Att bygga mer stad

Av , , 4 kommentarer 7

Senare idag är jag inbjuden att tala för Västerbottens Byggförening, om min syn på kommunens tillväxt och vad som är på gång när det gäller planerade investeringar och byggnationer i Umeå.

Umeå kommuns befolkningsmål på 200.000 invånare år 2050 – ett mål som jag själv föreslog i en debatt för två år sedan och som sedan blivit officiellt antaget – är en utmaning som bl.a. kräver en god planberedskap för var det ska kunna byggas i kommunen

Det ska bli kul att diskutera den här frågan. Tillväxt har högsta prioritet, och Umeå växer ju stadigt ur befolkningsmässig synvinkel – även om alltid kan önska sig att takten skule vara ändå högre. Just nu pågår en rad intressanta och viktiga planeringsarbeten, inte minst fördjupningen för Centrala stan, väcker stort intresse och nyfikenhet.

En av de bärande tankarna är att i så stor utsträckning som möjligt undvika stadsutbredning och istället förtäta staden. Genom att bygga på höjden uppnår vi lättare målen. Ju fler som kan bo centralt, desto mindre blir också påverkan och belastningen på miljön. Att planera och ge förutsättningar för byggande centralt och nära vatten är två för mig viktiga frågor att driva.

Vi hörs!

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Glädjande nyheter om monteringen!!

Av , , 1 kommentar 8

Har just fått beskedet att Volvos montering i Umeå blir kvar. Det är hur lysande som helst.

Jätteglädjande! Det är flera hundra arbetstillfällen som det rör sig om. Ett högt betyg till såväl personal som ledningen i fabriken. Man står stark i konkurrensen med övriga fabriker, och i det här särskilda fallet Tuve. Det här betyder mycket. För de anställda på monteringen, för alla underleverantörer till Volvo, för Umeå kommun och vår region.

Läser att det vankas tårta för de anställda. Det är de väl värda. En lyckosam dag för Umeå!

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

(S) och (V) sprang iväg med svansen mellan benen idag

Av , , 7 kommentarer 4

Ja, idag blev det en synnerligen intressant vändning i debatten kring snusförbudet på arbetstid.

Vi börjar med det positiva.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet kapitulerade fullständigt beträffande förslaget till snusförbud på arbetstiden och anslöt sig till oss övriga. En arg Tamara Spiric (V) beklagade sig över att jag hade gått ut och kritiserat förslaget i fredags, och tydligen var inte svårare än så att få vänsterpartiet att byta fot i denna fråga. Intressant.

Men sedan inträffade något konstigt. Ingen har nämligen ifrågasatt förslaget att införa rökfri arbetstid fr.o.m. 1 september, då alla sett insett at det är en skillnad mellan rökning och snusning. Medan det förra drabbar 3:e part genom passiv rökning och andra olägenheter, så är snusning något som är upp till den enskilde individen.

Rökfri arbetstid har införts av 105 kommuner och SAMTLIGA landsting i landet, liksom på Stadsledningskontorets verksamhet inom Umeå kommun. Och nu var alltså avsikten det skulle gälla kommunens verksamheter generellt, vilket ingen har haft några invändningar emot. Men plöstligt ska även detta strykas, i den kaotiska och oordnade reträtt som socialdemokraterna och vänsterpartiet i Umeå ägnar sig åt.

Vi har tydligen varit FÖR framgångsrika i vår argumentation, för nu blev (s) och (v) så rädda för den pågående debatten att man plötsligt överger alla ståndpunkter. Även dem som det råder enighet kring.

7 kommentarer
Etiketter: , ,

Företagsbesök idag

Av , , Bli först att kommentera 6

På dagens program står först kommunalrådsberedning, därefter företagsbesök i Sävar på både förmiddagen och eftermiddagen. Ser ut att bli riktigt intressant.

Sedan kl. 15.00 har vi kommunstyrelse och ett av alla ärenden som ska behandlas är förslaget som innehåller bl.a. snusförbud för Umeå kommuns anställda på arbetstid. Som media har rapporterat så beslutade alla Allianspartier igår att avstyrka förslaget om snusförbud och det är jag mycket nöjd över.

En seger för det sunda förnuftet. Nu återstår att se hur socialdemokraterna väljer att göra.

Kanske förnuftet får segra även där?

Snuset fortsätter engagera

Av , , 6 kommentarer 7

Idag hann jag inte blogga på morgonen som jag normalt gör – först hade vi ett internt telefonmöte med partiföreträdare och sedan det vanliga månadsmötet på stadshuset med Allians för Umeå.

Blev just nu innan lunch intervjuad av TV4 angående den kritik som jag framfört mot snusförslaget, d.v.s. förslaget att förbjuda Umeå kommuns anställda att snusa på arbetstid. Kritiken blir starkare och starkare.

Nu har även de fackliga representanterna höjt rösterna sedan socialdemokraterna kom med idén att det skulle bli skillnad i lön mellan dem som använder tobak och inte använder tobak. Stolligheterna blir alltså värre och värre.

Flera partier har gruppmöten ikväll och ska enligt uppgift diskutera frågan ett varv till. Så också moderaterna.

Förhoppningsvis får det sunda förnuftet råda i flera partier, så att vi får en majoritet i kommunstyrelse och fullmäktige som säger nej till förslaget om snusförbud.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Fler som vill stoppa snusförbudet i Umeå

Av , , 1 kommentar 7

Inför den moderata partigruppens möte på måndag verkar det som att vi kan få en bred uppslutning att säga nej till snusförbud för Umeå kommuns personal. Det känns skönt.

Noterar att det verkar vara fler och fler som känner en tveksamhet inför det vägval som har föreslagits, även i det ledande (S)-partiet. Liksom några andra partier.

Kan vi hoppas på att alla partier tillåter fri röstning i fullmäktige, som brukligt är när det annars gäller alkoholfrågor och dylikt?

I så fall finns det hopp om att stoppa detta.

Förövrigt en bra ledare i dagens VK på samma tema!

1 kommentar
Etiketter: , ,

Apropå snusförbud så bestämmer sig (M) på måndag

Av , , 8 kommentarer 18

I massmedias rapporteringar kring det kontroversiella förslaget om tobaksförbud för Umeå kommuns anställda så har speglingen varit att det råder fullständig enighet kring förslaget. Nåja, det stämmer i bemärkelsen att det inte lades något motförslag vid KSAU:s sammanträde i tisdags.

 
Men under sammanträdet förklarade jag att jag personligen är negativ till den del i förslaget som behandlar snuset, och att moderaterna skulle återkomma i ärendet i kommunstyrelsen när vi hade hunnit diskutera frågan ett varv till i partigruppen.
 
Moderaternas gruppmöte infaller nu på måndag.
 
Det finns olika uppfattningar i frågan, men personligen är jag alltså negativ till förbud mot snus på arbetstid. Gärna olika morötter, stöd och informationsinsatser för att underlätta för dem som vill sluta – men inte förbud och sanktioner.
 
Eftersom det har blivit så mycket diskussion och frågor kring förslaget så väljer jag att markera det även offentligt i det här läget.
8 kommentarer
Etiketter: , ,

UmeåGalan idag!

Av , , 6 kommentarer 5

Så är det dags för en av årets höjdpunkter i Umeå – näringslivsgalan, som går under namnet Umeågalan.

Galan, som startade år 2004, arrangeras gemensamt av Umeås näringsliv och dess organisationer, Umeå universitet och Umeå kommuns Näringslivsservice. I år är lokalerna fyllda till bredden och 715 gäster är anmälda.

Under dagen och kvällen kommer vi dels att få se hur framgångsrika företagare i Umeå uppmärksammas och får priser, dels kommer vi att få lyssna till intressana föredrag. Bland talarna nu i eftermiddag finns Orren Shalit och Teo Härén på programmet.

Allt som allt borgar det för en spännande dag uppe på Universum!

 

 

6 kommentarer

Företagsbesök på SCA igår

Av , , 2 kommentarer 6

Moderaterna i Umeå arrangerar sedan en tid tillbaka studiebesök till såväl offentliga verksamheter som privata företag för våra medlemmar. Igår var turen kommen till SCA Packaging Obbola.

För oss moderater som var på plats var det ett givande besök där vi informerades om allt mellan himmel och jord: fabriken, produkter, personalen och gjorda investeringar. Stora investeringar med bl.a. ny sodapanna har nyligen genomförts och det är glädjande att det går så bra för fabriken.

Den ekonomiska krisen har inte inneburit några massiva neddragningar, utan har kunnat skötas med naturlig avgång. Ca 310 anställda finns idag på arbetsplatsen. Besöket avslutades med en rundvandring där vi bl.a. fick se den stora pappersmaskinen.

Ett besök kan varmt rekommenderas!

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Det ljusnar för ekonomin

Av , , 1 kommentar 4

Fler tecken pekar nu på stabilisering och begynnade återhämtning i såväl den internationella som svenska ekonomin. 

Enligt prognoser som vår finansminister Anders Borg presenterade idag blir BNP-tillväxten minus 4,9 procent jämfört med tidigare förväntade minus 5,2 procent för 2009. Och arbetslösheten blir 8,5 mot tidigare prognos på 8,9 procent. För nästkommande år, 2010, förväntas tillväxten bli 2,0 mot tidigare prognos 0,6 procent. Arbetslösheten väntas dock bli fortsatt hög, 10,7 procent, men ändå något mindre än vad man tidigare trott, 11,4 procent. Det visar att Sverige lyckas väl i förhållande till många andra länder, och att det nu kommer att börja ljusna på den ekonomiska fronten.

Det svänger förövrigt fram och tillbaka i opinionen. I en undersökning som publicerades idag så tappar (S) medan (M) ökar. Det intressanta är dock kommentarerna från dem som gjort undersökningen. Analysen är att socialdemokraterna tappar i opinionen när de får publicitet för sin politik, medan de verkar gynnas opinionsmässigt av att det inte skrivs om dem. Intressant….

Avslutningsvis så har Lennart Holmlund (S) i dagens VK en debattartikel som refererar till en ekonomisk tiddskrift som bl.a. behandlar Umeås ekonomiska situation och styrning. Om det är samma artikel som jag har läst så har Holmlund undvikit att nämna det råd som lämnas till just Umeå kommun – att vi borde sänka den höga kommunalskatten. Men om detta skriver såklart Lennart Holmlund inte en rad!Jag tänkte återkomma i den frågan lite längre fram.

1 kommentar
Etiketter: , , ,