Mer pengar att fördela inför år 2010 – positivt för skola och sociala

I dagens VK har vi grupppledare för Allians för Umeå fått denna debattartikel publicerad . Tack vare dels regeringens extra pengar, dels ett bättre skatteunderlag än vad vi tidigare trott, så finns det betydligt mer pengar att fördela inför 2010.

Alliansregeringens politik
gör skillnad för Umeå

Om det inte hade varit för en tydlig regeringspolitik hade förutsättningarna inte varit så bra som de är nu. Regeringens extrapengar gör att välfärdens kärna är den stora vinnaren. Med de ytterligare resursförstärkningarna som kommer Umeå till del väljer alliansen att satsa på skolan och den sociala omsorgen. Tydliga prioriteringar om vad som är viktigt gör att Umeå vinner i längden.

Sedan alliansregeringen tillträdde hösten 2006 har Sverige varit det mest aktiva landet i Västeuropa vad gäller reformer. Huvuddelen av alliansens vallöften är redan avprickade sedan länge.

Det ekonomiska läget är fortsatt tufft. Sverige ser ut att sakta men säkert ta sig ur den djupa internationella lågkonjunktur världen befunnit sig i. Tack varje alliansregeringen står Sverige väl rustat med god kontroll på statens finanser.

Mot detta står vänsterkartellen. Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ett tydligt politiskt alternativ om att urholka arbetslinjen. Inte minst visade det sig under Socialdemokraternas kongress där det blev uppenbart att de fortfarande är fast i gamla spår och går till val på en återställarpolitik som saknar förnyelse och markerar en tydlig vänstervridning.
De vill återställa a-kassan genom höjda skatter på arbete för vanligt folk och säger nej till det fjärde jobbskatteavdraget. Samtidigt beslutade man att höjda marginalskatter, ta bort avdragsrätten för hushållsnära tjänster och återinföra förmögenhetsskatten. Kommer man till makten nästa år vill man dessutom ta bort de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar.
Att de åtgärderna inte främjar entreprenörskap, jobb inom tjänstesektorn och förbättrar småföretagares villkor vet vi alla. Med andra ord en politik för minskad sysselsättning och ökat utanförskap.

Allians för Sverige står för ansvar för offentliga finanser och för en tydlig jobbpolitik. Mer pengar till kommuner och landsting, infrastruktur och pensionärer ges för att begränsa den globala krisens genomslag på jobben. Samtidigt som fortsatta satsningar görs på utbildning för att underlätta omställning. Arbetslinjen förstärks ytterligare, genom förstärkning av jobbskatteavdraget som gör det mer lönsamt att arbeta och bidrar till ett ännu bättre företagsklimat som gör att fler vill anställa.
Alternativen i svensk politik har den senaste tiden blivit än tydligare. Arbetslinje står mot bidragslinje.

För Umeås del har alliansregeringens satsningar inneburit 85 miljoner ytterligare att fördela jämfört med den som fanns när budgeten för Umeå kommun antogs i juni. Därtill har de beräknade skatteprognoserna för nästa år förbättras väsentligt vilket gjort att jämfört med i budgeten i juni finns det 120 miljoner kronor ytterligare än vad som fanns med i prognosen för nästa år.

Totalt handlar det om 200 miljoner kronor ytterligare att fördela till styrelser och nämnder. Största delen av dessa pengar är också ramhöjande inför kommande år och inte en engångssumma som Lennart Holmlund försökt antyda.

I prioriteringen av de extra resurserna sätter Allians för Umeå välfärdens kärna främst.
I fokus står skolan och den sociala omsorgen, inklusive kommundelsnämnderna. För- och grundskolenämnden föreslås få 40 miljoner kronor ytterligare för 2010. Därmed är hotet mot Sofiehemsskolan undanröjt. För den sociala omsorgen är satsningen 90 miljoner kronor ytterligare vilket är 10 miljoner mer än vad Socialdemokraterna föreslagit.

Med satsningen på skolan vill alliansen att storleken på barngrupperna ska minskas. Under en lång tid har barngrupperna i förskolan blivit större och större, personalen färre och trycket på förskoleplatserna högre. Ambitionen måste fortsatt vara att nå målsättningen på 15 barn per grupp. Tyvärr så har socialdemokratin övergett den målsättningen.

Arbetsron på Umeås högstadieskolor är fortfarande långt ifrån vad den borde vara. Det behövs en politisk viljeinriktning om mer ordning. Med de ytterligare 40 miljonerna till För- och grundskolan läggs en grund för att kunna minska storleken på klasserna. Målsättningen är att dagens genomsnitt på 23 elever per klass ska minskas till ett riktvärde på 20 elever per klass.

Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre och fler personer med särskilda behov ökar. Med ytterligare 90 miljoner kronor i resursförstärkning till den sociala omsorgen skapas bättre förutsättningar för en mer värdig äldreomsorg. Med en värdighetsgaranti går det att skapa en bättre tillvaro för de äldre. Om det inte hade varit för en tydlig regeringspolitik hade förutsättningarna inte varit så bra som de är nu. Regeringens extrapengar gör att välfärdens kärna är den stora vinnaren. Med de ytterligare resursförstärkningarna som kommer Umeå till del väljer alliansen att satsa på skolan och den sociala omsorgen.

Tydliga prioriteringar om vad som är viktigt gör att Umeå vinner i längden.

Anders Ågren
kommunalråd, M
Sven-Olov Edvinsson
gruppledare, C
Britt-Marie Lövgren
gruppledare, FP
Anders Sellström
gruppledare, KD

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.