Nordmaling på DN-debatt

För snart 2 år sedan presenterade Klasse Sahlén, Epidemiologi och Global Hälsa vid  Umeå universitet, sin doktorsavhandling ”Ett hekto förebyggande insatser är värt ett kilo bot: förebyggande hembesök för seniorer”.

Klasses forskning mötte många positiva reaktioner, både hos allmänheten och inte minst hos nationella beslutsfattare. Ett pionjäraarbete! Frågan om hembesök hade förstås diskuterats tidigare. Men Klasses väl underbyggda forskningsresultat gav ny tyngd i diskussionen.

I dagens DN-debatt skriver Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, om Klasses utvärdering av hembesök bland friska pensionärer (75+):

 

  • I Nordmaling halverades dödligheten halverades under projekttiden.
  • De äldre fick råd av en distriktssköterska och en hemtjänstassistent om levnadsvanor, risker i hemmiljön och sjukdomar som är vanliga bland äldre.
  • Livskvaliteten ökade och upplevelsen av oro och smärta minskade när man jämförde med gruppen som inte hade fått hembesök.
  • Mindre behov av kommunens hemtjänst och vård på sjukhus
  • Färre besök i primärvården. Däremot ökade resandet med färdtjänst och influensavaccinering.
  • Nordmalingsstudien visade att hembesök också sparar pengar. För varje år med god livskvalitet bedömer Socialstyrelsen att 500.000 kronor i vårdkostnader för äldre är en måttlig kostnad. I Nordmaling låg kostnaderna på 172.000 SEK.

Nordmalingsstudien visar att relevant folkhälsoforskning kan få betydande policykonsekvenser.
 

Etiketter: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.