Vind i seglen – Staten och kapitalet

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag blir det en heldag med moderaterna i Västerbotten. Först på dagens schema står sammanträde med länsförbundsstyrelsen för moderaterna i Västerbotten. Vi har många punkter på dagordningen att ta oss igenom, men dock glädjande sådana. Vi kan konstatera att den kampanj vi inledde i april – Måla Västerbotten blått – har gett goda resultat. 201 nya medlemmar har värvats under perioden, vilket gjort att vårt länsförbund numera toppar de moderata topplistorna i landet över både återvärvning och nyvärvning. Det har helt klart gett oss vind i seglen! Bland toppvärvarna märks moderata representanter från såväl Vännäs, Umeå och Lycksele. Nu ska vi bl.a. diskutera hur vi går vidare med fortsättningen av kampanjen som ska pågå ända in i ’mål’ i samband med valet i september 2010.

Dagen avslutas med en båttur utmed Umeälven. Det är tredje året i rad som vi moderater åker med M/S Sandskär, och detta år är tydligen räkfrossan utbytt mot sillfrossa. Inte mig emot, jag gillar båda varianterna. En trubadur är också med – vi får se om vi lyckas få honom att spela ’Staten och kapialet’ även i år. Förra året krävdes det såväl vädjanden som övertalning, men bra blev det. Även om trubaduren såg lite förvånad ut över låtvalet 🙂

Mer resurser till välfärd än någonsin tidigare

Av , , 1 kommentar 0

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beställt en opinionsundersökning beträffande när människor tror att det satsades mest pengar i Sverige på välfärden. De flesta trodde att mest pengar satsades under 1980-talet, när det i själva verkat aldrig har satsats så mycket pengar som NU på välfärden.

I en rapport konstateras att det ALDRIG har satsats så mycket pengar på vård, skola och omsorg i Sverige som nu. Hörde ni? Aldrig någonsin. Bara under perioden 1980-2005 ökade satsningarna med 50%. En fjärdedel kan förklaras med demografiska förändringar – resten är rena standardhöjningar. Ändå tror människor i allmänhet att det var bättre förr och att mer resurser satsades på 80-talet.

Vilket alltså är fullständigt galet. Hur kommer det sig att en så felaktig bild har spridits bland svenskarna? Är det massmedias strävan efter att bara skriva om negativa nyheter och göra skandalreportage, som gör att en så här i grunden felaktig bild har lyckats fastna i människors medvetande? Kanske dags att media bättre försöker ge en mer allsidig bild av samhället och verkligheten?

Som sagt – det satsas idag mer resurser till välfärd än någonsin tidigare i historien………

Holmlunds irrfärder, forskningssatsning och kvinnofrid

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart Holmlunds (s) bloggar ska man alltid läsa med en nypa salt, så också de senaste om Volvo Lastvagnar. Att påstå att 1000 jobb nu är hotade på Volvo i Umeå p.g.a. det tak som sattes för transportstödet är bara ett obehagligt sätt att försöka skrämmas. Men att Holmlund försöker ta politiska poänger genom att i onödan skrämma 1000 umebor som jobbar på Volvo på detta sätt är pinsamt. Om några jobb är hotade så är det i så fall kopplat till en vikande internationell konjunktur – och inte till utformningen av transportstödet – men vi kan idag läsa i VF att man jobbar på för fullt på Volvo trots tecken på en svacka. Och att man satsat 1,4 miljarder i fabriken är ju ett tecken på att man vill satsa i Umeå, inte avveckla. Men Holmlunds nya nöje är att skrämma människor tydligen.

Regeringens satsning på forskning, som presenteras mer utförligt i höst, innebär den största forskningssatsningen på mycket länge. 15 miljarder extra under en fyraårsperiod innebär en välkommen satsning på området. Inte minst Umeå Universitet kommer att dra nytta av denna satsning. Alliansens politik gynnar Umeå!

Ytterligare en av regeringens satsningar – att bekämpa mäns våld mot kvinnor – resulterar nu i mer resuser till länet kan vi läsa i dagens tidning. Totalt fördelas 6 miljoner kr runt om i landet till olika samverkansprojekt för att bättre motverka att män slår kvinnor.

Kameraövervakning, Ohly m.m.

Av , , Bli först att kommentera 0

Läser att ännu en skola i Umeå tvingas börja med kameraövervakning för att förhindra vandalisering. Det är beklagligt att kommunen måste ta till dessa åtgärder, men vi kan konstatera att det fungerar. Mycket bra dessutom. När områden kameraövervakas så upphör omedelbart förstörelse och vandalisering – och det är ju inte så konstigt. De som förstör vill ju inte bli upptäckta. På så vis sparar kommunen dessutom pengar som annars skulle gå till att reparera och städa upp efter all förstörelse.

Vänsterledaren Lars Ohly vill tillsätta arbetsgrupper med representanter för v, s och mp för att mejsla fram en gemensam politik inför valet 2010. Det välkomnar jag starkt – då kommer svenskarna att få se vilka alternativ som egentligen finns inom svensk politik. Och jag tror att många socialdemokrater blir avskräckta när de inser vilket inflytande vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att få.

Själv är jag för tillfället i Stockholm och efter lunch är det dags för sammanträde med utbildningsberedningen – hittills har vi haft olika informationer och partigruppmöten.

Kommer tillbaka till Umeå senare ikväll och då blir det direkt ut i skogen med Winston.

På återhörande!

SKL, arbetsgivaravgift och hastighetsbegränsningar

Av , , Bli först att kommentera 0

På förmiddagen står två företagsbesök på programmet. Det är vi politiker i kommunens näringslivs- och planeringsutskott som varje månad besöker företagare, får information och diskuterar vad kommunen kan göra bättre för företagen i kommunen.

Efter lunch bär det av till Stockholm för möte med Sveriges Kommuner och Landsting. Först interna partigruppmöten, sedan sammanträde med Utbildningsberedningen.

En nyhet som jag läser om på nätet är att regeringen kommer föreslå sänkt arbetsgivaravgift med en procent i höstbudgeten. Det är bra om det stämmer och går i linje med vad jag själv förordat, även om det förmodligen skulle behövas ytterligare sänkningar för att ge riktig effekt på drivkraften att anställa nytt.

Vägverket har tydligen struntat i det kompakta motstånd som finns i Västerbotten beträffande sänkta hastigheter på länets vägar. Vi har över partigränserna varit mycket tydlig med vårt ogillande. Vägverket håller fast vid sitt gamla förslag och nu ser vi en rad sänkningar, som kommer göra långa avstånd i länet ännu längre. Högst olyckligt! Man höjer hastigheten på 4 mil väg, sänker hastigheten på 42 mil (!) och har oförändrat på 55 mil. Frågan är varför man överhuvudtaget skickade ut en remiss? Man struntar ju i länets synpunkter ändå.

Heta debatter och vänstersväng

Av , , Bli först att kommentera 0

Gårdagens fullmäktige kändes lite mer ’het’ än vanligt – debatterna kring elevers rätt att sätta betyg på lärare och heltidskrav på privata entreprenörer bidrog till detta.

Jag tycker att socialdemokraterna är ute på djupt vatten i båda fallen.

Bakgrunden till min interpellation var alltså socialdemokraten Ilmar Reepalus förslag i Malmö att eleverna på mellanstadiet och högstadiet ska betygssätta sina lärare. Och förslaget har i Umeå fått stöd av såväl Margareta Rönngren som Lennart Holmlund. Rönngrens svar visade på ett TOTALT förakt för den svenska lärarkåren.

Hon menar att det inte är konstigt att eleverna får sätta betyg på sina lärare, eftersom lärarna sätter betyg på sina elever och att ALL betygssättning/bedömning faktiskt är subjektiv. Det är alltså jämförbart med varandra. I Umeå ska eleverna betygsätta sina lärare, inte med vanliga betyg, utan med omdömen om deras förmåga att leda undervisningen, både socialt och kunskapsmässigt. Rönngren glömmer bara en liten detalj. Lärarna är utbildade för just detta. Lärarna har 4-5 års utbildning eller mer, tillsammans med praktik, just för att ha förmågan att sätta väl avvägda betyg och omdömen utifrån fastställda betygskriterier.

Men i Umeå förväntas grundskoleeleverna utan nån som helst utbildning eller erfarenhet i kunskapsbedömning – på ett klassråd eller elevråd – på några minuter enas om omdömen på varje lärare beträffande såväl social som kunskapsmässig förmåga att leda undervisningen. Utan att ha några kriterier att gå efter!!!! Och det här ska dessutom få genomslag på lärarnas löner!!

Rönngren säger i själva verket att lärarnas utbildning inte betyder någonting. Det räcker med 20 minuters lös diskussion med 30 klasskamrater, så går det att sätta betyg/omdömen. Detta är ett totalt förakt för våra duktiga lärare. Det innebär dessutom att lärarnas auktoritet försvagas, när vi i den svenska skolan borde göra tvärtom och höja lärarnas auktoritet. I klassrummet är det lärarens om ska bestämma – det är läraren som ska vara chef. Men en dålig situation försämras nu ytterligare när eleverna får makten över lärarens inkomst och lönenivå. Lärarförbundet har hissat varningsflagg och pekat på risken för vuxenmobbing. T.o.m. Ilmar Repalu – till skillnad från Margareta Rönngren – inser att det här kan leda till problem. Repalu säger i en intervju i Svenska Dagbladet att han ’är medveten om att elever kan använda betygsättningen för att straffa lärare eller gadda ihop sig för att jäklas’.

Ja, det fattar väl alla att det kommer inträffa på många skolor. Självklart. Om inte läraren gör som eleverna vill – då riskerar det bli dåligt betyg och dålig lön. Men det här går ju i linje med socialdemokratisk skolpolitik. Lärarna ska inte få vara auktoriteter på något sätt, de ska inte bestämma i sitt klassrum. Och deras utbildning och kunnande är värdelöst i sossarnas ögon.

Debatten kring vänsterns motion om att ställa krav på heltidstjänster när man upphandlar väckte också het debatt. Förslaget är bara ett sätt för vänsterpartiet att försöka stoppa alla upphandlingar i Umeå kommun, och i synnerhet inom äldreomsorgen. Inte ens Umeå kommun kan själv leva upp till kravet om att alla ska få jobba heltid – hur ska man då kunna ställa det kravet på de privata entreprenörerna?? Nu blev behandlingen av motionen rena julaftonen för vänsterpartiet. Lennart Holmlund, som tidigare varit pragmatisk inställd till privata alternativ och valfrihet, går nu plötsligt kommunisternas ärenden och ger dem rätt. Trots att tjänstemännen å det starkaste förordade ett avslag av motionen, och t.o.m. varanade för att det stred mot lagstiftningen.

Nej, det här var en synnerligen olycklig vänstersväng.

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 0

Om ungefär en timme drar månadens fullmäktigesammanträde igång. Idag ska jag bl.a. debattera med Margareta Rönngren kring socialdemokraternas tankar om att eleverna i Umeå ska betygsätta sina lärare. Har läst hennes svar på min interpellation och det uppvisar ju ett toalt förakt för lärarnas utbildning och kunnande – att eleverna ska sätta betyg (omdömen) på lärarna är inte konstigare än att lärare sätter betyg på eleverna, eftersom allt ändå är subjektivt. Hon glömmer att lärarna faktiskt har 4-5 års utbildning för att kunna sätta betyg och leda undervisning. Men det säger onekligen något om socialdemokraternas syn på den svenska lärarkåren.

Vidare har vi från Alliansen en interpellation kring företagsklimatet och vad det blev av de undersökningar, bl.a. en om förekomsten av osund konkurrens, som vi beställde från kommunledningens sida för mer än ett år sedan.

Därefter följer en rad motioner från vänsterhåll som skall behandlas så det blir säkerligen en lång dag.

Eventuellt kommer nån blogg från sammanträdet.

VF:s ledarsida

Av , , 1 kommentar 0

Att Västerbottens Folkblads ledarsida länge varit en extremt partitrogen socialdemokratisk megafon är ingen nyhet för oss som faktiskt läser sidan. Men idag fick man onekligen anledning att dra på smilbanden ett snäpp ytterligare.

En av Umeås ledande s-politiker, Lena Sandlin, blir nämligen ny ledarskribent på tidningen. Så därmed kan vi alla vara lugna över att tidningen kommer att fortsätta trumma ut sitt partibudskap utan nyanser. Inget fel på Lena Sandlin iövrigt skall tilläggas, hon är en kompetent politiker, men när man kopplar ihop parti och lokaltidning på detta vis blir det ju märkligt. Den lokala makten och den lokala tidningen går hand i hand.

Samtidigt är det på sätt och vis hedervärt att VF gör på detta sätt. Eftersom man är öppen med att det är det socialdemokratiska partiets budskap som ledarsidan fortsättningsvis ska sprida, så behöver ju ingen läsare ens fundera över det.

Man kan lika gärna surfa in på socialdemokraternas hemsida och läsa samma information där.

Rekordlåg sjukfrånvaro, befolkningsmål och Göran Persson

Av , , Bli först att kommentera 0

Sjukfrånvaro
Sedan maktskiftet 2006, och den borgerliga regeringen tillträdde, så har antalet sjukskrivna minskat med ca 40 000 personer. Ett flertal faktorer samverkar nu positivt: Rehabiliteringsgaranti, förstärkt företagshälsovård, en reformerad sjukförsäkring och snart dessutom bättre möjligheter för förtidspensionärer att arbeta kommer innebära att ännu fler ges möjlighet att komma tillbaka i arbete. Vi kan konstatera att sjukfrånvaron på tio år inte har varit så låg som idag – det går år rätt håll med Alliansen!

Befolkningsmål
Upprinnelsen till att Umeå kommun skulle höja ambitionen beträffande vårt befolkningsmål var kritik från forskarhåll. 150.000 invånare år 2050 ansågs vara för lågt satt och inte tillräckligt utmanande. Därför tog jag upp frågan i fullmäktige och i en debatt med Lennart Holmlund (s) landade vi båda i att 200.000 umebor senast år 2050 vore ett vettigare mål för vår kommun. Förslaget mottogs positivt från alla möjliga håll. Från universitetet kunde vi läsa att Lars Westin, docent vid Cerum, tyckte det var bra med höga målsättningar. 200.000 invånare år 2050 var ett tufft mål, men inte omöjligt att nå konstaterade han. Därefter genomförde VK en opinionsundersökning som visade att förslaget hade starkt stöd bland umeborna. Bara 23% av invånarna var emot den nya målsättningen. Sedan har debatten rullat på och tagits emot mycket positivt, med undantag från vissa politiska företrädare helt uppenbart.

Men jag förstår ärligt talat inte varför frågan väcker så heta känslor. Ja, vi kan ha olika uppfattningar om vad som är rimligt och möjligt. Jag har förstått att vissa tycker att 150.000 är den ultimata målsättningen och jag har respekt för det. Men varför dessa övertoner? Även om mitt parti anser att 200.000 invånare är en bättre och mer utmanande målsättning än det nuvarande mål som forskare redan dömt ut som för lågt, så idiotförklarar vi inte våra meningsmotståndare för det. Det handlar ju faktiskt om vilka visioner och ambitioner vi politiker har med vår stad. De som förespråkar 150.000 invånare vill ha en lägre tillväxttakt, och måste naturligtvis få ha den ambitionen med vår kommun. Vem som har rätt i slutändan, det ser vi först med facit år 2050.

Avslutningsvis ser jag att tidigare statsministern Göran Persson (s) numera delar moderaternas uppfattning om att landstingen som politisk nivå kan avskaffas. Detta apropå debatten om att slå ihop landstingen till storregioner. Bravo, Persson! Landstingen är ju inget annat än än onödig politsk och byråkratisk nivå som kostar skattebetalarna mycket pengar. Hälso- och sjukvården skulle naturligtvis kunna skötas av staten och kommunerna istället, så blev det mer pengar över till vården och dess personal istället. Även Lennart Holmlund (s) tyckte ju en gång i tiden att landstingen inte behövdes men har numera tyvärr ändrat uppfattning. Men det hedrar den tidigare statsministern och partiledaren Persson att han nu talar klarspråk.

Avgång, evenemangsarena och handeln

Av , , 1 kommentar 0

Avgång
Vår riksdagsledamot Ulla Löfgren har meddelat att hon fr.o.m. den 1 oktober avgår som riksdagsledamot. Jag har full respekt för hennes beslut och önskar samtidigt hennes ersättare Ulf Grape, andre vice länsordförande för moderaterna, lycka till med det nya uppdraget.

Evenemangsarena
Lokaltidningarna har haft ett antal artiklar om planerna på ny evenemangsarena i Umeå. Själv är jag positiv till planerna på en ny arena, men jag vill understryka att inga beslut är fattade. Vi har bara fått en första rejäl genomgång av arbetsgruppens resultat hittills. Många frågetecken (bl.a. finansiering, läge) återstår innan det är dags att fatta några beslut. Men att Umeå skulle få ett lyft med en arena av detta slag är ställt utom all tvivel. Det skulle bli det största arnenan norr om Stockholm, vilket självfallet skulle ytterligare förstärka den positiva utvecklingen i Umeå som ledande stad i norra Sverige.

Handeln
Äntligen verkar det bli lite islossning för handeln i Umeå. För nån dag sen kunde vi se att Biltema ska etablera sig på Ersboda, idag läser vi att Strömpilen fått OK från Byggnadsnämnden att utöka området för handel. Likaså kör Byggnadsnämnden igång behandlingen av ett antal begäran om utökad handel på Ersboda, vilka tidigare blivit liggande p.g.a. osäkerheter kring trafiksituationen.