Etikett: jobbpolitik

Förbättra företagsklimatet Holmlund!

Av , , 3 kommentarer 7

 

I gårdagens VK hade jag inne denna insändare om att företagsklimatet i Umeå kommun måste förbättras. Ett beslut som att kommunen tänker bedriva badhuset i egen regi är ett sådant tydligt tecken på Vänsterns ideologi får genomsyra kommunhuset. Det är mycket skadligt för tillväxt och välstånd i kommunen och riskerar att skapa onödiga barriärer för nyetableringar av företag. 

Umeå kommun borde vara välkomnande och aktivt jobba för att företag ska få möjlighet att etablera sig, vilket därmed ger arbetstillfällen och intäkter till kommunens kassa. 

 

Här kommer insändaren i sin helhet…

Umeå ligger på plats 190 av 290 i företagsklimat, enligt Svenskt Näringslivs undersökning, och tappar för varje år sedan 2007. När den totala placeringen bryts ner till enskilda frågor blir inte siffrorna bättre och de två nedanstående bör nog belysas extra:

 

Kommunpolitikers attityd: Plats 211 av 290

Kommunens konkurrens mot företagen: Plats 271 av 290

 

Vill styrande Socialdemokrater och Vänsterpartister på allvar skapa tillväxt i Umeå bör tyngdpunkten ligga på reformer som tjänar till att underlätta jobbskapande, förbättra de privatekonomiska förutsättningarna och säkerställa gott företagsklimat i kommunen.

 

Det blir därför problematiskt när vi har ett kommunhus som upplevs av företagare som ett hinder på deras redan krokiga väg som entreprenörer. När Kommunalråd Lennart Holmlund (S) stoppar huvudet i djupsnön och ”inte förstår varför” Umeå tappar i rankingen kan det vara av intresse att påtala att han som styrande politiker är den som sitter med verktygslådan! Tyvärr har Vänsterpartiets intåg i maktens korridorer nedmonterat vikten av en vital privat sektor. 

 

Vi i KDU ser det som angeläget att företagsklimatet förbättras radikalt för att det skall vara attraktivt och enkelt att belägra sin verksamhet i Umeå, i ett led för fler jobb och bättre samhällsutveckling. Att ta tillvara på de entreprenöriella krafter och den kunskap som finns i en universitetsstad som Umeå bör vara prioriterat för att nyutbildade ska ha möjlighet att skaffa sig attraktiva jobb i Umeå och inte flytta till andra städer för jobb.   

 

I en sund ekonomi får människor möjlighet att utvecklas och stå på egna ben och detta ska inte sättas i motsats till en god välfärd. För genom att hålla låga skatter ökar marginalerna för de med lägst inkomst, det skapar utrymme för investeringar och konsumtion- som i sin tur förbättrar efterfrågan i stadens butiker. Sammantagna följdeffekter som ökar kommunens intäkter. Det gör också kommunen mer attraktiv att flytta in i. 

 

Vi Unga kristdemokrater tycker att Umeå är en fantastisk stad och en stad som har potentialen att utvecklas till något ännu bättre. Allt börjar dock med jobbtillväxt och goda villkor för företagande och därför måste kommunen förbättra det rådande företagsklimatet betydligt för att staden ska kunna utvecklas och nå målet om 200 000 innevånare. Vi ser företagen som en ytterst viktig byggsten i kommun och det är hög tid att styrande majoritet också inser det!  

 

Svar till Christer Lindvall(S) i VF

Av , , Bli först att kommentera 11

Skrev detta svar på en debattartikel i VF. 

 

I sin debattartikel (VF 21/1) skriver Christer Lindvall (S) att Socialdemokraterna har svaren på arbetslösheten. Och möjligtvis är det så att de har svaren, men de har varken rätt verktyg eller ingång till problematiken.

Lindvall nämner dem inte, men om vi backar bandet, så lade Socialdemokraterna en ”affärsplan” för Sverige i höstas. Planen, vars fokus låg på att höja arbetsmarknadens trösklar för ungdomar, höja skatter, sänka RUT-avdraget och öka på bidragen som efterfrågestimulerande åtgärder, tycker jag de flesta S-företrädarna skulle ha svårt att argumentera för som jobbskapande åtgärder.

Vi unga kristdemokrater motsätter oss denna affärsplan, då det framgår tydligt att det inte är rätt verktyg för jobbskapande och i synnerhet inte gynnar ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden. Jobbfrågan är utan tvekan den absolut viktigaste frågan idag, då följden av arbetslöshet inte bara får tillväxtmässiga, utan främst sociala konsekvenser för individen och samhället i stort. Åtgärderna är därmed inte att spänna åt banden hårdare runt en redan stel arbetsmarknad där höga ingångslöner och en rigid arbetsrätt skapar allt för höga trösklar och kostnader för att anställa.

Vi unga kristdemokrater vill bland annat se en mer flexibel arbetsmarknad. Lägre ingångslöner, reformerad LAS, lägre skatt för att premiera flit och en riktad sänkning av arbetsgivaravgiften för små företag är några av de jobbskapande åtgärderna vi ser.

Dessa förslag ökar företagens utrymme att anställa och ger sänkta trösklar för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är ytterst nödvändigt för att ge ungdomarna ett jobb och en framtidstro!

 

Thomas Nordvall

Ordförande KDU Umeå