Fotboja för män som slår
Det finns tre former av besöksförbud idag:

– Ett besöksförbud innebär att en person inte får besöka eller på annat sätt kontakta den person som förbudet avser att skydda. Besöksförbud får meddelas om det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person.

– Om det kan antas att ett försöksförbud inte kommer att vara tillräckligt får det utvidgas till att avse förbud mot att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad, arbetsplats eller annat ställe där personen brukar vara. Ett sådant förbud kallas utvidgat besöksförbud.

– Den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större geografiskt område i anslutning till de nämnda platser som det utvidgade besöksförbudet avser (särskilt utvidgat besöksförbud).

I dagsläget uppgår antalet besöksförbud till 4 000, men överträdelser sker i nära hälften av fallen.

Centerpartiet föreslår därför att personer som fått särskilt utvidgat besöksförbud kan dömas till elektronisk fotboja. Fotbojan föreslås verka omvänt jämfört med de fotbojor som används idag. Utifrån kvinnans närområde dras en radie upp som täcker in kvinnans och eventuella barns: hem, arbetsplats, skola, mataffär, post, bank, lokalt centrum mm.

Detta skapar en trygghetszon där kvinnan kan röra sig i trygghet utanför hemmet i sitt närområde. Om personen med besöksförbud överträder gränsen för det här området utlöses larmet som går direkt till polisen.

Avsikten är att att fler kvinnor ska känna sig säkra i sitt närområde och att färre kvinnor utsätts för våld och hot från män de tidigare haft en relation med.

Förslaget beräknas kosta 11 miljoner att genomföra.

 

 
Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.