’Stockholmsbönderna’

Av , , 8 kommentarer 41

 

Till de Västerbottningar som i ord och tal hävdat att Centerpartiet förlorat sina rötter kommer en hälsning från Stockholmscentern som i sitt valmaterial visar att det är tvärtom: Rötterna lever även bland huvudstadens kandidater:

 

Så här skriver dom bl.a i den folder som hundratusetals stockholmare i dagarna fått i sina brevlådor:
 
"En gång i tiden var vi alla bönder. Ja, inte bara vi i Centerpartiet utan alla svenskar. På ett eller annat sätt. Sedan kom industrialiseringen. Den var bra, den la grunden till välfärden som vi har idag. Men den innebar också som du vet en hel del miljöförstöring som vi kämpar med att få bort idag.
 
I Centerpartiet vet vi att lösningarna på klimat- och miljöproblemen inte siktas i backspegeln, istället ser vi framåt. Medan andra vill hejda utvecklingen så vill vi skynda på den. Visste du att flera svenska miljöföretag är världsledande på förnybar energi och sopåtervinning? Det är därför som miljö och företagande hänger ihop.
 
Bonden är inne igen. Idag pratar vi om mat som aldrig förr. Klimatsmart mat, närproducerad mat, KRAV-mat. Mat utan tillsatser. Vi väljer förskolan som lagar egen ekologisk mat till våra barn. Vi handlar rättvist kaffe, ekologiskt surdegsbröd i småbutiker och bryr oss om ursprunget. Man skulle kunna kalla den nya medvetenheten för Bonde 2.0.
 
I Stockholmscentern är vi stolta över vårt ursprung. Det har lärt oss om miljön och villkoren för småföretagande och att älska frihet. Precis som alla andra stockholmare är några av oss infödda och några har flyttat hit för att förverkliga sina drömmar. Vi har en stark gemensam vision för Stockholm som du kan läsa om i den här foldern. Nu vill vi ha din hjälp att förverkliga den och ber dig därför att lägga din röst på ’Alliansens gröna röst’ i valet!"
 
 

 

8 kommentarer
Etiketter: , ,

Centern i Holmsund-Obbola

Av , , 2 kommentarer 30

OBS! De fina och illustrativa Holmsundsbilderna i denna blogg har tagit av  Gunnar Järvholm. Tyvärr fungerade bildtexttekniken vid den ursprungliga publiceringen.

 

Holmsund-Obbola är ännu en del av Umeå där det bedrivs en lokal valrörelse. Här har fullmäktigekandidaterna Tord Renström och Lotta Weinehall tillsammans med övriga medlemmar i centeravdelningen presenterat en rad konkreta förslag som man hoppas få stöd för i valet.

 

Utveckla, inte avveckla, familjedaghem

Centerpartiet i Holmsund-Obbola vill stoppa nedläggningen av familjedaghemmen. I Obbola är familjedaghemmen nu helt nedlagda, och i Holmsund har antalet dagmammor minskat år efter år.

 

Principen ska vara valfrihet. Föräldrar ska fritt och utan politisk styrning kunna välja den barnomsorg som passar deras barn. Genom riksdagsbeslutet 2009 om Barnomsorgspeng, lika för alla barn, har valfriheten ökat. Vi vill att nya familjedaghem, pedagogisk omsorg, startas.

 


Bygg säkra gång- och cykelväger till våra skolor

Trafiksäkerheten måste öka kring skolorna så att barn (och föräldrar) som promenerar eller cyklar till skolan får en tryggare trafikmiljö. Det ger både miljövinster, hälsovinster och ekonomiska fördelar. Dessutom behöver kommunen inte bygga nya och dyra trafikrondeller för biltrafiken.


Ny camping i Ljumviken

Holmsundsborna sörjer den fina campingplatsen som fanns i Ljumviken. På mångas begäran föreslår vi nu att en ny camping byggs intill Ljumvikens havsbad. På gräsytan norr om badet ryms en husvagnscamping. Och öster om badet, inne i skogsridån, finns plats för nya campingstugor.

 

Upplevelsecentrum på Västerbacken

Utforma området kring Västerbacken till ett lokalt och regionalt upplevelsecentrum för när- och fjärrturismen. Vi vill att Projektet ”Besöksmålet Västerbacken” startas för att utveckla och marknadsföra Västerbackens boendemiljö och arbetarbostäder.

 

Alla äldre skall ha rätt till vård och omsorg av hög kvalitet.

Äldre skall kunna bo kvar i kommundelen även när de inte klarar av ett eget boende. Kommunen skall såväl erbjuda möjlighet till särskilt boende, gruppbostäder som seniorboenden. Det är viktigt att SPF och PRO-föreningarna, liksom volontärverksamheten stöds, samt att LOV, Lagen Om Valfrihet inom vård och omsorg, uppmuntras.


Centerpartiet Holmsund-Obbola vill:

– Bygga och färdigställa separata cykelvägar mellan Obbola och Teg och mellan Holmsund och Strömpilen.

– Skapa förutsättningar för bostadsbyggande, småhus, fritidshus och flerbostadsbebyggelse med både hyresrätt och bostadsrätt i Holmsund och Obbola.

– Marknadsföra våra industriområden, och stimulera till etablering bl.a. vid norra Lövön.

– Öppna ett nytt industriområde med bensinstation, småindustri och service vid infarten till Obbola.

– Tillåta byggande av havsbaserade vindkraftverk i kommundelen.

– Skapa förutsättning för turistverksamhet i hela kommundelen genom utveckling av finlandstrafiken, av Västerbacken samt byggandet av en ny camping så att turistinformationen i Holmsund kan öppnas igen

– Slå vakt om våra bibliotek och annan kulturverksamhet samt stödja övriga föreningslivet.

– Att kommundelen skall vara delaktig i Kulturhuvudstad 2014.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

LO och sossarna

Av , , 22 kommentarer 47

 

På gårdagen Brännpunkt (SvD) skrev ett antal centerpartister som också är medlemmar i LO-förbund om fackföreningarnas roll och framtid.

 

Här några citat:


"…Vi ser med oro hur de svenska fackens möjligheter att tillvarata medlemmarnas intresse minskar. Det är framförallt hos LO-förbunden som problemen hopas. Fackföreningsrörelsen måste inse att tiderna förändras. Det blir allt mer uppenbart att det helhjärtade stödet till Socialdemokraterna inte längre ligger i medlemmarnas intresse…"

 

”…Bara i detta val satsar LO minst 77 miljoner kronor på en socialdemokratisk valseger. Räknar vi in gratis arbetskraft som jobbar i valrörelsen handlar det om ännu mer. Men enligt Sifo kommer inte ens hälften av LO-medlemmarna att rösta på Socialdemokraterna…”

 

”…Istället för inta en neutral position i partipolitiken, och bara fokusera på sakfrågor som är viktiga för oss medlemmar, lägger LO mångmiljonbelopp på en landsomfattande svartmålningskampanj med bilder på upp-och-nervända ministrar och nedsättande skrivelser som ”dunderdumt” och ”megafel”. Vi skäms över att det är vår egen centralorganisation som står för de smutsigaste inslagen i årets valrörelse…”

 

”…I Danmark avbröt LO det politiska och ekonomiska samarbetet med socialdemokraterna redan 2003. Hans Jensen, ordförande i danska LO, menade att de var tvungna att ändra sig och sina värderingar i takt med de anställda för att kunna försvara deras intressen…”


 

22 kommentarer
Etiketter: , ,

Tavelsjö i valet

Av , , 1 kommentar 41


Det pågår valrörelse överallt i landet. I media snurrar miljarderna. På nationellt plan drabbar debattörerna samman kväll efter kväll. Nästan alltid är det samma lilla krets av personer som får plats: Partiledare och språkrör, statsråd, enstaka oppositionspolitiker, enstaka riksdagsledamöter. Men ute i landet, i byar och samhällen finns också en valrörelse. Till exempel i Tavelsjö, där Centerpartiet presenterat sina idéer och kandidater.


Centern vill att Tavelsjö-, Hissjö- och Rödåbygden ska bli en tydligare motor för landsbygdsutveckling i det området där Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner möts. Därmed blir området en viktig resurs i Umeåregionen. Vi arbetar för att många flera yngre och äldre ska få möjlighet att bo och verka i bygden.

 

Centern anser det som särskilt angeläget att goda krafter i vår bygd får inflytande för hur en varsam utveckling kan ske. Då kan service i form kollektivtrafik (bussar & taxi), äldreomsorg, skola och fritidsverksamhet utvecklas och fler få jobb. I dagens samhälle är det ofta viktigare med högre livskvalitet än med fler prylar.

 

Kandidaterna fr.v: Kerstin Nilsson, Hans Weinehall, Erika Estreen, Björn Hällgren, Solveig Granberg och Nils-Åke Sandström. 


Några av Centerns viktiga punkter för Tavelsjö-, Hissjö- och Rödåbygden

Människor, miljö och näringsliv i samverkan – det utvecklar bygden.

– Utveckla vård – och omsorgsformer för både barn och vuxna i Tavelsjöbygden.

– Förbättra företagsklimatet för landsbygdens företagare.

– Skidanläggningen vid Vallberget ska byggas!

– Bygg en ny idrottshall i anslutning till skolan.

– Bygg fler gång- och cykelvägar bl.a. de mellan Sundlingska Gården och skolan samt gång- och cykelvägen Tjälamark och Hissjö.

– Bygg fler hyreslägenheter i området bl.a. centralt i Tavelsjö.

– Gör bygden och byarna till mästare ifråga om närproducerad god mat & grön energi

– Bygg en ny väg och bro mellan Rödånäs och Rödåsel!

– Förstärk distriktssköterskemottagningen i Tavelsjö med fotvård och läkarmottagning.

1 kommentar
Etiketter: ,

Center-NEJ till uranbrytning

Av , , 2 kommentarer 32

Under dagen har TT skickat ut ett telegram som påstår att ”Centerpartiet svänger om uranbrytning”. Det är fel. TT har också korrigerat med ett nytt telegram. Energiöverenskommelsen mellan Allianspartierna har inte öppnat en millimeter för uranbrytning. Centerpartiet vill inte ha någon uranbrytning i Sverige.

 

En röst på Centerpartiet i riskdag och kommuner är en röst mot uranbrytning.

 

Dagens minerallag lägger i praktiken makten i händerna på den befolkning som bor i de områden där uran eventuellt finns. Varje kommun har vetorätt om det är så att fråga om brytning skulle bli aktuell. Den principen i dagens lagstiftning att makten över framtiden ska ligga lokalt är vi inte beredda att tumma på.

   

 

Från vår utgångspunkt är det långsiktigt säkrare att makten ligger i de geografiska områden som berörs, än att det är centralmakten som bestämmer!

 

Däremot är Centerpartiet berett att se över om lagstiftningen kan stärka kommunernas inflytande redan i provborrningsskedet.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Alliansmajoritet lösningen!

Av , , Bli först att kommentera 30

Den senaste veckans förnyade spekulationer och beskyllningar och ’slå sig för bröstet-strategi’ från såväl Maria Wetterstrand som Tomas Östros om att en eventuell rödgrön minoritetsregering kommer att ha ett annat förhållningssätt än Alliansen om SD kommer in i riksdagen är fullständigt kontraproduktivt!

Genom att Alliansen får en egen majoritet, löses det problem som Wetterstrand och Östros oroas för och Sverige får en handlingskraftig ledning!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Gröna entreprenörer

Av , , 1 kommentar 35

En dagsfärsk rapport från Tillväxtverket visar att nästan var femte person är företagare och den entreprenöriella nivån har ökat, mest under innevarande mandatperiod. Hälften av de nya företagarna är kvinnor. I undersökningen ingår registeruppgifter om egna företagare, men även deltidsföretagare, fåmansaktiebolagsägare och operativa företagsledare.

Framförallt i landsbygdkommunerna är den entreprenöriella nivå hög. Bland flera av toppkommunerna har Centerpartiet ledande positioner. Högst andel av entreprenörskap finns i Årjäng, Bjurholm, Berg, Sorsele och Sunne. Det är kommuner där Centerpartiet har ledande positioner, varav tre med kommunalrådsposten.

Rapporten visar också att det är i illröda kommuner som Oxelösund, Fagersta, Surahammar, Burlöv och Karlskoga som entreprenörskapsnivån är lägst.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Järnvägsunderhåll

Av , , Bli först att kommentera 56


Underhållet av landets vägar och järnvägar har länge varit grovt eftersatt. Det har länge varit mer attraktivt bland minstrar att ta första spadtaget på nån ny stump, än att lasga gamla skavanker.

En DN-artikel 10/9 blev särskilt uppmärksammad då den hävdade att regeringen 2011 sänker anslagen för drift och underhåll av järnvägen. Uppgiften visade sig dock vara felaktig. Alliansen ökar istället anslaget från 38 till 64 miljarder jämfört med S förslag för sin planperiod.

När regeringen tillträdde 2006 låg nivån på drift- och underhåll på bansidan på 3,8 miljarder kronor. Den preliminära nivån för 2011 är 5,1 miljarder, alltså 34 procent högre, vilket är i nivå med riksdagens beslut om ramar för planeringsperioden 2010-2021.

Till detta ska också läggas intäkter från banavgifter som uppgår till ca 500-600 miljoner kronor. Dessa ska användas till nytt signalsystem, förstärkt kraftförsörjning och elektrifiering av spår till hamnar och blir alltså en del som påverkar driften och underhållet av järnväg.

DN:s felaktiga påstående berodde på att journalisten inte insett att det under krisåren 2009-2010 gjordes särskilda reformer (bland annat av arbetsmarknadsskäl) och därför hamnade beloppen högre än vad planbeslutet anger.

Totalt sätt ökar Alliansregeringen anslagen till drift och underhåll av järnvägen från socialdemokraternas planperiod 2004-2015 från 38 miljarder till alliansregeringens planperiod 2010-2021 på 64 miljarder.

RUT & Sahlin

Av , , 9 kommentarer 47

Konjunkturinstitutet visar att RUT är en "gratis" affär för staten, eftersom det på sikt skapas så många jobb och därmed drar in pengar i statskassan och minskar utgifter från bidragssystemen.

Ännu viktigare är att det skapat jobb och framtidstro för flera tusen som stått långt från arbetsmarknaden, dessutom gör det att pensionärer, stressade barnfamiljer och äldre som vill ha mer fritid kan ägna sig åt annat än att städa och tvätta. Idag har RUT inneburit 11 000 nya jobb!

Men de rödgröna vill ta bort den reform som framför allt gett många unga, kvinnor, långtidsarbetslösa och invandare en ny väg in på arbetsmarknaden

I SvT motiverade Mona Sahlin varför hon vill avskaffa RUT-avdraget:

”Det kanske finns andra sektorer där de kan jobba. Det kanske finns utbildningsinsatser som de behöver nås av. De kanske behöver bättre ersättningssystem så att de också kan leva på ett värdigt sätt. Det finns andra sätt än att städa hos varandra."

För Sahlin är det mer ’värdigt’ att leva på a-kassa än att jobba som lokalvårdare. Att göra skillnad på jobb och jobb är varken värdigt eller respektfullt, det är dessutom en tveksam syn om vi vill att fler människor ska få jobb i vårt land.

Att säga nej till en reform som inte kostar staten pengar, underlättar många människors liv och skapar många jobb: Är det att vara ansvarig?

Rödgröna kalkyler

Av , , Bli först att kommentera 44


Jag läser i inlägg och bloggar att oppositionens lovar ”100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser" redan 2011. Det låter onekligen ambitiöst. När man säjer ”fler” så måste det tolkas ”fler jämfört med Alliansen”.

Problemet är att det är svårt förstå hur de rödgröna får ihop det.

1. De rödgröna redovisar inte att man tillgodoräknar sig delar som också är alliansregeringens politik, som t.ex. ökade statsbidrag till kommunerna. En stor del av de ”fler jobb” som oppositionen räknar in föreslås även av Alliansen.

2. De rödgröna har inte heller i sin kalkyl räknat in effekter av de försämringar som man vill genomföra, t.ex. RUT-stopp och försämrad arbetslinje i skatte- och transfereringssystem. Om man bara räkna in påstådda positiva effekter av sina förslag, men glömmer negativa, blir totalsumman knappast rättvisande.

3. När det gäller utbildnings-, praktikplatser och åtgärder räknar de rödgröna i sin kalkyl med effekterna av alliansens presenterade förslag fast man säjer nej till själva förslagen. Därmed är skillnaden mellan de rödgröna och Alliansen långt mimdre än vad som anges.

Slutsatsen blir att den rödgröna politiken inte alls ger de 100 000 ”fler” jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser som hädvas, jämfört med Alliansens politik.Mer sannolikt är att de rödgröna åtgärderna ge sämre jobbeffekt än Alliansens förslag.

Alliansen går i flera avseenden en annan väg och gör det mer lönsamt att arbeta, enklare och mindre kostsamt att anställa och mer attraktivt att driva företag, dvs fortsätter med den politik som fungerar väl och som har klarat Sverige ur krisen.

Hittills har 170 reformer genomförts som främjar jobb och företagsamhet i hela landet. Resultatet blir allt tydligare. Nu sjunker företagens administrativa kostnader. Skatterna och avgifterna är sänkta med nästan 50 miljarder kronor och trygghetssystemet för företagarna har förbättras.