Tuff konkurrens i forskarsamhället

Många forskarmöten som jag deltagit under åren har präglats av att enskilda forskare redovisar sitt resultat i en tiominuterspresentation. Sen är det nästas tur. Och nästas. Den formen passar ibland.

Men det skulle inte alls passa vid INDEPTH-nätverkets möte i Accra, Ghana. Här är fokus på hur forskningsresultaten skulle kunna komma till nytta i miljöer där hälsoproblemen är som störst och resurserna som minst. Diskussionerna handlar om hur man skulle kan samarbeta mellan de 42 centra som ingår i nätverket, för bättre metoder och noggrannare undersökningar och hur man skulle kunna ställa de vetenskapliga frågorna på ett nytt sätt.

Årets INDEPTH-möte pågår i fyra dar. Dag Ett var den officiella. Med ministrar och högtidstal. Dag Två presenterade stora samarbetsstudier som genomförts under året och vissa fördjupade analyser. Idag, dag Tre, har konferensen delats upp i en rad arbetsgruppen med representanter för de 42 centra som ingår.

Och fokus varit framtiden:

– På åtgärder för att motverka de stora skillnader i spädbarnsdödlighet som gårdagens studier visade på.

– På hur man ska jobba tillsammans för att redovisa hälsokonsekvenser av klimatförändringar, så att hälsokonsekvenserna hamnar på dagordningen vid höstens klimatmöte i Mexiko.

– På hur forskningen kan övertyga de politiska ledarna i respektive land om de sociala villkorens centrala roll för hälsoutvecklingen.

Vi från Umeå universitet försöker ge stöd och bidra med vår kompetens. Men låg- och medelinkomstländerna sätter upp dagordningen. Dess representanter avgör vår roll. Men här finns inget motsatsförhållande. Mina medarbetare från Epidemiologi och Global Hälsa har en unik kompetens i dessa frågor. Den är välkänd internationellt och efterfrågas starkt av våra samarbetspartners.

På samma sätt som forskningsanslagen i Sverige fördelas i tuff konkurrens mellan de bästa forskargrupperna, är det kvalitet och kreativa idéer som belönas också av det internationella forskarfinansieringssamhället.

Därför har dag Tre ägnats åt att diskutera nya forskningsinitiativ. En ansökan, som Umeå-forskaren Yulia Blomstedt fått förtroendet att leda förberedelserna av, handlar om att bygga/stärka ”kapacitet” för forskning kring hur sociala villkor bestämmer befolkningens hälsoläge. En annan, där Harvard-professorn Lisa Berkman (bilden) har motsvarande ’förtroendeuppdrag’, handlar bl.a om jämförande studie av äldres hälsovillkor, inte minst ifråga om kognitiva funktioner (typ minne), i olika miljöer i Asien och Afrika.

Konkurrensen är som sagt stenhård. Men de som är huvudfinansiärer i det internationella forskarsamhället är, som väl är, angelägna om att inte bara ge stöd åt forskningens kvalitet utan också dess relevans för samtiden. Det ingen tvekan om att de kommande INDEPTH-ansökningarna har goda möjligheter att uppfylla högt ställda krav!

 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.