Etikett: nätdroger

Nätdroger och cannabis i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 8

 

umeBRÅ höll imorse ett frukostseminarium där bland annat polisens ungdomsenhet och socialtjänstens fältgrupp medverkade. På agendan stod det ökande och höga bruket av nätdroger och cannabis bland ungdomar i Umeå. 

 

Nätdrogerna har blivit ett gissel då det är mycket enkelt att få tag på, går att beställa direkt från datorn och skickas med avi till mobilen, till en mottagande ungdom som enkelt kan utesluta föräldrarnas vetande. Ett till problem med nätdrogerna är att de ligger före lagstiftningen genom att tillverkarna förändrar någon del i substansen och därmed distribuerar dem med en laglig(för stunden) beteckning. 

 

I detta läge tänker ungdomarna tyvärr att "lagligt är ofarligt" och funderar inte på konsekvenserna av bruket. Det som tydligt kom fram under seminariet var att föräldrarna ofta är helt ovetande och sällan tror att det är något som kan hända deras egna barn. Polisen påpekade dock tydligt att alla ungdomar på något vis kommit i kontakt eller vistats i närhet av dessa droger i Umeå. 

 

De insatsgrupper som möter ungdomarna i vardagen bevittnar en mycket liberal syn på droger bland ungdomarna- och här kommer ett viktigt problem in i bilden: För finns det en mer eller mindre homogen syn/kultur bland ungdomarna om en sådan här fråga, kan spridningen fort urarta och riskerna öka dramatiskt. Det kan även bli svårt att överhuvudtaget nå ut med ett budskap om hur farligt det är ifall den kollektiva gruppmentaliteten anser något annat. I detta fall att drogerna inte är farliga. 

 

Det är ytterst viktigt att ta ordentliga krafttag mot denna typ av bruk/missbruk i tid. Och hela samhället är delaktigt. Föräldrar måste fråga, fråga och åter fråga sina barn om detta, skolan måste vara uppmärksamma på beteenden, suspekta aktiviteter bland grupper och information och konstruktiva diskussioner om droger bör vara återkommande teman på platser där ungdomar vistas. Vi får inte svika ungdomarna för den liberala syn som verkar genomsyra drogdebatten. Det tjänar ingen på. Varken individen, samhället eller någon annan

5 kommentarer
Etiketter: , , , , ,