Dagens inledningsanförande för den som orkar….

Av , , Bli först att kommentera 0

MItt inledningsanförande vid budgetdebatten (Det talade ordet gäller)

Fru Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!
Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål. För tredje året i rad presenterar Allians för Umeå ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Sen förra året har vi ytterligare fördjupat förslagen och dessutom utvecklat samarbetet till att innefatta fler områden så att vi idag den 16 juni 2008 har ett heltäckande och kommunövergripande budgetförslag.

Det faktum att Alliansen i Umeå fortsatt på den inslagna vägen är glädjande. Vi har exempel runt om i landet, på hur Allianspartierna där man befinner sig i opposition, har fallit tillbaka till splittrade budgetförslag och oenighet i det viktiga budgetarbetet. I Umeå har vi kunnat stå emot dom tankegångarna och istället fördjupat samarbetet. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer också i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i det gemensamma förslaget.

Vi kan konstatera att det på många sätt går hyfsat för Umeå. Vi har en stabil ekonomi med stora överskott år efter år. Positiva siffror med halverad arbetslöshet i kommunen. Vi tar över partigränserna ansvar för att hantera pensionsskulden så att den inte i framtiden ska riskera tränga undan viktig välfärdsverksamhet. Detta utgör grunden för såväl Alliansens förslag till budget, som socialdemokraternas.

Samtidigt finns det en ANNAN uppenbar sida av myntet med bilden av Umeå. Allt är INTE skimrande rosenrött i vår kommun, och jag tänkte återkomma till just dom röda rosorna i slutet av mitt anförande.

Umeå är i STARKT behov av nytändning. Både på det visionära planet och i det vardagliga politiska arbetet.

I många undersökningar nås vi av signaler – om ett lokalt företagsklimat – som inte håller måttet. Kommunen har en slogan "Vi vinner i Umeå", trots att vi skyltar med högsta skatten av jämförbara kommuner – samtidigt som vi har den mest sjukskrivna personalen av jämförbara kommuner. Och den förmodligen viktigaste frågan av alla – ca 18 procent av alla umebor mellan 18 och 64 år (det rör sig om ca 13.000 personer i vår kommun) befinner sig i någon form av utanförskap – de kan vara arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade. Allt enligt kommunens egen statistik. Vi kan förvisso vara glada att utanförskapet har minskat med ca 1.600 umebor sedan regeringsskiftet 2006, men mycket återstår fortfarande att göra.

Det finns olika sätt att hantera de problem som Umeå brottas med. Man kan, som socialdemokraterna oftast gör, idiotförklara allt och alla som pekar på att allt inte står rätt till i vår kommun. Man kan också anamma ett strutsbeteende och stoppa huvudet i sanden och säga att det nog kommer att lösa sig – det är bara tillfälliga svackor. Strunta i alla undersökningar och information som pekar åt fel håll.

Eller så gör man tvärtom! Man spottar i nävarna och bestämmer sig för att agera. Det är så vi resonerat i Alliansen när vi arbetat fram vårt budgetförslag, som utöver själva budgeten innehåller 58 konkreta uppdrag och en rad förslag till nya mål. Den starka ekonomin i Umeå möjliggör att vi såväl kan satsa tydligt på välfärden – omsorgen och skolan – samtidigt som vi stegvis börjar minska den bisarra höga skatten i Umeå. Alliansen föreslår även en rad uppdrag på miljöområdet, liksom nya investeringar som gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna samt tidigareläggande av ny fotbollshall i anslutning till Nolia.

Umeå ligger idag på 181:a plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller rankingen av kommunernas företagsklimat. På två år har vi rasat 78 placeringar. Utan att överdriva kan vi konstatera att det är oacceptabla siffror. Om vi vill vara Norrlands tillväxtcentrum duger inte en sån placering. För inte så länge sen publicerades också en rapport som påvisade stora problem med att kommunala verksamheter och kommunala bolag snedvrider konkurrensen i kommuner runt om i landet. Umeå var bland de sämsta i hela landet. Inte heller det är acceptabelt. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2010 vara bland de 10 bästa kommunerna när det gäller företagsklimat.

Alliansen lägger ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande och entreprenörskap. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar också om att förenkla för företagen i deras kontakter med kommunen.

En annan viktig faktor för kommunens attraktivitet är nivån på kommunalskatten. I alliansen budgetförslag finns det ett förslag om sänkt skatt. Det är dessvärre tydligt att socialdemokraterna är nöjda med att överbeskatta umeborna på det sätt som sker idag. Det är tyvärr tydligt att man är stolt över att vi av landets 290 kommuner hamnar på 256:e plats när det gäller skattenivån. Och inte blir det bättre om vi lägger ihop det med landstingsskatten, och ser till totala skatten från kommun och landsting. Tyvärr.

Att ha en kommunalskatt som ligger två kronor högre än jämförbara kommuner är till stor nackdel för en tillväxtkommun som Umeå. I vårt förslag vill vi sänka skatten redan 2009 med 10 öre och en krona sett över en fyraårsperiod. Umeåborna ska inte straffas med mindre pengar i plånboken varje månad, bara för att det finns partier som hellre lägger pengar på hög i kommunens egen kassakista.

Socialdemokraterna säger ibland i debatten att det inte finns något självändamål att ta ut för mycket skatt av umeåborna. Utmärkt! Men gör någonting åt det då. Om ni inser att Umeå har för hög skatt – se då till att sänka den. Lennart Holmlund har ju år efter år stått i denna talarstol och pratat om Umeås höga skatt. Men det blir aldrig mer än prat, prat och prat från hans sida. Socialdemokraterna har nu i 14 års tid haft möjlighet att sänka skatten. Men man gör det aldrig! Mycket snack – lite handling.

Från Alliansen sida är vi också bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta: 240:e plats av 290. Trots att ca 400 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Utvecklingen mot fler intraprenader har stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten. Inom förskolan innebär vårt budgetförslag att vi når målet om mindre barngrupper – också det viktigt för en god arbetsmiljö. För högstadiet satsar vi 18 miljoner mer för att möjliggöra mindre klasstorlekar – det skulle både elever och personal vinna på genom just bättre arbetsmiljö.

I vårt budgetförslag lyfter vi också särskilt fram ett tryggare, renare och säkrare Umeå. Vi måste fortsätta att bättra på sådant som belysning längs promenadstråk och i parker. Vi måste bli bättre på att hålla rent i stan och en gång för alla ta itu med klotter och vandalism. Vi satsar extra pengar på bl.a. klotterbekämpning för att detta inte bara ska bli vackra ord – de här är en högt prioriterad fråga för oss i Alliansen.

Finansieringen av Alliansen förslag till skattesänkning samt satsningar i övrigt, sker bl.a. genom en rad prioriteringar och nyttjande av de mycket stora överskott som prognostiseras för kommande år. Det handlar om att minska den kommunövergripande administrationen. Det handlar om att årligen minska utvecklingsanslaget. Det handlar om att konkurrensutsätta olika delar av kommunens verksamhet.

Ordförande!
Jag vill avslutningsvis passa på, att som gruppledare för det nya arbetarpartiet i vår kommun överlämna 3 röda rosor till gruppledaren för det gamla arbetarpartiet. Jag började ju med att säga att allt inte är rosenrött i Umeå. Därför ska Lennart Holmlund härmed få tre vackra röda rosor med varsitt ordspråk OCH uppmaning fästat vid stjälken.

Jag kan väl avslöja så mycket att råden har att göra med vilka förslag han borde rösta JA till. Det har med
-skatten att göra
-högstadiet att göra
-en gång och cykelbro över Umeälven att göra.

Tack för ordet!

Bli först att kommentera

Budgetfullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Om ca två timmar drar Umeå kommuns budgetfullmäktige igång. Jag tänkte återkomma under dagen och blogga från sammanträdet. Eventuellt lägger jag ut mitt inledningsanförande (om det får plats på blogg-utrymmet d.v.s. – det är ju ganska långt) och några andra reflektioner under dagen.

Jag kan väl avslöja så mycket att mitt fokus kommer vara på skatten och företagsklimatet, vilket inte torde förvåna någon. Där har vi ju ganska tydliga skiljelinjer mellan oss i Alliansen och socialdemokraterna.

Vi hörs!

Bli först att kommentera

EM, budgetförberedelser och (s)trategi

Av , , 1 kommentar 0

Fotbollsmatchen mellan Sverige och Spanien blev en rysare. In i det sista trodde man att det skulle kunna bli oavgjort, men så kom spanjorernas segermål på övertid. Surt. Nu är det bara att ta nya tag inför matchen mot Ryssland.

Idag blir det att sätta sig med alla budgethandlingar och förbereda måndagens fullmäktige. Bl.a. ska alla gruppledare hålla inledningsanföranden så jag ska sätta mig och sammanfatta huvudragen i vår gemensamma Alliansbudget för Umeå kommun 2009.

Läser på nätet att socialdemokraternas hemliga valstrategi har läckt ut. Den klubbades av deras partistyrelse tidigare i veckan. Fast så hemlig och revolutionernade känns den inte eftersom det redan är den linjen som sossarna kör med på insändarsidor och bloggar. Regeringen ska framställas som hjärtlös och konsekvent benämnas som ’den moderatledda regeringen’. Vidare ska regeringen ska svartmålas med fraser som att regeringen stänger dörrar, slösar och håller tillbaka utveckling.

Den debatten ska bli särskilt intressant att ta med socialdemokrater runt om i landet. Aldrig tidigare har sysselsättningssiffrorna varit så bra som nu, vi har rekordlåg statsskuld, Sverige har den lägsta arbetslösheten sedan 1991 osv osv. Och nu satsar vi på infrastrukturen, välfärden och polisen, SAMTIDIGT som vi fortsätter att göra det mer lönsamt att arbeta genom att sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Vad socialdemokraterna vill är fortfarande ’hemligt’ men Mona Sahlin kommer förr eller senare att tvingas fram och ge besked – och då blir det en ny match.

1 kommentar

Intressant av Nordebo

Av , , Bli först att kommentera 0

Klart läsvärda är Ola Nordebos senaste två inlägg där han dels på ledarplats funderar kring Umeås utveckling under fyra sekel, dels den blogg där han diskuterar befolkningsmålet 200 000 invånare i Umeå. Det var exakt den sortens debattinlägg jag efterlyste när jag i höstas gick ut och förespråkade såväl ny tillväxtvision för Umeå som ett högre befolkningsmål.

Vad jag anser är ingen hemlighet och jag har bloggat om det många gånger så jag ska inte upprepa mig. Idag i alla fall. Det nya befolkningsmålet på 200 000 invånare i Umeå senast år 2050 kommer att klubbas igenom på fullmäktigesammanträdet av en stabil majoritet ledamöter nu på måndag. Däremot är det viktigt att understryka poängen att för vår regions räkning är befolkningsutvecklingen inget nollsummespel – människor väljer faktiskt att flytta hit från andra delar av både Sverige och övriga delar av världen också. Det gäller framförallt att göra det så attraktivt i Umeå att de sedan väljer att stanna och jobba här.

Umeås politiker och de politiska partierna måste våga ha VISIONER för vad man vill med vår stad. Man måste våga sätta upp långsiktiga ambitiösa målsättningar och även peka ut strategier för hur vi ska nå dit. Om vi anser det vara positivt med tillväxt det vill säga. Det finns ju dom som inte anser det och det ska man ha all respekt för, även om jag inte delar deras uppfattning.

Idag blir det förmodligen en väng ut i skogen med Winston. Jag har ju varit borta mycket den senaste tiden, bl.a. i Stockholm, så jag känner att jag behöver ut och röra på mig. Och senare idag blir det fotboll. Ikväll kl. 18.00 är det dags att bänka sig framför tv:n för att se Sverige-Spanien. Om det sedan blir hemma eller ute på lokal är inte riktigt klart i skrivande stund. Spännande blir matchen hur som helst.

Bli först att kommentera

Fantastiska siffror!

Av , , Bli först att kommentera 0

Min Allianskollega Anders Sellström (kd) uppmärksammade tidigare idag på sin blogg de otroligt låga arbetslöshetssiffror vi har i Sverige idag. Rekordlåg arbetslöshet i riket och särskilt glädjande att ungdomarna nu får jobb. Tiidgare har Sverige utmärkt sig med Europas högsta ungdomsarbetslöshet.

Lika glädjande är siffrorna för Västerbotten. Arbetslösheten i länet fortsätter nämligen att minska. I maj var 2,1 procent av befolkningen i länet arbetslösa vilket är lägre än för ett år sedan. Trots den globala avmattningen i ekonomin förväntar sig Arbetsförmedlingen ingen ökning av arbetslösheten i år. Högst arbetslöshet i maj hade Vilhelmina med 3,6 procent. Moderatstyrda Bjurholm låg lägst med 1,5 procent.

Det är helt enkelt fantastiska siffror vi ser just nu. Människor får jobb och kan därmed bidra till fortsatt tillväxt och satsningar på välfärden.

Bli först att kommentera

Umeå behöver fler höga hus

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag läste i tidningarna att det planerade byggnationerna på Öbacka strand väntas komma igång rätt snart och den planerade första inflyttningen skulle kunna ske redan nästa sommar. Det är mycket bra, Umeå behöver fler lägenheter för att klara av att fortsätta växa.

Bostadsbolaget Bostaden vill bygga högre hus på Ön en det som är föreslaget går det att läsa i tidningarna. De lyfter fram vikten av högre hus för att klara ekonomin och för att få effektivitet i byggandet. Det är ett välkommet utspel som vi Moderater välkomnar. Det är inget fel med fler höga hus i Umeå. Om befolkningsmålet på 200 000 innevånare innan 2050 ska kunna nås går det inte att bygga bara några våningar utan det krävs att centrala byggnader kommer upp i våningshöjd. Umeå behöver fler höga hus!

På VK: s debattsida igår går ledande verksamhetschefer för barn- och ungdomssjukvården i Norrland ut i en gemensam debattartikel för att varna för vad konsekvenserna för en splittrad region i norr kan bli. De varnar bland annat för att de redan fungerade samarbetet i regionen bryts, avsaknaden av konsekvensanalys samt att med en mindre region blir det dyrare att upphandla. Det hissas även en varningsflagg för hur den framtida läkarutbildningen i norr ska bli om förslaget blir verklighet. Detta med mycket mer har vi Moderater lyft fram för att visa på hur NUS roll i Norrland riskerar att försvagas om de föreslaga regionplanerna blir verklighet. Processen måste ta en tankepaus och inte fortsätta att hastas fram.

Bli först att kommentera

Statsskulden och EM

Av , , Bli först att kommentera 0

För första gången sedan 1993 är Sveriges statsskuld mindre än 1000 miljarder. I slutet av maj uppgick statsskulden till cirka 995 miljarder kronor. Prognosen visar på att skulden kommer att fortsätta minska för att i slutet av 2011 ligga på under 600 miljarder. Som procent av bruttonationalprodukten (BNP) har statsskulden sjunkit från ca 77 procent 1995 till 31 procent. Det är den lägsta statsskulden sedan 1978, då skuldkvoten var 30 procent. Att minska vår skuldsättning ökar vår trygghet vid orostider och skyddar mot spekulationer. Vi kan nu se hur vår alliansregering bedriver en oerhört framgångsrik ekonomisk politik där ansvarsfullhet inför framtiden är ett honnörsord.

Även om jag inte alltid brukar följa de svenska fotbollsmatcherna gick det inte att undgå vilket drömstart Sverige fick i EM när de vann mot Grekland med 2-0. Zlatans 1-0 mål var fenomenalt. Det blir med spänning jag ska försöka följa de kommande matcherna.

Bli först att kommentera

Kärnkraft, skriftliga omdömen och bötfällning

Av , , 1 kommentar 0

Enligt det internationella energisamarbetet IEA måste 32 nya kärnkraftverk byggas varje år om världen ska klara av att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2050. Dessutom krävs en kraftig utbyggnad av vindkraften. Ja, det ger onekligen perspektiv på vad som krävs för att rädda vårt klot från den globala uppvärmningen. Det visar samtidigt hur fel ute Sverige varit som planerat (ja, man har ju t.o.m. hunnit stänga ett) stänga väl fungerande och säkra kärnkraftverk, bara för att stundom tvingas importera smutsig kolkraft istället. Hög tid för vår Alliansregering att ompröva energipolitiken till förmån för mer kärnkraft.

Igår tog regeringen beslut om att införa obligatoriska skriftliga omdömen från åk 1 redan från höstterminen. Omdömen får vara betygsliknande men den exakta utformningen får varje skola avgöra. Denna reform är också välkommen och ingår i det paket som vi gick till val på. Tydligare information i skolan till förälfdrar och elever om faktiska resultat är något som alla vinner på.

Debatten om nedskräpningen i Umeå fortsätter. I dagens VF uttalar sig min s-kollega Lennart Holmlund och vill bötfälla de som skräpar ned. Ja, det borde ju vara självklart eftersom det redan idag är ett BROTT att skräpa ned och kan väl redan med dagens lagstiftning leda till att man ska betala böter. Om jag är rätt informerad. Problemet är väl snarast att det inte är något prioriterat brott för polisen som har till uppgift att bötfälla. Vi kanske borde se över möjligheten att kommunens personal får bötfälla nedskräparna på plats, om nu inte polisen har tid att göra det.

1 kommentar

Ny vecka, vädret och vänstern

Av , , Bli först att kommentera 0

Veckan börjar med sammanträde med koncerbolagsstyrelsen (UKF) och några sedan tidigare inbokade korta möten. Tisdag är det arbetsutskott, extra kommunstyrelse och näringslivs- och planeringsutskott och sedan bär det av direkt till Stockholm för nya möten. Åter i Umeå på torsdagkväll.

Det svänger ganska snabbt med vädret. Nyss var det 30 grader här i Umeå och idag bara 10 grader. Men det som sticker ut mest en dag som denna är nog situationen i Kiruna. De hade sol och 23 grader förra helgen, men vaknade idag upp med minusgrader och ett snötäcke på åtta cm. Så där får sommaren vänta ytterligare ett tag tydligen.

Vänsterns kongress är nu avslutad. Partistyrelsen lyckades tydligen med ett nödrop avslå den motion som ville att partiet skulle upprätta kontakter med kommunistiska Kuba. Däremot lyckades partistyrelsen inte få partiet att ändra kurs när det gäller kravet på 6-timmars arbetsdag. Det innebär att vänsterpartiet även fortsättningsvis bygger sin politik på att människor ska arbeta mindre – och mindre arbete innebär lägre tillväxt och mindre skattepengar till välfärden. Och det är detta parti som socialdemokraterna säger sig vilja bilda en regeringskoalition med efter valet 2010 (och låt oss för all del inte heller glömma miljöpartiet som ska vara med på ett hörn) . Så huvudfrågan i valet 2010 kanske ännu en gång blir jobben och arbetslinjens vara eller icke vara. Vad vänstern förordar är i det sammanhanget ställt utom all tvivel.

Bli först att kommentera

Nej till sänkta hastigheter på de stora vägarna i länet m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

En enig styrelse för regionförbundet Västerbotten säger nej till att sänka hastighetsgränserna i länet. Vi i styrelsen har yttrat oss över Vägverkets förslag till hastighetsförändringar på de nationella vägarna i Västerbottens län. Vi säger nej till allmänna sänkningar på länets 110-vägar och om detta råder fullständig politisk enighet. I remissförslaget fanns flera förslag om att sänka den tillåtna hastigheten till 90 km/h. Med de långa avstånden i länet och den glesa trafik som gäller här finns det ingen anledning att bifalla förslaget. Det besynnerliga är att de föreslår höjd hastighet i södra Sverige och hos oss i norr handlar förslagen mest bara om sänkningar.

I VK och VF kunde vi igår läsa om en större grupp klottrare som polisen nu har lyckats få tag på. Efter omfattande arbete har man kunnat ringa in några av Umeås värsta klottrare och man har tydligen fått tag i mycket bevismaterial. Vid fällande domar väntar skadestånd för var och en på uppemot flera hundra tusen kronor. Bra. Klottrarna förstör allmän och privat egendom utan att blinka och förfular det offentliga rummet å det grövsta. Det måste leda till konsekvenser för brottslingarna.

Bli först att kommentera