kan inte samåka på jobbet, Vi har ofta ett par mil till affären. Det spelar ingen roll hur mycket man ökar skatten på drivmedel och avstånd, Vi behöver transportera oss varje dag. Utsläppen minskar inte, men möjligheten att klara sig själv på eget arbete minskar drastiskt då man redan lever på marginalen.Ingen okynneskör på våra dåliga inlandsvägar, det törs Jag nästan ta gift på.

Men är det så man vill ha det, då är vi på rätt väg.

Bli först att kommentera

Fel neka avverkningar.

Av , , 1 kommentar 13

Satt och läste en artikel i VK nu på morron. Jag fastnade för en som berättade att ett forskarlag från Umeå i samarbete med Nordamerikanska forskare forskat kring vilka arter som hotas av det varmare klimatet.

De hade tittat på fåglar som häckar i de nordliga delarna av världen och vilka som ev. hotas av en flyttad klimatgräns.

Där kom De fram till att B.l.a Lavskrikan lever farligt, då den kräver ett kyligare klimat för att trivas. Och att det är troligt att klimatet kommer att inverka på deras antal.

Då ställer man sig frågan om det kanske inte har någon betydelse att neka avverkningar i områden där den häckar. Det kanske i första hand är klimatet som inverkar på om de trivs och häckar eller inte. Tänk så tokigt om det är så?! Då har man helt felaktigt varit inne och förbjudit folk att bruka sin egen skog, med de ekonomiska effekter det innebär för den enskilde företagaren.

En sak som talar för att det är så är att djuren anpassar sig efter den miljö De lever i. Ändras Den så anpassar sig de flesta djur till den. Människan är ett exempel på det. Hur skulle Vi annars kunna bo i en så onaturlig miljö som städer?

Fåglar anpassar Sig också. Jag minns då Jag högg åt dåvarande MoDo ett tag under 80talet, avverkningsmaskinerna hade gjort sitt intåg och hyggena blev större och började bre ut sig längs vägarna. Då varnade forskare och fågelkliare att Tjädern och Orren skulle vara borta inom 20år om Man fortsatte avverka ”gammskogen” där De bodde och häckade.

Men det visade sig att De hade fel,(tänka sig!!) Gråfågeln anpassade sig, De la sig inte ner och dog!! Jag har sett tjädrar spela i ungskog som bara är 15år gammal. Det är bra gjort av en art som enligt de vise skulle varit utdöd och bortglömd idag.

Därför hävdar Jag att det är på ogrundade skäl man förbjudit avverkningar med hänvisning till att Lavskrikan häckar där och att det skulle inverka på artens överlevnad att hugga ner skogen där.

Kanske skulle någon journalist ta och kolla upp vem som skrivit under på det, och vilka föreningar Den/De personerna tillhör, kanske det skulle visa sig att det finns ett personligt intresse bakom att förbjuda avverkningarna?!  Jag säger inte att det är så, men ibland undrar man vilka som sitter och bestämmer, och om det verkligen är i det allmännas intresse de tar sina beslut.

Nu hårddrar Jag naturligtvis ovanstående exempel på avverkningarna, det är klart att Lavskrikan tycker det är roligare att få segla mellan storgranar än att hoppa mellan ungtallar på ett par meters höjd. Men Jag tror inte att det spelar någon roll för arten att förbjuda enskilda avverkningar, om nu dessa inte är på tusentals hektar sammanhängande gammskog.

Förövrigt är Lavskrikan en väldigt trevlig fågel, som nog de flesta jägare kommit i kontakt med, då den oblygt kommer fram och tigger mat när man slår sig ner och ska ta en smörgås och dricka kaffe. En trevlig och välkommen gäst vid elden.

 

1 kommentar

Ingen storregion

Av , , 1 kommentar 8

Nu blir det ingen storregion, och det är roligt att det är fler än Jag som såg problemen i detta, då framförallt tidsbristen.

Kanske,,får man hoppas i alla fall, innebär det här att Man kan fokusera på problemen inom Landstingen, och den jättekoloss det har blivit, både administrativt och utförandemässigt. Det verkar ha blivit väldigt långa ledningar från toppen ner till golvet.

Förhoppningsvis försöker Man nu komma på andra lösningar för att kunna samarbeta mellan De olika Landstingen, och då kanske inte bara inom Norrlands-länen. Sverige är inte större än att det kanske inte räcker att samarbeta bara inom en region, kanske måste även storstadsregionerna utnyttjas för att ge patienterna bättre vård. För det är ju det det handlar om hoppas Jag, att ge patienterna den vård De behöver-NÄR De behöver den!!

Sen måste man se över verksamhetsområdena, ska landstingen syssla med persontransporter T.e.x??  Finns det verkligen inte mer kompetens någon annanstans som kan sköta den, och därigenom frigöra resurser som kan sköta vårdfrågor?

Jag har konsekvent varit emot bildandet av storregion, främst av den orsaken att tidsgränsen blev för snäv. Jag ser vinsterna som kunde blivit för sjukvården, men Jag hoppas som sagt att man inte slutar undersöka samarbetsmöjligheterna för framtiden.

En annan vins som skulle blivit är samarbetet med Ö-vik om länsgränsen försvunnit. Men se nu över vilka problem som förhindrar det samarbete Man vill ha och jobba på att ta bort dem. Det torde ju inte vara omöjligt att genomföra om bara viljan finns.

Vad som oroar Mig är att det kanske går lite prestige i det här nu, Förespråkarna för en storregion kanske nu inte ser sig motiverade att jobba på att ta bort hindren när det nu inte blev ett gemensamt län.

Men Jag känner ju en del av Dem som varit störst förespråkare, och om de är representiva så behöver Jag nog inte oroa Mig så mycket.

1 kommentar

Hycklarna visar sitt rätta Jag!!

Av , , Bli först att kommentera 15

Det Vi ser nu i USA är ett skrämmande bevis på hur den mänskliga naturen fungerar.

Först tycker Jag det är lite märkligt att ett land med så mycket människor inte kunnat få fram EN kandidat som man kunde enas om, EN kandidat som hade kunnat ena och styra ett av världens viktigaste länder.

Men vad som är mer skrämmande är hur folk reagerar. Samma människor som före valet hånade och belade Trump och hans anhängare med anklagelser om att De troligtvis skulle ta till våld vid en valförlust, att De inte skulle acceptera ett demokratiskt valresultat. Att de var människor som inte skulle reagera civiliserat. Samma människor gör idag precis det som var så avskyvärt,om den andra sidan hade gjort det,

Dessa människor som före valet ville ge sken av att vara lite ”bättre”, lite mer civiliserade, och lite bättre vetande än motståndarna, De accepterar nu inte ett demokratiskt val som efter vad Vi vet och kan anta har gått rätt till.

Detta är hyckleriets och dubbelmoralens rätta ansikte som Vi ser. Och tyvärr är det nog inte isolerat till USA, det är så Vi människor fungerar. Tro inget annat. Vi har sett det tidigare genom historien,och Jag är ledsen om Jag raserar några illusioner för någon.

Jag tror tyvärr att Vi skulle se samma sak även i vårt land om något liknande skulle hända här.

Till sist är Jag inte säker på att Trump är fullt så dum som det framstått som. Se bara på det den karln har gjort i sitt liv. Man kan inte vara fullt så korkad om man lyckats med allt som Han gjort. Jag tror Han kommer att låta lite annorlunda nu när det är ”skarpt” läge.

Det är nog som vanligt med politik, det enda facit vi har att tillgå är tiden. Det är först när 4år har gått som Vi kan se hur det gått,hur Han lyckats och uppträtt.

 

Bli först att kommentera

Sluta gnäll om valet i USA!!

Av , , 3 kommentarer 21

Nu har det hänt igen, det”omöjliga”, det som enligt opinionsinstituten inte skulle hända,

Ett val har gått tvärsemot alla regler om sans och begrepp. Och alla ”förståsigpåare” förfasas och skyller på ”outbildade och låginkomsttagare” som lagt sin röst på något som De inte förstår Sig på.

Samtidigt visar undersökningar att det nog inte är så ändå. Precis som i ”Brexit” omröstningen så verkar det som att majoriteten av alla väljare-     inte ”förstår sitt eget bästa”

Prata om nonchalans mot väljarkåren!! Inte konstigt att Man väljer att lägga sin röst på någon som står utanför det politiska etablissemanget.

Istället för att komma med kommentarer som nervärderar De som röstar på ett ”obekvämt” och ”fel” sätt, kanske Man ska börja fundera på VARFÖR folk röstar som De gör.

Vi har trots allt val i Sverige inom en snar framtid också.

Och sett till hur Regeringen sköter sig, och hur oppositionen inte, sköter sig, så börjar Jag bli riktigt orolig. Vi kan få se liknande saker även i Sverige.

Man kan bara ljuga och negligera väljarna till en viss punkt, sedan slår De bakut. Och det enda sättet att göra det på, är att göra det genom att lägga sin röst där det riktigt svider.

Väljarna är inga dumhuvuden, oavsett inkomst eller utbildning. Ofta verkar det som att med högre utbildning och högre lön, tror man att även gudomlighet, överhöghet, och ett högre medvetande följer automatiskt.Men då bara till en själv. (Så är det nog tyvärr inte)

Det är dags att börja använda sina öron och ögon och börja lyssna in vad folk verkligen anser viktigt här i världen. Ofta är det de nära sakerna som berör folk, inte De stora världsliga. Även om många tror att Vi kan hjälpa hela världen ur fattigdom och kaos + att det känns ”finare” och mer godhjärtat, så kanske Vi ska titta oss runt och se om det finns folk närmare som Vi kanske kan hjälpa.

Kanske det är så att höjt bensinpris och kilometerskatt blir den spik som till slut avgör vart rösten ska gå nästa val. Detta till följd av att kostnaden blir för hög för att kunna bo kvar i sitt hus ute på glesbygden. Kanske det är så, att nedrivningen av telefonledningen, eller tvånget att gräva ny ”dyngbrunn” för 100 000kr blir det som till sist tvingar en pensionär att flytta från sitt betalda hus in till en dyr lägenhet.

Kan det vara så att det kanske är beslut som dessa, tagna av ”högre vetande”Politiker,nitiska tjänstemän och vinstsugna aktieägare som tvingar folk att lägga sin röst på partier och personer som står lite utanför??

Det är dags att börja analysera lite djupare och andra saker än de uppenbara, förväntade eller önskade!!

 

3 kommentarer

Norrland ignoreras av de styrande!!

Av , , 1 kommentar 14

Norrland, och då särskilt glesbygden, ignoreras och göms bakom tjocka täcken av dumhet och infrastruktursatsningar där de inte har något egentligt behov av dem, nämligen i och omkring storstäderna.

-Ja men nu har Du fel-tyckte Jag Mig höra, Har Jag??  I storstäderna finns redan fungerande vägar, tåg och lokaltrafik samt fungerande telekommunikationer.

Vad har Vi? Ja, inte något av ovan nämnda faktiskt. Det tragiska är att man inte behöver bege sig så värst långt utanför tex. Umeå för att finna problemen.

Kör mot Bullmark, Botsmark, Vindeln, Vännäs, alla ställen större än Ström, men problemen finns där också. Och då kan Vi ju bara fantisera om då Vi kommer till Vilhelmina, Dorotea och fjäll-byarna där uppe.

Telia har nu kommit till Vännäs i sitt telesaboterande värv, där Man med stor glädje och frenesi river ner det fasta nätet och plockar bort stolpar och allt löst som kommer i sin väg. Man ska väl sälja kopparn i tråden för att spä på sin vinstmarginal ytterligare kantänka.

Nä!! Stå på er Vännäs-bor, gör inte samma misstag som Vi, även om täckningen fungerar nu, så är det mycket troligt att den som här bara blir sämre och sämre, för att Man tillslut måste stå ute på landsvägen om Man ska höra eller höras.

Vad gör våra styrande då? Ja som vanligt, många vackra ord och väldigt lite verkstad, vad annat??

Det är dags att Post och telestyrelsen och fler med dem börjar sätta press på de företag som är satta att se till att servicen till hela Sverige fungerar!! ”Hela Sverige ska leva” och ”Alla ska med” är ju slagord vi hört från bredkäftade politiker i tid och otid.

Jo släng Er i väggen!! Så får Vi då lite nöje av Er!!

1 kommentar

Lägg ner Telia!!!

Av , , 1 kommentar 11

Det är för bedrövligt hur Telia sköter sin kundservice.

I byn där Jag bor rev man ner de fasta ledningarna för några år sedan, Man lovade att täckningen skulle vara tillräcklig för att alla skulle kunna lita på att telefonerna skulle fungera.

I samband med detta rev Man även ner den telefonmast som hörde till kiosken. Efter det har täckningen blivit sämre och sämre.

Jag skulle ringa Telia idag och klaga, och först efter att Jag sprungit runt på gräsmattan ett antal varv så kunde Jag ringa upp. Men täckningen räckte inte till för att kunna föra ett vettigt samtal, Man kan inte ens ringa och klaga på dålig teckning.

Jag fick ialla fall reda på att Vi endast har en mast som ska serva oss, den ligger 1mil bort, De flesta har ,vad Jag kunde förstå genom bruset, 2st master som ska vara inom räckhåll.

Om inte Telia kan uppfylla löftet om god täckning tycker Jag inte heller Man ska vara så snabb på att riva ner det fasta nätet.

Jag hoppas Vännäs och Ulf Eriksson lever rövare och ser till att inte även De blir knuffade utför ättestupan.

Vad händer när Vi behöver ambulans eller brandkår?? Ska Vi pröva med röksignaler eller trumma?! Resultatet torde bli det samma!!

Telia är ett företag som uppstod med skattepengar och som har till uppgift att tillhandahålla god service till alla Svenska hushåll, kan man inte leva upp till det ska Man baske Mig ge rackarn i de trådar som fungerar nu, och se till att, där man falerar i sina åtaganden åtgärda problemen innan man skapar nya problem på nya ställen.

Det är väldigt konstigt att på 30talet när det inte fanns pengar så kunde Man bygga upp ett telefonnät som täckte in även de ensligaste gårdar, men nu när Man gör miljardvinster, så har Man inte ens råd att låta det existerande trådarna hänga kvar!!

Skäms tills örona trillar av Telia!!

 

1 kommentar

Vi måste alla reagera mot våldet i samhället.

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi ser idag bilder på Tv, som om De hade visats för 10år sedan, skulle fört tankarna till krigszonerna i mellanöstern.

Brinnande bilar, högar med bildäck, folk som kastar sten och annat mot räddningstjänst, bilar som sprängts, folk som trakasseras och förföljs för sin tro. Ja,listan skulle kunna göras mycket längre.

Och det är inte bara i storstäderna, det händer i Umeå och andra mindre orter runtom i hela Sverige också.

En sak som är särskilt allvarlig för en rättsstat är angrepp på blåljuspersonal under utryckning och i färd med att göra sitt jobb – att se till att Samhället fungerar och är tryggt. Att förhindra att ambulanspersonal, brandkår och polis kan utföra sitt jobb genom att attackera Dem medans De koncentrerar Sig på att rädda liv, det är så lågt som det kan bli.

Det märkliga är att det är sällan sådana brott lagförs eller får några längre fängelsestraff som följd. Istället läser Man att förövarna släppts och att De är kända av polisen.

Centern för i dagarna fram ett förslag om att skärpa straffen och öka skyddet för dessa redan tidigare utsatta yrkesgrupper.

Jag tror och hoppas att det inte bara är Centerpartister som reagerar och känner frustration i den här frågan, Sedan måste folk i allmänhet börja reagera mot De här fenomenen. Vi måste börja visa att samhället inte tolererar sånt här.

Vi kan inte bara skylla på utanförskap, Samhället förändras hela tiden, men när det förändras åt fel håll måste alla hjälpas åt!!

Bli först att kommentera