De flesta dör oräknade

Epidemiologi och Global Hälsa är en av Umeå universitets starkaste forskningsmiljöer. Vår enhet består av ungefär 50 seniora forskare, lärare och administratörer. Vi har ca 50 doktorander varav 2/3 kommer från låg- och medelinkomstländer. Dessutom finns Umeå International School of Public Health vid vår enhet där ca 90 studenter läser masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Mastersstudenterna kommer nästan uteslutande från låg- och medelinkomstländer.

Vår enhet är universitetets mest internationella. Mina medarbetare har i två decennier medverkat i uppbyggnaden av den internationella folkhälsoforskningen. Professor Stig Wall, min företrädare som enhetschef, är nestor i detta sammanhang. Stig Wall är idag svenskt epidemiologisk forsknings mest erfarna profil och långt mer känd internationellt än i Västerbotten.

På bilden Umeåforskarna professor Stig Wall, professor Ellinor Ädelroth, jag och på raden bakom research manager Karl-Erik Renhorn och forskare Yulia Blomstedt.

En av de viktiga utmaningarna som Stig Wall och hans internationella kollegor har tagit sig an, är att belysa hälsoläge och hälsovillkor i världens låginkomstländer. Det vi i rika länder betraktar som självklart, exempelvis folkräkning och goda bilder över hälsoläget i befolkningen, är i låginkomstländer sällsynt. De flesta föds, lever och dör där ”oräknade”. Epidemiologins kärna är att belysa hälsoläget i befolkningen. Det förutsätter att individerna räknas, beskrivs och följs över tiden. Det Stig Wall och hans kollegor gjort de senaste decennierna är att medverka till uppbyggnaden av regionala ”centra” (var och en med ca 100 000 invånare) i låg- och medelinkomstländer, där hälsoförhållanden och demografi systematiskt studeras. Nu finns 42 sådana centra organiserade inom det internationella nätverket INDEPTH.

INDEPTH’s årliga kongress öppnades idag i Accra, Ghana. Inledningstalare var Ghanas minister för miljö, vetenskap och teknologi, Sherry Ayittey. I ett engagerat tal beskrev hon hur hälsovillkor och livsförutsättningar i Ghana är beroende såväl av kloka hälsopolitiska åtgärder, typ mödrahälsovård och vaccinationsprogram, som av ekologiskt tänkande och nya teknologiska lösningar. Generaldirektören för folkhälsan i Ghana, Elias Sory, redovisade för sin del den stora betydelse som INDEPTH’s regionala centra har för utvecklingen av landets hälsopolitik.

Generaldirektör Elias Sory, Ghanas minister för miljö, vetenskap och teknologi Sherry Ayittey, Dr Osman Sankoh, INDEPTH’s VD samt Dr Seth Owusu-Agyei, INDEPTH’s ordförande.

För Umeå universitet är INDEPTH en av de stora internationella kontaktytorna. Vi ger stöd åt och deltar aktivt i den viktiga forskning som pågår. Och vi möter stark uppskattning och upplever stor respons, både personligt och professionellt, i mötet med forskare från våra samarbetspartners.

I morgon tisdag, presenteras den senaste globala studien, ’Growing older in Africa and Asia’. Här har Umeåforskare spelat en nyckelroll. Mer om det i morgon.
 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.