Nydala-stugor, Björby och befolkningssiffror

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår lyckades vi köra över socialdemokraterna i ett ärende rörande Nydalaområdet. Det gällde direktiven inför arbete med den fördjupande planen över Nydalaområdet.

Nydalaområdet är ju ett viktigt rekreationsområde, och vi är många som anser att stugorna kring sjön förhöjer värdet av att ströva fritt och tryggt i området. Nu har vi politiskt i direktiven lyckats slå fast att stugbebyggelsen runt Nydalasjön ska få vara kvar. Socialdemokraterna har ju önskat inlösa och riva alla stugor, medan vi från Alliansen i en motion från 2005 lyckades genomdriva ett temporärt stopp i rivningen, i avvaktan på en kulturhistorisk inventering av stugorna. Det visade sig att en mycket stor del av stugorna bedömdes som viktiga att bevara. Vi i Alliansen lyckades igår tillsammans med miljöpartiet slå fast att någon inlösen och rivning inte längre är aktuell.

Miljöpartiets tidigare gruppledare i Umeå, Nina Björby, byter till socialdemokraterna. Har lärt känna Björby som en kunnig och skicklig politiker, även om jag inte delar hennes politiska uppfattningar. Det hedrar henne att hon är tydlig med att hon hoppar av alla politiska uppdrag. Byter man parti ska man också kliva ned från de platser som man fått på det gamla partiets mandat. Frågan är om detta inte är början till slutet för miljöpartiet i Umeå? Om Björbys falang hoppar av/byter parti så tappar man väl hälften av medlemmarna. Däremot så har man ju hittills inte direkt uppmärksammat det som borde vara den största nyheten i allt detta (även om jag just såg att DN på nätet hade fokuserat lite på det) – Nina Björby är ju faktiskt länsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten. Så krisen sprider sig kanske till resten av länet?

Igår kom befolkningssiffrorna för Umeå. Jag kommenterade det som hastigast. Siffrorna var väntade och egentligen ingen nyhet. En hyfsad ökning om man ska jämföra med resten av Norrlandsstäderna. Samtidigt understryker det just sådant jag påpekat tidigare. Ska vi öka befolkningstillväxten i Umeå så måste vi få fler människor att vilja/kunna stanna i vår stad. Utflyttningen är numera över 6000 personer varje år. Tänk vilken potential vi har till ökad befolkningstillväxt om fler stannade! Det handlar om att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, bra bostäder, bättre företagsklimat, lägre skatt m.m. Ska vi kunna nå 200 000 invånare senast år 2050 så gäller det att göra omläggningar av politiken på ett antal områden.

Bli först att kommentera

Mindre klasstorlekar på högstadiet

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är det fullt upp med möte efter möte efter möte. På förmiddagen behandlas bl.a. en motion från oss i Alliansen, där vi har föreslagit mindre klasstorlekar på högstadiet.

En förutsättning för lärande i skolan är att man kan erbjuda en god arbetsmiljö, som präglas av lugn och ro. Tidigare har en levnadsvaneundersöknng visat att 2/3 av flickorna i åk 9 i Umeå uppger att de aldrig har lugn och ro i skolan. Det är inte acceptabelt. Då måste vi från politiskt håll försöka förbättra möjligheterna till en lugn arbetsmiljö.

Ett sätt är att minska klasstolekarna. Det har vi menat måste vara en prioriterad uppgift för denna mandatperiod.

Alla partier håller med oss utom…..socialdemokraterna. Sossarna hävdar – på fullt allvar – att det är bättre med STORA KLASSER på högstadiet. Man skriver ’Tvärtom gör stora klasser att läraren ’tvingas’ till en bättre planering och struktur för undervisningen. Större grupper gör även att elever kan hitta likasinnade med specialintressen som gör att de får draghjälp av varndra.’ Man konstaterar samtidigt att mindre klasstorlekar skulle bidra till att minska lärarnas arbetsbelastning, men det verkar inte spela någon roll när det gäller att bli mer positiv till vår motion.

Tragiskt! Umeå styrs alltså av en s-ledning där målet är så stora klasser som möjligt på högstadiet… Inte undra på att elevernas aldrig får någon lugn och ro i klassrummet!

Det blir en intressant debatt i fullmäktige om detta.

Bli först att kommentera

Har (s) redan sålt ut Umeå som huvudort i Norrland?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är alltid bra med omvärldsbevakning. Läs gärna lördagens NSD, om ni får möjlighet.

Kommer ni ihåg att jag nyligen varnade för att Umeå riskerar tappa positionen som huvudort i Norrland, om förslaget om att bilda två ’storregioner’ i Norrland drivs igenom? Risken var ju uppenbar, eftersom den statliga koncentrationsutredningen redan tidigare pekat ut Luleå som den naturliga huvudorten för en region bestående av Västerbotten och Norrbotten. ’Varifrån kom den absurda tanken?’, ’Skrämselpropaganda’…. var några av angreppen mot oss moderater när vi höjde ett varningens finger i luften.

Således…….Lästips: lördagens NSD. Socialdemokraterna i vårt norra grannlän föreslår nu offentligt att Luleå blir huvudort i den kommande regionen Övre Norrland. Umeå ska få behålla regionsjukvården (Ja, tack för det, men var skulle den annars ligga?), men istället ska den statliga verksamheten med länsstyrelse och landshövding hamna i Luleå. I artikeln duckar Umeås Lennart Holmlund (s) och vill inte binda sig för det ena eller det andra.

Frågan är ju om det redan är uppgjort? Risken är väl att kommunalrådet i Luleå Karl Petersen (s) inte är ute i ogjort väder, utan redan har diskuterat det med sina s-kollegor i Västerbotten. Det skulle också förklara sossarnas helomvändning i Västerbotten. Från att ha vägrat acceptera en tvåregionslösning i Norrland, så svängde man oväntat 180 grader och var plötsligt positiva till en uppdelning av Norrland i två delar. Allt för att få hasta vidare med planerna på nya regionsbildningar i samband med valet 2010.

Som ett brev på posten kommer nu att Luleå, enligt socialdemokraterna, ska bli huvudort i den nya regionen Övre Norrland.

Lennart Holmlund måste nu tala klarspråk. Det var inte länge sedan både jag och Holmlund gemensamt sågade den statliga koncentrationsutredningen som pekade ut Luleå som huvudort i norr. Nu vill Holmlund plötsligt inte uttala sig. Har han redan sålt ut Umeå som huvudort i Norrland till förmån för Luleå? Om inte, så borde han högt och tydligt ta avstånd från s-kommunalrådet Karl Petersens förslag. Om det inte redan är avgjort bakom (s)tängda dörrar förstås. I så fall är det ett stort svek mot Umeå och Västerbotten.

Tanken på att dela upp Norrland i två regioner (ja, snarare två småregioner eftersom det saknar tillräckligt befolkningsunderlag) är feltänkt från början till slut. Förhoppningsvis kommer det bli ett tydligt nej från regeringens sida till en sådan ansökan.

Bli först att kommentera

Härlig dag vid älven & samma debatt om Staden

Av , , 1 kommentar 0

Har just kommit tillbaka hem efter en två timmars härlig promenad utmed Umeälven. Massor av folk, solen skiner, t.o.m. 3 plusgrader i skuggan. Nu blev det inte bara promenad utan jag fick tillfälle att stanna ett antal gånger för intressanta samtal med bekanta och obekanta om allt mellan himmel och jord. Politiken vilar aldrig 🙂 Väl inne i stan noterade jag det iscafé som håller på att uppföras vid Trädgård i norr. Häftigt projekt – mer sånt! Och efter Rådhusesplananden – återigen många människor – som beundrade de olika snöskulpturerna.

I huvudstaden Stockholm pågår tydligen samma debatt som i Umeå. Efter att under flera decennier ha planerat för en stad som breder ut sig på långa avstånd, och byggt längre och längre ut, så har man nu beslutat sig för att göra tvärtom. För att kunna bygga den miljömässigt hållbara staden måste man istället förtäta staden. Man ska koncentrera byggandet och boendet. Bygga högre. Bygga centralt. Då slipper man de långa avstånden och onödigt bilåkande. Känns diskussionen igen? Precis som vi i Umeå nu är flera partier som vill ta vårt ansvar för den miljömässigt hållbara staden genom att förtäta och bygga centralt. Då slipper vi att människorna ska göras beroende av en massa bilåkande. Bättre att promenera eller cykla. För miljöns skull och för människornas eget välbefinnande!

1 kommentar

Snöskulpturer, auktion, Baltic och rätt väg

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag gick nyss förbi alla snöskulpturer på Rådhusesplananden – idag avgjordes ju mästerskapet i skapandet av snöskulpturer i Umeå. Årets tema var Astrid Lindgren. Jag vet inte vem som vann men det fanns flera goda kandidater. Ett kul inslag i Umeås stadsliv!

Har under eftermiddagen också varit på min första auktion. Den ägde rum på Nolia. Klart intressant tillställning. Den fråga som jag ställer mig är – varför har man aldrig gått på auktion tidigare?? Fina mattor, möbler, lampor och speglar till en spottstyver, jämfört med priserna i butik. Jag hade lovat mig själv att inte köpa nåt så här första gången, utan bara sitta och betrakta och lära mig. Det gjorde jag också. Men visst blev man sugen på att lägga bud- snacka om extrem rea.

Krister Olsson och Staffan Ling, både företrädare för Balticgruppen, hade en intressant debattartikel i VK idag. De efterlyste större engagemang från det lokala näringslivet när det gäller Umeås utveckling. Visst ligger det mycket i det dom skrev. Politiker kan skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat, men sedan hänger mycket på de lokala företagen och vad de vill. Men den sista tidens debatt pekar ändå på behovet av en mer utvecklad dialog mellan politiken och företagare i Umeå med omnejd. Det går inte bara att avfärda dem som är negativa, på det sätt som Holmlund (s) har gjort.

Att Sverige är på rätt väg skrev jag om igår. Här kommer ytterligare några intressanta siffror. Socialdemokraterna har ju börjat hävda att de nya jobben kom i stor utsträckning under deras tid vid makten (12 år, nota bene), och att det nu börjat gå sämre sedan Alliansen tog över hösten 2006. Så här ligger det till med jobbtillväxten: Ökningen av antalet jobb under 2007 var 100 000 personer, den var 60.000 under 2006. Den förväntade ökningen 2008 är också 60.000. Under hela den socialdemokratiska mandatperioden stod sysselsättningen still, utom de sista TRE månaderna (!).

Bli först att kommentera

Viktigt komma igång med ringleden

Av , , 1 kommentar 0

Dagens nyhet på vk.se, att de senaste mätningarna visar på ännu sämre luft i centrala Umeå, är illavarslande. Klart bekymmersamt eftersom den mildare vintern borde pekat på motsatt resultat, rimligen.

Det visar att vi med gemensamma krafter i Umeå- politiska partier, näringsliv och andra – nu måste se till att Umeåprojektet (ringleden kring Umeå) – kommer igång snarast. Att lyfta ut genomfartstrafik och tung trafik från Västra Esplananden är den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra luftsituationen i centrum.

Som VK tidigare skrivit om så är vägpaketet i Umeå ett av fem projekt i Sverige som ligger bäst till att prioriteras av Vägverket och regeringen. Avgörandet kommer förmodligen någon gång innan sommaren eller i samband med höstbudgeten. Men det kommer kräva tillskott och medfinansiering från lokalt och regionalt håll. Vi moderater i Umeå är beredda att göra det som krävs för att Umeåprojektet ska bli ett av de projekt som man går vidare med. Det har högsta prioritet.

Till detta kommer inrättandet av miljözon, utbyggnad av cykelleder (bro mellan Bölesholmarna-Lundåkern), fortsatta satsningar på kollektivtrafik, samdistribution av varor m.m. Det bästa är så klart att människor ändrar beteendemönster och går, cyklar eller åker kollektivt mer – och lämnar bilen hemma. Vi vet att en mycket stor del av bilåkandet är annat än det som kan relateras till arbete och skjytsa barnen till skolan.

Dags för kraftsamling!

1 kommentar

Sverige klättrar på välståndsligan

Av , , Bli först att kommentera 0

Att det går riktigt bra för Sverige torde väl de flesta ha noterat.

Ytterligare ett bevis kom idag då vi kan konstatera att Sverige klättrar på OECD:s välståndsliga. Vi hamnar nu på delad 9:e plats med Danmark – år 2006 låg vi på 11:e plats. Svenskarna hade 15 procent bättre köpkraft än befolkningen i ett genomsnittligt OECD-land, jämfört med 2006 då vi hade 11 procent bättre köpkraft.

Steg för steg får vi det bättre i Sverige. Igår kom också siffror som visade att arbetslöheten fortsätter sjunka. Jag är övertygad, till skillnad från ett stor antal olyckskorpar, om att detta kommer att få genomslag i valet 2010. Vill verkligen svenskarna ha tillbaka en s-regering vars viktigaste uppdrag var att dölja arbetslöshet och utanförskap? Som tyckte det var viktigare med höga ersättningsnivåer och bidrag, än att det skulle löna sig bättre att arbeta? Nej, jag tror faktiskt inte det. En s-regering efter valet 2010 blir dessutom beroende av vänstern och miljöpartiet. Vill svenskarna ha det så?

Nej, jag tror faktiskt inte det. Det går extremt bra för Sverige. Låt oss hoppas att det får fortsätta efter valet 2010 också.

Bli först att kommentera

Stärk samarbetet i Umeåregionen ytterligare

Av , , Bli först att kommentera 0

En av dagens nyheter var att förslag har väckts i Robertsfors om att utreda möjligheten att slå samman kommunen med antingen Umeå eller Skellefteå.

Redan idag pågår ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna inom Umeåregionen, d.v.s. Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Robertsfors. Detta samarbete har utvecklats och fördjupats under senare år och fungerar riktigt bra. Ambitionen är att ytterligare knyta samman våra kommuner och i största möjliga mån göra kommungränser blott till ett streck på kartan. Allt i syfte att förbättra för människorna som bor i våra kommuner.

Om detta sedan leder till kommunsammanslagningar ska jag låta vara osagt. I så fall måste det vara på initiativ från de mindre kommunerna, så att det inte uppfattas som att Umeå ska svälja alla med hull och hår.

Men i sak är det inga problem. Från Umeås håll skulle vi så klart välkomna de kommuner som vill gå ihop med oss. Men då får initiativet komma från dem. Om Robertsfors vill gå ihop med Umeå så är man hjärtligt välkommen.

Bli först att kommentera

Lite blandat om politik idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Just nu verkar det vara ett öppet spelfält om vad som händer politiskt i Storuman och jag tänkte inte spekulera i det. Det lär väl snart visa sig hur man löser det hela. Men en sak som nu snabbt kom i skymundan är vad som händer med de tre utbrytarna från vänsterpartiet. Det borde vara hög tid för dem att säga ifrån sig alla sina uppdrag? Erold uttalade ju bara för nån dag sedan, mot bakgrund av den nybildade Kommunlistans obefintliga stöd i opinionsundersökningen, att det bara var att sluta. Gäller det idag också?

På riksplanet har socialdemokraterna hamnat i en besvärlig sits. Mona Sahlin har tidigare sagt att det krävs ett mer fördjupat samarbete mellan oppositionen (s,v,mp) inför valet 2010. Miljöpartiet vill nu ha gemensam valplattform. Vänstern avfärdar det rakt av. Vad säger Mona Sahlin? Eller är planen att vara tyst fram till valdagen i september 2010?

Statsminister Reinfeldt har denna vecka återigen offentligt deklarerat att det inte blir några storregioner i samband med valet 2010. Det är bra att (m) i regeringen står på sig. Då kan vi förhoppningsvis få tillräckligt med tid att undvika den hotande uppdelningen av Norrland i två regioner, med de tidigare påpekade negativa konsekvenserna.

Bli först att kommentera

Företagsklimat, inget gemensamt alternativ, kunskapsluckor

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart Holmlund (s) har dömt ut den stora rankinglista av kommunernas företagsklimat som Svenskt Näringsliv publicerar varje år. Den betyder ingenting, enligt LH.

Vi i Alliansen tycker tvärtom. Det är en god måttstock på hur företagarna ser på företagsklimatet i Umeå, och visar också ett antal förbättringsområden. Vi lämnade därför igår in en gemensam motion om att Umeå kommun ska ha som målsättning att år 2010 placera sig bland de 10 bästa kommunera i landet på denna rankinglista. Genom att analysera och arbeta igenom område efter område ska vi förbättra det lokala företagsklimatet. Steg för steg och i dialog med det lokala näringslivet. Det är inget konstigt i det – många kommuner i landet med ambitioner jobbar redan på detta sätt utifrån Svenkt Näringslivs undersökning. Hög tid att Umeå gör detsamma!

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly markerar tydligt idag att det inte kommer finnas något gemensamt alternativ för s-v-mp i valet 2010. Man ska gå till val var för sig. Det var ju klargörande. Då finns det alltså inget gemensamt alternativ till dagens regering med de fyra Allians-partierna: bara tre partier på vänsterkanten som är ovänner och som tävlar i vem som höjer skatten mest för medborgarna.

Det har kommit rapporter om bristande kunskaper hos den samlade valmanskåren, vissa siffror har varit kända ett tag. I dagens SvD är det egentligen en ganska skrämmande läsning. I valet 2006 var det bara 46% som visste att vi hade en socialdemokratisk regering. Och bara 40% kunde namnge en lokal eller regional politiker som kandiderade till riksdagen. Tydligen finns några av de största kunskapsluckorna hos studenter på högskola och universitet dessutom. Det här borde få ansvariga i alla partier att tänka till några varv extra. I den allmänna diskussionen brukar annars hävdas att människor är intresserade och hänger med väl i samhällsdebatten….siffrorna pekar på motsatsen.

Bli först att kommentera