Holmlund hackar på

Av , , Bli först att kommentera 21

 

Maud Olofsson och Centerpartiet lämnar socialdemokrater ingen ro. Holmlund hackar på på sin blogg. Kanske är besvikelsen stor eftersom man från det hållet länge räknade in Centerpartiet inom sitt revir. Och nu är man förbannade på centerpartiet för att (S) inte längre har regeringsmakten. Och att deras 45%-parti blivit ett 30%-parti – bara på några år.

Först angående dagens Holmlundska dödsruna om Centerpartiet. Jag tror att det kan vara väl tidigt för Holmlund att Ropa Hej: Centerpartiet ökade i söndags för tredje SKOP-mätningen i rad och fick 6,0 %. Väljarsympatierna har nästan fördubblats från bottennoteringen i mars.

När det gäller centerns arbete för landsbygdsutveckling och regional tillväxt gör Holmlund i sin blogg en massa påståenden mot bättre vetande:

 • Under mandatperioden genomförde regeringen 156 åtgärder som direkt påverkar landsbygden positivt (tvärtemot vad Holmlund påstår).
 • Arbetsgivar- och egenavgifter har sänkts, vilket gynnar fler jobb på landsbygden (tvärtemot vad Holklund påstår)
 • En historiskt stor finansierad satsning på infrastruktur har genomförts. Och precis tvärtom mot vad Holmlund påstår, så höjdes anslaget till enskilda vägar från sosse-nivån 630 miljoner 2006, till över 1 miljard/år idag. Dessutom adderades 150 miljoner extra till särskilda åtgärder för enskilda vägar, typ nya broar.
 • 253 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad (tvärtemot vad Holmlund påstår).
 • Programmet Matlandet Sverige, som bedöms kunna skapa      20 000 nya jobb på landsbygden (också tvärtemot vad Holmlund påstår).
 • 80 miljoner kronor för att lanthandlar och bensinmackar ska kunna utveckla nya servicelösningar.
 • Energi- och klimatöverenskommelsen som innebär att Sverige äntligen storsatsar på alternativen. Bara i Västerbotten kommer enligt nuvarande planer 12 miljarder att investeras i grön energiproduktion. Det är framtidsinriktad landsbygdspolitik!

Och dessutom de två miljarderna till Inlandsinnovation AB – den största riskkapitalsatsning som gjorts i Norrlands Inland. Dessa 2 miljarder till Norrlands Inland är en av Maud Olofssons allra största politiska framgångar. En kraftfull replik mot alla de kritiker, typ Holmlund, som via taktiskt förtal försökt ge bilden av att Maud Olofsson ’glömt Inlandet för Stureplan’.

Jämför gärna med vad de Rödgröna lovade Inlandet: Höjd bensinskatt och kilometerskatt!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Lennart läxar upp

Av , , 13 kommentarer 25

Ränderna går inte ur. Kommunstyrelseordföranden i den kommun som vi alla hoppas ska leva upp till ett kulturhuvudstadsledarskap värdigt Europa, använder än en gång maktspråk för att sätta oliktänkande på plats.

Idag hänger Lennart Holmlund ut Urban Bengtsson på sin blogg. Bengtsson är en frispråkig privatperson som gillar att diskutera. Som står upp för sin uppfattning även om beslut fattats. Som helt enkelt ha en massa idéer och är road av att gång på gång berätta det.

Men Holmlund är trött på Bengtsson.

Trött på att läsa Bengtssons inlägg. 

Trött på 50-metersbassängdiskussionen.

Och det har Lennart Holmlund sin fulla rätt att vara. Det är en sak. En helt annan är att genom maktargument, typ ”Bygg en simhall själv, Urban Bengtsson”, försöka få tyst på medborgarröster i debatten.

Det sätt som kommunalrådet debatterar med vanliga Umebor på, lämnar en hel del övrigt att önska.

I dag är det Urban Bengtsson som läxas upp. I morgon kanske det är du!
 

13 kommentarer
Etiketter: , ,

Almedalen och Nybyggarlandet

Av , , Bli först att kommentera 20

Jag har varit i Almedalen varje år sedan 2000 – utom 2006 (nyss diskbråcksopererad då och fullt sysselsatt med att träna upp gångförmågan). I år har jag dock tittat på Almedalen på avstånd. Att uppleva alla dessa seminarier, diskussioner och tal har en särskild tjusning. Men Almedalen ger en bra bild av läget i det politiska Sverige, även om man tittar på det på avstånd.

I år premiärtalade ovanligt många nya partiledare: Juholt, Fridolin, Romson och Åkesson. Lite rörigt kändes det allt: Mp försöker vinna moderna sosseväljare och Juholt kämpar för återvinna traditionalister. Åkesson följer Juholt i hasorna i många frågor, samtidigt som SD man utmanar Mp-s roll som tredje största parti. Det enda oppositionen är riktigt överens om är att skjuta riksdagens budgetregler i sank, trots att budgetreglerna har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna fortsätta som Europas starkaste ekonomi.

Maud Olofsson höll sitt tionde och sista Almedalstal. Av kommentarerna att döma fick Maud ett mycket gott betyg.

Hon pekade ut tre framtidsutmaningar:

1. Den första kallar hon Nybyggarlandet Sverige. Och började med att beskriva ett Sverige som svikit invandrarna. Under jublande applåder slog Maud fast att det inte är invandrare det är fel på utan det är invandringspolitiken som är fel. Idag är det invandrarna som bär upp en stor del av vårt lands välfärd. Hon beskrev ett Sverige som ett öppet land. Ett nybyggarland som man ska längta till och där man kan förverkliga sina drömmar. Ett land dit man välkomnas och tas emot med öppna armarna. Hon uppmanade att vi tillsammans ska bygga Nybyggarlandet Sverige. Ett Sverige där invandring förknippas med välfärd. Framgång. Entreprenörskap. Idogt arbete. Gemenskap.

2. Den andra handlar om företagandet. Sverige behöver fler entreprenörer. Som ser människors drivkraft. Som ser förmågan att skapa jobb både åt sig själv och åt andra. Den dagen Sverige har fler entreprenörspartier än bara Centerpartiet kommer det att se väldigt annorlunda ut i vårt land.

3. Den tredje och kanske största globala utmaningen är klimathotet. Maud menade att det är bråttom nu. Men konstaterade samtidigt att strålkastarna slocknat och med det en bit av engagemanget. Därför behövs modiga människor som tar nödvändiga steg för att möta det hotet. Sverige är duktigt på att göra det som världen efterfrågar. Det arbetet måste bli än intensivare. Det hållbara samhället är möjligt. Omställningen är inom räckhåll. Instrumenten finns, insatserna finns. Nu krävs modiga gröna liberala politiker som fortsätter sätta upp ambitiösa mål men som också släpper de gröna entreprenörerna fria!

 

Nordmaling på DN-debatt

Av , , Bli först att kommentera 8

För snart 2 år sedan presenterade Klasse Sahlén, Epidemiologi och Global Hälsa vid  Umeå universitet, sin doktorsavhandling ”Ett hekto förebyggande insatser är värt ett kilo bot: förebyggande hembesök för seniorer”.

Klasses forskning mötte många positiva reaktioner, både hos allmänheten och inte minst hos nationella beslutsfattare. Ett pionjäraarbete! Frågan om hembesök hade förstås diskuterats tidigare. Men Klasses väl underbyggda forskningsresultat gav ny tyngd i diskussionen.

I dagens DN-debatt skriver Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, om Klasses utvärdering av hembesök bland friska pensionärer (75+):

 

 • I Nordmaling halverades dödligheten halverades under projekttiden.
 • De äldre fick råd av en distriktssköterska och en hemtjänstassistent om levnadsvanor, risker i hemmiljön och sjukdomar som är vanliga bland äldre.
 • Livskvaliteten ökade och upplevelsen av oro och smärta minskade när man jämförde med gruppen som inte hade fått hembesök.
 • Mindre behov av kommunens hemtjänst och vård på sjukhus
 • Färre besök i primärvården. Däremot ökade resandet med färdtjänst och influensavaccinering.
 • Nordmalingsstudien visade att hembesök också sparar pengar. För varje år med god livskvalitet bedömer Socialstyrelsen att 500.000 kronor i vårdkostnader för äldre är en måttlig kostnad. I Nordmaling låg kostnaderna på 172.000 SEK.

Nordmalingsstudien visar att relevant folkhälsoforskning kan få betydande policykonsekvenser.