Global roll för universitetet


INDEPTH-mötet i Accra, Ghana, fortsatte idag. INDEPTH är ett relativt ungt samarbete som denna gång håller sitt tionde årliga möte. Under ett antal år har de 42 regionala medlemmarna byggt upp sina studier. Varje regionalt centra, ansvarigt för ett avgränsat geografiskt område på ca 100 000 invånare, har via anställd personal kvartalsvis besökt alla hushåll, ställt specifika frågor och sedan rapporterat exempelvis hur många barn som fötts och vilka och därmed hur många i området som avlidit under respektive tremånadersperiod.

 

Medan vi i Sverige har denna typ av data och mycket annat inbyggd i vår folkbokföring och i andra register, har dessa centra fått börja från noll och ’för hands’ rigga en organisation som klarar datainsamlingen – kvartal för kvartal, år ut och år in.

 

Vid dagens möte var det med särskild stolthet delegaterna tog emot två omfattande forskningsrapporter, där bearbetade data från den stora datainsamlingen redovisades.

 

Bägge rapporterna publicerades i form av vetenskapliga artikelserier i tidskriften Global Health Action, en internationell tidskrift som har sitt säte vid Epidemiologi och Global Hälsa vid Umeå universitet.

 

Den ena artikelserien beskriver i huvudsak mönster i barnadödlighet sex artiklar och visar bland annat på stora skillnader även mellan relativt likvärdiga områden i låginkomstländer. En ung statistiker från Dodowa i Ghana, Elizabeth Awini (bilden), har koordinerat  arbetet med analyserna, delvis med ekonomiskt stöd från SIDA.

 

Den andra artikelserien handlar om att bli äldre i Afrika och Asien. Här beskrivs och jämförs självrapporterad hälsa, hälsotillstånd, funktion och välbefinnande bland vuxna och äldre vuxna från två kontinenter.

 

Här är det flera forskare med anknytning till Centre for Global Health Research vid Umeå universitet, som spelat en aktiv roll bl.a. professorerna Peter Byass och Stig Wall, gästprofessor Steve Tollman (med hemmabas i Sydafrika) och forskaren Nawi Ng. Men givetvis är det så att det är alla de hundratals personer som är engagerade i INDEPTH’s numera 42 regionala centra i låg- och medelinkomstländer som gjort det grundläggande arbetet.

 

Det är en imponerande läsning att ta del av det systematiska kartläggningsarbete som nu också resulterar i högklassiga vetenskapliga artiklar.

 

Utan att vara självgod påstår jag att Umeå universitet genom sin medverkan i och stöd till forskarutbildning och forskning med denna inriktning på ett utomordentligt viktigt sätt bidrar i ett stort globalt sammanhang:

 

Den här forskningen gör villkoren för miljontals människor synliga och därmed ställs krav på handling, rättvisa och förändring.

 


Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.