En dyr affär

I onsdag presenterade Statens folkhälsoinstitut en rapport om hur mycket ohälsan kostar varje år, ”Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar”.

Beräkningarna bygger på en rad vetenskapliga studier som både räknar in

  • direkta kostnader i form av hälso- och sjukvårdens kostnader inom sluten- och öppenvården, kostnader för läkemedel och rehabiliteringskostnader, och
  • indirekta kostnader till följd av sjukdomar eller skador. Indirekta kostnader är kostnader för produktionsbortfall till följd av för tidig död och sjukfrånvaro.

Slutnotan blir att de samhällsekonomiska kostnaderna för ohälsa i Sverige uppgår till till minst 120 miljarder kronor per år (2009 års penningvärde).

Den största andelen, 60% eller drygt 70 miljarder, utgörs av indirekta kostnader. En stor del beror på tobaks- och alkoholbruk, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa levnadsvanor är också de främsta orsakerna till sjukdomsbördan i Sverige. Folkhälsoinstitutets forskare beräknar att tobaks- och alkoholbruk, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor kostar samhället 55 miljarder kronor per år.

2010 redovisade Folkhälsoinstitutet på regeringens uppdrag 60 rekommendationer till framtida och angelägna åtgärder. Enligt veckans rapport beräknas dessa 60 åtgärder kosta staten 640–770 miljoner kronor att genomföra.

Hälsa är en viktig förutsättning för ekonomisk utveckling. En bättre folkhälsa kan öka samhällets produktivitet och minska kostnaderna för samhällets alla delar.

Nu vet vi vad det kostar.

 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.